30. 11. 3021 celosvětový den štědrosti Giving Tuesday

Česká republika se již šestým rokem připojí ke Giving Tuesday, světovému dni štědrosti a dobrých skutků. Letošní ročník připadá na úterý 30. listopadu 2021. Organizace Děti patří domů, z.s. v rámci letošního Giving Tuesday vyzývá své podporovatele k příspěvkům na služby a péči o pěstounské rodiny, kde více než kdy jindy pociťujeme potřeby odborné supervize, psychoterapie a asistence.

Naši výzvu naleznete na:

https://www.giving-tuesday.cz/sluzby-pro-pestounske-rodiny/

 

Giving Tuesday vzniklo v roce 2012 s jednoduchou myšlenkou: vytvořit den, který inspiruje lidi k tomu, aby konali dobro. Za posledních roky se tato myšlenka
rozrostla v globální hnutí, které inspiruje stovky milionů lidí po celém světě k

dárcovství, štědrosti a spolupráci. „Jsou to takové dřívější Vánoce. Den, kdy můžete někomu pomoci a udělat dobrý skutek. Den, kdy můžete podpořit sbírku,
charitativní projekt či organizaci. Den, kdy můžete svou laskavostí a darem někomu třeba i zlepšit život,” dodává Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka
Asociace společenské odpovědnosti, která za Giving Tuesday v Česku od roku 2016 stojí.

Webová stránka: www.giving-tuesday.cz

Facebook: www.facebook.com/givingtuesdaycz 

Twitter: www.twitter.com/GivingTuesdayCZ 

Instagram: www.instagram.com/givingtuesdaycz