Malý princ: putování po planetách

Letního pobytu se zúčastnilo 25 dětí ze 14 rodin, u 3 dětí byla nutná podpora asistenta a u 6 byl nutný zvýšený dohled. Akci vedla jedna hlavní vedoucí MUDr. Dagmar Zezulová a 11 respitních pracovníků (instruktoři, respitní asistenti) a 2 provozní pracovníci. Program byl pojat jako celotáborová hra na Malého prince a jeho každodenní putování po planetách. Děti si vyráběly hábit a raketu na putování a poznávaly planetu Smyslovou, Divořečnou, Divadelní, Válečnou, Očistnou, Hudební, Tvořivou a vlastní. Každá z planet byla něčím významná a nesla své poselství, které si zaznamenávaly do svých souhvězdí.

Označeno v Akce respit