I v letošním roce bychom rádi poděkovali Nadačnímu fondu Veolia, který nás opakovaně podpořil díky svému programu MiNiGRANTY. Tato podpora v částce 40 000Kč je určena na realizaci projektu Klíčovou dírkou – vzdělávací kurz a metodika pro klíčové pracovníky zaměřený na zkvalitnění provázení pěstounských rodin.

Metodika bude sloužit nejen novým, ale i stávajícím klíčovým pracovníkům při jejich práci s pěstounskými rodinami a věříme, že pro ně bude velkým pomocníkem.

Velké poděkování patří také paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, která nám tuto finanční podporu pomohla získat.