Po roce vás opět zveme na Valnou hromadu Děti patří domů, z. s. Bude se konat v sobotu 7. listopadu 2020 na Skofce ve Svitavách. Začínat budeme v 9h a končit nejpozději ve 13h.

K projednání budou tyto body programu:

  • přijetí nových členů VH
  • aktuální dění v organizaci
  • schválení účetní závěrky a účetního auditu za rok 2019
  • schválení strategického plánu na období 2021 – 2024

Máte zájem se zapojit více do činnosti DPD a stát se aktivním členem Valné hromady?

Je zapotřebí podat písemnou žádost Správní radě na email patockova@detipatridomu.cz. SR předloží žádost ke schválení Valné hromadě, která ji přijímá nadpoloviční většinou hlasů za splnění podmínky práce pro DPD v délce minimálně 6 měsíců.

V případě, že máte zájem se zúčastnit, přihlaste se, prosím, v tomto odkazu.