Vzdělávání

Je každodenní realitou pěstounů stále se něco učit. Děti přinášejí neustálý přísun podnětů, inspirace, zamyšlení a mnohdy také situací, se kterými si člověk nemusí hned vědět rady. Proto již od dřevních dob DPD byl mezi našimi přáteli a pěstouny zájem o vzájemné setkávání, předávání zkušeností a získávání nových informací, které by třeba mohly pomoci vyřešit problém či alespoň porozumět chování dítěte. Naše svépomocné skupiny tzv. „Maminky“ tak mají tradici delší než samotná naše organizace. Postupem let jsme přidávali další a další pobyty se vzdělávací tématikou, a v roce 2013 jsme rozšířili naši nabídku natolik, aby všichni naši klienti měli možnost vybrat si jak vhodný termín, tak i typ či téma vzdělávání. Kromě toho jsme v roce 2014 zahájili také realizaci vzdělávání pěstounů na klíč pro jiné organizace a vzdělávání odborníků.

Specifikum a výhoda našich stálých lektorů je, že většina z nich má sama bohaté zkušenosti s výchovou dětí v pěstounské péči nebo alespoň několikaletou pracovní zkušenost s dětmi s raným traumatem a deprivací.  Zároveň jsou odborníky, které v péči o děti pěstouni nejvíce potřebují – psychologové, lékařka, sociální a speciální pedagogové, specialistka na romskou kulturu atp. Kromě našich lektorů, o kterých si můžete přečíst více zde, však na našich akcích můžete potkat i odborníky specializované na určité oblasti, s nimiž máme navázanou spolupráci a velmi dobrou zkušenost, v takovýchto případech je u dané akce vždy uveden medailonek daného odborníky. Dle tématu se na našich akcích objevují osvědčení psychiatři, psychoterapeuti, odborníci na kontakt s biologickou rodinou, specialisti na nácvik první pomoci, hledáme právníka na danou oblast apod.

Základem naší práce je maximálně interaktivní přístup, tedy využívání forem skupinové práce, diskuzí, modelových situací a nácviků, kazuistik, her a sebe-rozvojových technik. Věříme, že když si věci vyzkoušíme a vzájemně diskutujeme, získáme mnohem více, než když jen posloucháme přednášku.

V současnosti můžete vybírat z těchto typů vzdělávacích akcí:

  • Vzdělávání pěstounů – jednodenní akce (besedy a semináře od 3 do 8 h), víkendové i vícedenní vzdělávání (16 – 24h/akce) nebo pobyty celých rodin s relaxačním společným programem (až 24 h/akce). Akce jsou určeny pro naše pěstouny, avšak v případě volné kapacity i pro pěstouny s dohodou sepsanou u jiné organizace.
  • Osvětové akce pro veřejnost – informační akce o náhradní rodinné péči a hostitelské péči pro širokou veřejnost, zájemce a kolemjdoucí (promítání tematických filmů, besedy, semináře, koncerty, výstavy)
  • Akce na zakázku – pro vaši neziskovou organizaci či váš OSPOD zajistíme kompletní vzdělávání vašich pěstounů na klíč, v případě potřeby včetně hlídání dětí. V případu zájmu jsme schopni proškolit pracovníky vaší organizace v specifických oblastech, které se týkají péče o pěstounskou rodinu.  

Pokud budete mít jakýkoli dotaz ohledně vzdělávacích akcí, obraťte se na email vzdelavani@detipatridomu.cz nebo přímo na telefon Dagmar Gloserové +420 607 445 250.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>