Organizace Amalthea, z. s. vytvořila v rámci své osvětové kampaně „Staň se pěstounem“ nový spot, který nahlíží na pěstounskou péči očima mladých lidí, kteří vyrostli v pěstounských rodinách.

Na otázky odpovídají jak pěstounské děti, tak i děti vlastní, které získali nového sourozence.

Díky spolupráci s organizací Amalthea, z. s. byli k rozhovorům osloveni i pracovníci naší organizace. Děkujeme za jejich sdílení a podporu této osvětové kampaně.

Celé video můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=bkpvMUk-7-U&t=275s