Přijďte nám kdykoliv v čase od 13:00 do 17:00 pomoc při úklidu a zvelebení prostor pro setkávání pěstounských dětí a rodin z organizace Děti patří domů, z. s. a zahrady Nadace Josefa Plívy, která je místem konání akcí a klubů a odpočinkem pro širokou veřejnost. 

Na adrese nám. Míru 138/80, Svitavy budeme společně, zametat, hrabat listí, pečovat o zeleň, ometat pavučiny a umývat okna. Snad nám počasí bude přát. Pracantům zajistíme občerstvení. Těšíme se na dobré odpoledne.

 

Proč Vás žádáme o pomoc?

Nadace Josefa Plívy ve Svitavách podporuje místní komunitní činnost, vzdělávání a rozvíjení kultury, charitativní, humanitární a dobročinné aktivity, a osvětovou činnost. 

„Skofka“ je prostorem pro respitní pobyty dětí, realizaci vzdělávání pěstounů a kontaktu dětí s biologickou rodinou. Probíhají zde kluby, valné hromady či větší porady pracovníků.

Všichni zaměstnanci, externí pracovníci a dobrovolníci, kteří pro nás tyto prostory a akce zajišťují, by na oplátku potřebovali podpořit při těch činnostech, na které jim už nezbývá mnoho sil a osobního času. Přijďte pomoci s velkým jarním úklidem, který nám společnými silami zabere pár hodin.

V případě zájmu, prosíme o vyplnění přihlašovacího formuláře☺