popis kurzu "Respit není hlídání"

Kurz je akreditovaný podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pod registračním číslem A017/0720-SP/PC. Tento kurz je určen pro zájemce z řad neziskových organizací, kteří si chtějí prakticky osvojit naše know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin. Kurz je otevřený jak pracovníkům, tak zájemcům z řad studentů nebo poučené veřejnosti. K absolvování kurzu není vyžadováno žádné odborné vstupní vzdělání, pouze ochota a chuť něco nového se dozvědět a naučit. Jeden kurz zahrnuje celkem 64 hodin vzdělávání, bude realizován víkendový běh (listopad 2017) a jarní běh, který bude probíhat v pracovních dnech (únor, duben 2018). Lektoři jsou zkušení pracovníci z naší organizace, nicméně na přípravě kurzu se podílejí i další respitní pracovníci. Kurz je veden zážitkovou a interaktivní formou a je omezen kapacitou, optimální počet účastníků je 12, maximální 16.

PŘIHLÁŠKA

Mentoring a intervizní setkání účastníků kurzu 12.-13. 5. - více v aktualitáchWorkshop pro respitní pomocníky 1.-3. 6. - více v aktualitách
lektoři

Dagmar Zezulová

Dagmar Zezulová

Lektorka

Lékařka a dlouholetá pěstounka, autorka publikací Domov je místo, odkud tě nevyhodí (2006, 2012), Pěstounská péče a adopce (2011), Kruh mladých (2015), Hostitelská péče a příprava k ní (spoluautorství, 2010). Dlouhodobě spolupracuje v pracovní skupině projektu MPSV "Transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti", zejména s ohledem na děti se speciálními potřebami. V kurzu lektoruje blok Děti se speciálními potřebami v NRP.

Jan Mazák

Jan Mazák

Lektor

K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. V současnosti jsem začal psychoterapeutický výcvik v INSTEPu a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped.

Jakub Indi Vávra

Jakub Indi Vávra

Lektor

Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů.

Lukáš Daniš

Lukáš Daniš

Lektor

Jmenuji se Lukáš Daniš a v organizaci Děti patří domů působím od roku 2008. Vystudoval jsem volnočasovou pedagogiku na VOŠ Pedagogické v Litomyšli. V mém bloku se věnuji především týmové spolupráci, týmovým rolím, krizovým situacím, poskytování a přijímání zpětné vazby a okrajově se dotýkám etického kodexu, syndromu vyhoření a supervize. Pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped.

Marie Šlápotová

Marie Šlápotová

Lektorka

Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu.

Zuzana Přímanová

Zuzana Přímanová

lektorka

Předškolní a mimoškolní pedagogiku jsem vystudovala na střední pedagogické škole v Mostě. Nyní studuji psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Třetím rokem se věnuji sebezkušenosti při Psychoterapeutickém výcviku. K Děti patří domů jsem se poprvé dostala jako dobrovolnice v roce 2013, od této chvíle jezdím na respitní pobyty pravidelně. Na kurzu budu zodpovídat za psychické bezpečí účastníků.

aktuality

Aktuality

Workshop pro respitní pomocníky

V termínu 1.- 3. června proběhne ve Skofce workshop určený těm, kteří by se rádi zapojili do respitních pobytů jako asistenti k dětem nebo pomocníci respitního týmu. Tématem budou především hry, týmové aktivity a specifika dětí z Pokračovat…

Aktuality

Práce s dětmi na pobytu I a II

Hezký jarní den, chtěli bychom se připomenout s druhou částí kurzu Respit není hlidani, která začíná 11.4. v 10:00 ve Svitavách. Pobyt proběhne částěčně ve Skofce a částěčně v Nadaci Josefa Plívy. Kurz je koncipován Pokračovat…

seznam kurzů

Děti se speciálními potřebami v NRP

3.-5. 11. 2017 a 26.-28. 2. 2018, vedoucí Dagmar Zezulová

Práce s dětmi na respitním pobytu I

16.-19. 11. 2017 a 11.-13. 4. 2018, vedoucí Jan Mazák

Práce s dětmi na respitním pobytu II

16.-19. 11. 2017 a 11.-13. 4. 2018, vedoucí Jakub Indi Vávra

Jak být dobrým týmovým pracovníkem

8.-10. 12. 2017 a 23.-24. 4. 2018, vedoucí Lukáš Daniš

Máte dotaz?