Před časem jsme vám ukazovali, jak probíhá úprava vstupní brány na Skofku. V současné době už jsou práce zase blíže k finální fázi. Zároveň probíhají úpravy a zkrášlování zahrady, vznikne další prostor pro hry dětí.

Děkujeme všem, kteří se na realizaci úprav podílejí. Velké poděkování patří rodině Komárkových za všechen strávený čas a práci na Skofce.