Mgr. Hana Brodníčková

Hana Brodníčková, nar. 8.6.1969 v Příbrami. Po ukončení studia Farmaceutické fakulty UK pracovala rok a půl jako au-pair v Londýně. Později pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat, z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. Jako pěstounka působí již 13 let, v péči měla či ještě má čtyři dívky, dvě již zletilé, jednu téměř zletilou a nejmladší „náctiletou“. Nejmladší přijatá dcera má diagnozu Aspergerova syndromu. Již několik let spolupracuje s pěstounskými organizacemi (mj.DPD, Routa, SPR) jako lektorka. Nejčastěji přednáší na téma: Výchovné problémy u dětí v NRP, Deprivace a trauma, Puberta u dětí v NRP, Komunikace se školou, apod.

Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy: Dary se přece nevracejí, Sama bych se v nebi bála.

Označeno v Nezařazené