Vzdělávací víkend pro muže – pěstouny „Abeceda dobrého pěstouna“

Vzdělávacím programem vás budou provázet lektoři z Ligy otevřených mužů (LOM) – PhDr. Martin Jára a Bc. Lukáš Talpa. Oba víkendy jsou realizovány v rámci projektu Pěstujme pěstouny, který je zaměřený na zkvalitnění poskytování pěstounské péče a zároveň posílení pečující role otce – pěstouna.

Hlavními tématy vzdělávání budou aktivní otcovství – pěstounství a jak zacházet s agresivitou u dětí. Prostor bude i pro sportovní a volnočasovou aktivitu. Naším cílem není vás zničit, ale vrátit v použitelném stavu zpátky k vašim rodinám a práci.

Na aktivity LOMu se můžete podívat na jejich stránky: www.ilom.cz

Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů, www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Označeno v Akce vzdělávání