Naši lektoři

Mnozí naši pracovníci jsou vzhledem ke svým zkušenostem také našimi stálými lektory. Kromě toho však také spolupracujeme s dalšími odborníky na dílčí témata externě. Na této stránce tak najdete informace o vzdělání, zkušenostech a hlavních vzdělávacích tématech jak našich lektorů, tak těch, kteří se na našich vzdělávacích akcích objevují opakovaně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

jan_mazak

Mgr. Jan Mazák

Tel: +420 702 073 567
Email: jendamazaku@gmail.com
instruktor respitního týmu

více

K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. V současnosti dálkově studuji doktorandské studium na Univerzitě Palackého a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.

Označeno v Respitní tým, Vzdělávací tým
brodnickova

Mgr. Hana Brodníčková

Tel:
Email: habrhana@seznam.cz


více

Hana Brodníčková, nar. 8.6.1969 v Příbrami. Po ukončení studia Farmaceutické fakulty UK pracovala rok a půl jako au-pair v Londýně. Později pracovala devět let pro Ministerstvo zahraničních věcí ČR jako juniorní diplomat, z toho působila pět let v Bruselu, v české delegaci v NATO. Po návratu do ČR si dostudovala speciální pedagogiku a paralelně se zahájením práce v pedagogických zařízeních se stala dlouhodobou pěstounkou. Jako pěstounka působí již 13 let, v péči měla či ještě má čtyři dívky, dvě již zletilé, jednu téměř zletilou a nejmladší „náctiletou“. Nejmladší přijatá dcera má diagnozu Aspergerova syndromu. Již několik let spolupracuje s pěstounskými organizacemi (mj.DPD, Routa, SPR) jako lektorka. Nejčastěji přednáší na téma: Výchovné problémy u dětí v NRP, Deprivace a trauma, Puberta u dětí v NRP, Komunikace se školou, apod.

Pod pseudonymem L. Janáková vydala knihy: Dary se přece nevracejí, Sama bych se v nebi bála.

Označeno v Vzdělávací tým
MV_JT

Mgr. Martina Vančáková

Tel: 737857311
Email: martina.vancakova@seznam.cz


více

Mgr. Martina Vančáková, psycholožka, pěstounka a rodinná poradkyně, je maminkou čtyř dětí, z nichž dvě romské má v dlouhodobé pěstounské péči. Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově, kde studovala také obor romština/romistika u prof. Mileny Hübschmannové.

Náhradní rodinné péče se věnuje již od dob studií, od r. 2004 již pracuje výhradně v této oblasti. Má zkušenosti v přímé práci (poradenství) s klientskými rodinami, v současnosti spolupracuje s více organizacemi v oblasti vzdělávání náhradních rodin. Připravuje besedy, workshopy a zážitkové aktivity pro pěstouny a jejich rodiny, přednáší odborné i široké veřejnosti, v několika krajích ČR se účastní příprav budoucích pěstounů a osvojitelů.

Ve Středisku NRP v Praze založila a vede projekt Naše romské dítě s celorepublikovou působností, který zážitkovou formou pracuje s tématem identity etnicky odlišných dětí v NRP.

Označeno v Vzdělávací tým
14

Mgr. Lenka Ondráčková

Tel: +420 608 491 059
Email: ondrackova.dpd@gmail.com
Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
Klíčová pracovnice, Realizace vzdělávacích a osvětových akcí
V současné době na mateřské dovolené
více

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, o. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčový pracovník provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž se specializuji na pěstounskou péči na přechodnou dobu a dále se v oblasti NRP vzdělávám.

V poslední době jsem absolvovala tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem  – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty, Vzdělávací tým
dagmar_zezulova

MUDr. Dagmar Zezulová

Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova.dpd@gmail.com
Odborná garantka, lektorka
Metodička respitní péče
Aktivní členka VH
více

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006,  byly  v r. 2006 souborně  vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v  oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence, statutární zástupce a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila  publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Označeno v Kontakty, Respitní tým, Vzdělávací tým
1

Mgr. Michaela Blahutová

Tel:
Email: blahutova.dpd@gmail.com
Lektorka
Koordinátorka pěstounské péče, dohod o výkonu PP
Aktivní členka VH
více

O děti s deprivací a raným traumatem jsem se začala zajímat v roce 2000, kdy jsem v rámci gymnázia začala realizovat akce pro dětský domov Čeladná. Dobrovolnictví, praxím a brigádám v tomto dětském domově jsem se věnovala dalších 7 let. Mezitím jsem stihla poznat řadu dětí a dospívajících, jejichž osud mne nenechal chladnou a které začaly profilovat můj profesní zájem. Vystudovala jsem sociální pedagogiku a speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě a v roce 2007 jsem se poznala s Dášou Zezulovou, s níž jsme si začaly vyměňovat názory a vzájemně se inspirovat. V roce 2008 jsme poté založily Děti patří domů, o. s., kde jsem pracovala jako dobrovolník a v roce 2013 nastoupila jako zaměstnanec na svou současnou pozici. Kromě práce klíčového pracovníka a koordinátora provázení, často píši různé manuály a velmi ráda se věnuji rozvoji svobody práce v naší organizaci. V mezičase od roku 2007 po rok 2013 jsem s malými pauzami byla zaměstnána ve dvou dětských domovech (DD Čeladná a DD Praha Dolní Počernice) a díky této bohaté zkušenosti jsem poznala řadu dětí, jež mne ovlivnily a zanechaly ve mně hlubokou stopu. Odtud pramení mé velké přesvědčení, že domov může poskytnout jen rodina.

V rámci lektorování na našich akcích se orientuji na tyto témata: práce klíčového pracovníka, identita dítěte a kniha života, kontakt dítěte s biologickou rodinou, hostitelská péče, deprivace a její projevy, příprava na přemístění dítěte.

V poslední době jsem absolvovala tyto odborné kurzy: Kniha života (14h, zahraniční lektor), Příprava malých dětí na přemístění (7h, zahraniční lektor), Komunikace s dětmi a rodiči v SPOD (24h, zahraniční lektoři), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h, zahraniční lektoři), realizace případové konference a facilitace (18h), Citové připoutání – attatchement (18h), LeadershipAID (roční výcvik, 8 dní sebe-zkušenosti – Gestalt, 5 dní dovednost vedení, 3 dny psychohygiena),  ZdrSem  – záchrana života a první pomoc (42h), Psychoseminář – psychické bezpečí a krizová intervence při užívání zážitkové pedagogiky (50h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice.

Označeno v Kontakty, Vzdělávací tým
pavla_bazantova2

Pavla Bažantová

Tel: +420 777 925 874 volat po 15h
Email: bazantova.dpd@gmail.com
Klíčová pracovnice
Lektorka a vedoucí vzdělávacích akcí
Aktivní členka VH
více

Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem referentkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2010 doposud, Středočeský kraj), v aktivitách DPD nebo jiných organizacích. V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě, nyní se věnuji několika rodinám z pozice  klíčové pracovnice a svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirují a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči. V poslední době jsem se stala lektorkou systému PRIDE.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik pro lektory PRIDE (250 h, 2014), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty, Vzdělávací tým