Jak se žilo na zámku

Pobytu se zúčastnilo 15 dětí z 8 rodin, u 3 dětí byla nutná podpora asistenta. Akci vedl 1 hlavní vedoucí Daniel Zezula a 7 respitních pracovníků (instruktoři, respitní asistenti). Program byl tematicky zaměřen na život na zámku. Vše bylo upraveno do středověkého kontextu. Děti si tvořily svá města, stali se kronikáři tohoto města, protože měly možnost tvořit pověst. Následně restaurovaly obrazy a zažily i tradiční středověký bál. Celý víkend provázela bojová hra o stříbrňáky, děti soupeřily ve svých vědomostech, při hledání ukrytých otázek a následném hledání odpovědí v připravených knihách.

Označeno v Akce respit