Kateřina Barillová

Vystudovala jsem střední uměleckou školu. Nyní studuji v Hradci Králové Textilní tvorbu, součástí studia je pedagogické minimum. Poznávat jak se stavět k dětem, jak je motivovat, pozorovat jejich výtvarný rozvoj mě velice baví a těší. Když jsem byla v páté třídě, moji rodiče se rozhodli, že přijmou dítě do pěstounské péče. Vidina nového sourozence se mi zdála krásná, když k nám moje sestra přišla, bylo vše mnohem náročnější, než jsem si myslela. V té době, ještě neexistovali žádné organizace, která by byla schopna pomoci dítěti začlenit se do rodiny. To byla velká škoda. Na štěstí, jsme se potkali s  velkým množstvím pěstounských rodin, které nám předali mnoho zkušeností. Jak rodičům, tak i nám dětem. Nyní spojuji veškeré své zkušenosti a jsem ráda, že mohu spolupracovat se sdružení Děti patří domů. Mám radost z práce s dětmi a jsem ráda, že sdružení pomáhá tolika rodinám, které to potřebují.

Označeno v Respitní tým