Náš projektový tým se celý rok věnuje zúčastněným stranám
HOSTITELSKÉ PÉČE PRO DĚTI Z DĚTSKÝCH DOMOVŮ.

Díky podpoře nadačních fondů NROS, Veolia a O2 můžeme pracovat s dětmi z dětských domovů, s pracovníky těchto domovů, s hostiteli a zájemci o hostitelskou péči a také s pracovníky OSPOD. Pro každou stranu máme zvláštní přípravu.

Uchazeči, potenciální hostitelé, mají jako součást přípravného kurzu skvělý E-learning. Díky této vzdělávací formě mohou absolvovat první část kurzu online, a na ní naváže společné setkání v rámci přípravy. V těchto dnech spouštíme E-learning pro kurz 19. – 21. 11. 2021. Kurz má ještě pár míst volných, můžete se ještě přihlásit.

Děti v dětských domovech i vedení domovů navštěvujeme, pokud to dovolí platná vládní opatření, a pracujeme s nimi. Vytvořili jsme materiál pro jejich snadnější orientaci v problematice hostitelské péče. Když se hostitelská péče mezi rodinou hostitele a dítětem zdárně naváže, nenecháme je bez podpory a nabízíme jim odborné „doprovázení“.

Pro pracovníky z řad OSPOD a také z dětských domovů jsme pečlivě připravili kurz o dobré praxi „Role sociálních pracovníků jako základní kámen realizace hostitelské péče“, u kterého v nejbližší době očekáváme udělení akreditace od MPSV.

Pokračování projektu Hostitelské péče můžete podpořit i vy
https://www.detipatridomu.cz/dobrodej/

Děkujeme a vážíme si Vaší podpory.