Během prosince minulého roku a ledna letošního proběhl kurz Respit není hlídání. Vzhledem k současné situaci nemohl proběhnout prezenčně, takže jsme ho přesunuli do online prostředí a kurz proběhl formou e-learningu.

Celkem se zúčastnilo 8 zájemců, kteří se samostudiem, doplněném o videa, prezentace i mluvená slova, zorientovali v našem know-how pořádání respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin. Po tomto samostudiu následovalo online sdílení s lektory jednotlivých částí, kde byli zodpovězeny další otázky.

Kurz proběhl díky podpoře MiNiGrantu Nadačního fondu Veolia. Velice si vážíme opakované podpory, díky níž jsme vytvořili platformu pro další online vzdělávání.