Od začátku roku proběhly ve dvou základních školách na Svitavsku opět besedy „S Arfíkem za poznáním“ díky kterým jsme mohli žákům 6. a 7. tříd hravou formou přiblížit tématiku náhradní rodinné péče. Celkem se besed zúčastnilo 84 dětí ze 6. a 7. tříd ZŠ T. G. Masaryka ve Svitavách a ZŠ a MŠ Hradec nad Svitavou.

Tyto besedy se uskutečnily na žádost samotných škol jako odezva na projekt „S Arfíkem za poznáním“, který proběhl v období 1. 10. 2017 – 30. 5. 2018.

Velice si vážíme opětovného zájmu a věříme, že pro děti tyto informace budou do budoucna velkým přínosem.