Renata Zahradníková

Už jako dospívající dítě jsem si přála velkou rodinu a vnitřně jsem cítila, že mi nejsou lhostejné děti v DD. O náhradní rodinnou péči jsem se začala zajímat v roce 2003.  V roce 2006 jsme k naší tehdy 10-ti leté dceři přijali do poručnické péče 6,5 letou holčičku, která špatně mluvila a měla velmi malou slovní zásobu. Časem jsme zjistili, že kromě ochrnutých mimických svalů v obličeji má i oboustrannou vadu sluchu. Slovní zásoba a řeč se po aplikaci naslouchadel a při pobytu v rodině velmi rychle zlepšovala. Celkově je na přijaté dceři vidět, že ji pobyt v rodině velmi prospívá a my jsme rádi za její přítomnost. Později jsme krátce pomohli dospívajícímu chlapci překlenout špatnou rodinnou situaci, kterou strávil u nás, než se mohl vrátit domů.

Při hledání informací o NRP jsem se seznámila s pěstounkami a budoucími pěstounkami, mezi nimi byly i Dáša Zezulová, Dáša Seitlová a další. Díky pravidelnému setkávání maminek – pěstounek jsem získávala nové informace o NRP a díky DPD v tomto pokračuji a zároveň se můžu podělit i o své zkušenosti z NRP. Od roku 2009 pomáhám jako sezónní respitní pracovník na letních dětských táborech pořádaných DPD.

Žiji v Moravskoslezském kraji a pracuji jako asistentka v rámci Magistrátu města Opavy.

Označeno v Nezařazené