S ohledem k nařízenému opatření vlády k ochraně před koronavirem jsme se, po důkladném zvážení, rozhodli ZRUŠIT všechny plánované vzdělávací, respitní a osvětové akce až do KONCE BŘEZNA! 

Už teď vymýšlíme náhradní termíny pro tyto akce, abychom je mohli co nejdříve uskutečnit.