Cesta tam a zase zpátky

Pobytu se zúčastnilo 12 dětí ze 7 rodin, u 2 dětí byla nutná podpora asistenta  a u jednoho dítěte byl nutný zvýšený dohled. Akci vedl 1 hlavní vedoucí Bc. Radka Šmardová a 6 respitních pracovníků (instruktoři, respitní asistenti). Program byl tematicky zaměřen na hledání pokladu loupežníka Babinského. Vše bylo upraveno do „loupežnického“ kontextu. Děti si tvořily svého loupežníka z přírodnin, prohlédly si i hrad Křivoklát. Celý víkend provázela bojová hra, děti pomocí nalezených indicíí doplňovaly křížovku, která jim prozradila místo ukrytého pokladu.

Označeno v Akce respit