Na základě dotazů ze strany našich pěstounů na spolupráci s panem Ladislavem Samkem, která zazněla ve videu ze srpna 2018, jsme se rozhodli podat veřejné prohlášení. 

Pan Samek ve videu uvádí nepravdivé informace týkající se naší spolupráce v oblasti hostitelské péče. V červnu 2018 proběhla k tomuto tématu schůzka, z nichž nevyšly žádné jasné výstupy ani dohoda. Následně jsme zaznamenali na facebookových stránkách výše zmiňované video. Z naší strany jsme požádali o stažení videa, nebo vystřižení pasáže o naší organizaci. Naší vizí je navázání spolupráce s dětskými domovy, příprava zájemců o hostitelskou péči a provázení hostitelských rodin v rámci Pardubického kraje, viz projekt “Hostitelská péče pro děti z dětských domovů a příprava k ní”.

Vlivem článku Za oponou pěstounské péče uveřejněným v lednu 2020 v E15 a také na facebooku Děti v akci se dostala osoba pana Samka do většího povědomí a tak se dostalo video znovu do oběhu. Vzhledem ke stylu komunikace považujeme za důležité upozornit na to, že pan Samek s naší organizaci v rámci NRP a projektu Hostitelské péče nespolupracuje. Nezpochybňujeme tímto prožité zkušenosti pana Samka a jeho aktivity, nechceme být však spojování s jeho osobou a názory. 

Mgr. Lenka Patočková, předsedkyně Správní rady

Dagmar Gloserová, výkonná ředitelka