Státní příspěvek a jeho čerpání

Státní příspěvek a jeho čerpání

Protože chceme být transparentní organizací, u které vždy víte, nač máte jako pěstouni nárok, rozhodli jsme se být zcela otevření také v oblasti financí. A to ať už naším transparentním účtem nebo zapojením vás pěstounů do porozumění a hlavně také rozhodování o tom, jak bude využit státní příspěvek na výkon pěstounské péče, který po uzavření dohody od státu obdržíme.

Tento příspěvek – 48 000 Kč na rok – je běžně pojímán jako částka, z níž mají být hrazeny služby pěstounské rodině. Jelikož každá rodina má jiný počet dětí (někteří jen 1 dítě, jiní 7 dětí), není řečeno, že má být vázán na danou rodinu, ale je na rozhodnutí organizace, aby zajistila služby každé rodině. Nicméně – jak v takovém případě zajistit, abyste vy – pěstouni – věděli, co od nás můžete čekat?

Proto jsme se rozhodli pro jiný model a státní příspěvek počítáme vždy na jednu rodinu. Pro rodiny s více dětmi, kde by nám příspěvek nestačil se pak pokoušíme zajistit ještě další zdroje. A jak se do rozhodování můžete zapojit i vy? Státní příspěvek na vaši rodinu máme rozdělen na dvě části – náklady organizace k provázení rodin (režie) a tzv. budget rodin (čti „badžet“). Slovo budget zní hodně cize, ale chtěli jsme rozlišit rozpočet celé naší organizace (říkáme mu rozpočet) a mikrorozpočty rodin (kterým říkáme budgety). Kdybyste někdo našli lepší slovo než budget, dejte nám vědět, zvážíme jej. Nám samotným se také pojem „budget“ příliš nelíbí, i když už jsme si zvykli.  Poměr rozdělení státního příspěvku na budget a režie provázení nastavujeme pro každý rok nově, a to dle zkušeností z předchozího roku. V roce 2014 jde o poměr 3:5. Vše tedy vypadá takto:

Státní příspěvek na výkon PP           =             budget rodiny      +             režie: náklady na provázení a provoz

Pro rok 2014:     48000 Kč                               =             18 000 Kč              +             30 000 Kč

Státní příspěvek na výkon

je částka, kterou obdrží organizace, s níž máte uzavřenou dohodu. Jde o 4000 Kč za měsíc, tedy v případě dohody trvající celý rok 48 000 Kč/rok. Správné využívání tohoto příspěvku kontroluje krajský Úřad práce, který tyto finance také přiděluje. Kontrola se zaměřuje na to, že s příspěvkem zacházíme hospodárně a rodině jsme poskytli zákonem stanovené služby. Zároveň se jeho užívání řídí normativy MPSV, které určují, nač ještě příspěvek být využit může a nač ne. Např. nesmí být určen na doučování dětí (to musíte hradit z příspěvku na potřeby dítěte), stravu v průběhu pobytu, nebo nelze proplatit hlídání dětí osobě, která s rodinou sdílí domácnost (babička či dospělý syn, který s rodinou stále bydlí).

 Režie: náklady na provázení a provoz

je částka, kterou naše organizace potřebuje k tomu, aby vůbec mohla pro vás služby zajistit. Její největší část se týká práce klíčové pracovnice, tedy jejích cestovních dokladů, telefonních služeb, nezbytné supervize a dalšího vzdělávání. Nejvyšší položkou však je mzda klíčové pracovnice, která je 150 Kč/hodinu hrubého, tedy měsíčně jde o asi 18600 Kč/ čistého (24000 Kč/ hrubého a 32161 Kč/superhrubá mzda včetně zákonných odvodů a pojištění). Zdá se vám to hodně nebo málo? Klíčová pracovnice je zkušený odborník, který pracuje v terénu, musí být velmi samostatný, většinou má absolvovanou vysokou školu a řadu nejrůznějších kurzů, v nichž nadále pokračuje. Pro nás jde o nejnižší částku, pod kterou nechceme klesat, abychom si byli schopni udržet kvalitní pracovníky.

Dále režie zahrnují naše obecné náklady na provoz. Ty však dle zákona nemohou být více než 10 % celkové sumy, tudíž z jednoho státního příspěvku nesmí překročit částku 4800 Kč. Tyto peníze jsou určeny na mzdu administrativní pracovnice, dále pak odměnu účetní a když by nějaké prostředky zbyly (jakože nezbývají), poměrnou část nákladů na prostory.

Rádi bychom vás tímto přesvědčili o tom, že prostředky, které jsou určeny na služby pro vás, nijak nehýříme a naopak s nimi nakládáme velmi účelně a hospodárně. Nekupujeme služební auta a k cestám využíváme MHD nebo své osobní automobily. Nemáme ředitele organizace, i když bychom ho už velmi potřebovali. Naše kancelář má prostory o dvou místnostech. Mohli bychom si zajistit vyšší standard, nicméně to by jedna klíčová pracovnice musela mít na starosti více rodin (klesla by kvalita) nebo lépe umět čerpat z dotací (což se učíme). Jsme skromní a flexibilní, a budeme rádi, když našemu finančnímu plánování porozumíte.

Budget rodiny

Budget rodin je určitá částka státního příspěvku, kterou jsme vyčlenili na služby pro vaši rodinu, pro rok 2014 jde o částku 18 000 Kč. Využívá se k čerpání plateb vašeho vzdělávání, hlídání dětí, táborů, terapií a dalších potřebných služeb. Čerpání budgetu s vámi plánuje na začátku kalendářního roku vaše klíčová pracovnice tak, abyste nejprve vybrali zákonem stanovené služby (vzdělávání 24 h pro oba pěstouny včetně případného hlídání dětí, respit 14 dní v roce) a teprve poté můžete zvážit, jaké další služby potřebujete. Ideální proto je, když s budgetem zacházíte hospodárně tak, abyste jej mohli využít na co nejvíce služeb. Pokud má však vaše rodina více dětí a kromě jiného i děti s hendikepem, které např. musí využívat pobytů se zvýšenou péčí a váš budget tedy logicky nepokryje vaše zákonem stanovené služby, pak vám tyto služby (respit, vzdělávání) proplatíme nezávisle na vašem budgetu. Přečerpání budgetu bude uhrazeno buď ze solidární rezervy, nebo z dotací a darů, které se snažíme průběžně získat právě na potřeby velkých pěstounských rodin nebo rodin v akutní krizi. Nevyčerpaný budget se do dalšího kalendářního roku nepřevání a stává se základem pro Solidární rezervu. Pokud chcete vědět, jak to s čerpáním vašeho budgetu vypadá, neváhejte požádat vaši klíčovou pracovnici a ta vám pošle váš osobní přehled. Detailní možnost čerpání budgetu vám nabízí ceník.

Solidární rezerva

Solidární rezerva je virtuální balík peněz samostatně vedený v našem účetnictví. Převádí se do něj přebytky budgetů jednotlivých rodin, které nevyčerpaly k poslednímu prosinci daného roku. Z těchto prostředků hradíme služby velkých pěstounských rodin (kde je 4 a více přijatých dětí) a rodin v akutní krizi (např. platba terapie pro bouřící se dospívající děti, zajištění respitu pro pěstouny při akutním vyčerpání apod.) O výsledcích solidárního fondu vás budeme informovat přes výroční zprávu.