Načítám Akce

Seminář je zaměřen na roli sociálních pracovníků v procesu hostitelské péče pro děti dlouhodobě vyrůstající v ústavní výchově a sdílení dobré praxe. Sociální pracovníci dětí jsou klíčovými osobami při plánování IPOD, a uvědomují si úskalí spojená s ukončením ústavní výchovy a přechodem do dospělosti.  Hostitelská péče je jednou z možností, jak připravit pro děti vyrůstající v ústavech optimální podporu po ukončení pobytu v DD.

Současně však tato forma přináší rizika, kterých jsou si sociální pracovníci vědomi. Cílem semináře je pojmenovat a odkrýt riziková místa,  podpořit funkční spolupráci jednotlivých stran a sdílet dobrou praxi s přípravami pro zájemce o hostitelskou péči.

 

Více o semináři a lektorech, přihláška