Co je to respit?

Slovo „respitní“ je vypůjčeno ze sociálních služeb a znamená „odlehčovací“. Mnoho  dětí, které vyrůstají v pěstounských rodinách, je díky své složité životní historii  výchovně náročných, a běžné dětské pobyty pro ně nejsou vhodné, jak je vysvětleno  výše. 

Jak respitní akce probíhá?

Naše respitní pobyty mají dlouholetou historii. Starost o děti během odpočinku pěstounů zajišťujeme s několika stálými pracovníky, kteří tvoří respitní tým, a dalšími sezónními kolegy. Tito s námi obvykle spolupracují rovněž dlouhodobě, ale účastní se pouze letních vícedenních pobytů. Každá jednotlivá akce je pečlivě naplánována a vyhodnocena. Spolupráce a propojení všech složek provázení pěstounské rodiny považujeme za klíčové pro dosažení dobré kvality a efektivity práce.

Na každém pobytu je vytvořen pracovní tým, který tvoří vedoucí akce, instruktoři, respitní pracovníci a asistenti k dětem. Složení týmu se odvíjí od skladby přihlášených dětí, na každém pobytu je však přítomen nejméně 1 pracovník zodpovědný za výkon SPOD. Všichni kolegové jsou vzděláváni v problematice raného traumatu a nejrůznějších specifik dětí, včetně konkrétních potřeb konkrétních dětí. V pracovním týmu jsou zastoupeni i mladí lidé, kteří sami vyrostli v pěstounské péči, včetně romských. Tito kolegové jsou pro děti důležitými pozitivními vzory.

Jsi starší 18ti let? Baví tě práce s dětmi, příprava a organizování akcí? Jsi empatický a trpělivý? Máš rád týmovou práci? Hledáš náplň pro svůj volný čas o víkendech a o prázdninách? Pak bys mohl najít dobrou partu a uplatnění v našem respitním týmu. Budeme rádi za Tvůj kontakt.