I v letošním roce bychom rádi poděkovali za opakovanou podporu Nadačnímu fondu Veolia. V rámci svého programu MiNiGRANTY 2020 jsme získali finanční podporu ve výši 50 000 Kč k realizaci kurzu Respit není hlídání.

Cílem je nabídnout mimořádné konání odborného vzdělávacího kurzu pro pracovníky neziskových organizací, zaměřeného na potřeby dětí v náhradní rodinné péči.

Velké poděkování patří také paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, která nám tuto finanční podporu pomohla získat. https://www.nfveolia.cz/programy/minigranty/letos-rozdano-2-5-milionu-na-pomoc-neziskovkam/?fbclid=IwAR122pHqURa1Hejc-rHztPCdLLXCQ569YWxMKvawoBGOIF2dZeOSH5wDI2A