Bc. Michal Peichl

Ke sdružení Děti patří domů jsem se dostal přes filmový tábor, což je specifická forma pobytu, jehož cílem je vyzkoušet si vytváření filmu, od scénáře až po samotné natáčení. Na těchto pobytech funguji jako programový vedoucí spolu s dalšími členy občanského sdružení yFilm. S dětmi z pěstounské péče mám zkušenost zprostředkovaně přes tábory různých charakterů. Na těchto akcích získávám stále nové zkušenosti, týkající se jak speciálních požadavků dětí, tak i vedení odlišných typů programu. Po středoškolském studiu grafického designu v Ústí nad Orlicí jsem se odevzdal filozofii a estetice a nyní pokračuji ve studiu oboru Učitelství ZSV pro střední školy na Masarykově univerzitě v Brně.

Označeno v Nezařazené