Od pondělí 17.5.2021 je možné konat v prezenční formě  „vzdělávací“ akce pro pěstouny, svépomocné skupiny, skupinové supervize apod. za splnění uvedených podmínek:

  1. počet max. 10 osob
  2. doložený výsledek negativního testu, očkování nebo prodělaný Covid-19
  3. po celou dobu jsou nutné rozestupy a respirátory

Respitní akce pro děti– v současné chvíli nejsou možné „pobytové“ akce, nicméně lze řešit individuálně na základě výjimky dané v uvedených mimořádných opatření MZdr, které se týkají poskytování služeb (zájmových, výchovných, rekreačních, vzdělávacích činností, včetně přípravy na vyučování) dětem, včetně péče o ně, a to buď pokud je služba poskytována v domácnosti uživatele služby nebo za přítomnosti max. 3 dětí + 1 osoby poskytující služby ve vnitřních prostorech (např. v prostorech doprovázející organizace apod.), eventuálně venku, kde může být max. 30 osob ve skupině.

I zde je nutné prokázat splnění podmínek jako při účasti na vzdělávací akci.