I v tomto roce opět nabízíme všem pracovníkům z doprovázejících organizací nebo zájemce z řad studentů a poučené veřejnosti možnost přihlásit se na Kurz Respit není hlídání.

Cílem tohoto akreditovaného kurzu je předat v rámci šíření dobré praxe naše know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin.

Kurz proběhne ve dvou termínech a to 7. – 12. 12. 2020 na téma „Děti se speciálními potřebami v NRP“ a „Práce s dětmi na respitním pobytu“ a 15. – 17. 1. 2021 na téma „Jak být dobrým týmovým pracovníkem“

Cena kurzu je 2.400 Kč za celkem 64 hodin vzdělávání.

Bližší informace budou postupně aktualizovány na webu kurzu https://www.detipatridomu.cz/respitnenihlidani/