V termínu od 15. – 17. 9. proběhl vzdělávací pobyt pro naše pracovníky na téma Komunikační procesy.

Všichni jsme strávili příjemné tři dny v inspirativní atmosféře Domu bratří Čapků v Budislavy u Litomyšle. Celé vzdělávání proběhlo pod odborným vedením lektora Tomáše Hawla, ředitele Diakonie ČCE Vrchlabí a člena Prázdninové školy Lipnice.

Každý jsme si pomocí zážitků odnesli vše důležité a potřebné a zároveň jsme společně strávili čas v krásném prostředí přírody.