Alexandra Tichánková

Jsem maminka dvou již dospělých synů a náctileté slečny, kterou máme spolu s manželem v pěstounské péči. V době, kdy jsme naši dceru přijímali, jsem měla o pěstounské péči, stejně jako většina čerstvých náhradních rodičů, hodně naivní představy. A problémy, které proto naše pěstounství od začátku provázely, a které po přijetí dítěte zažívá převážná většina pěstounů; problémy, se kterými jsme si sami neuměli poradit, mne přivedly k organizaci Děti patří domů. V době, kdy Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla teprve ve schvalovacím procesu a o práci neziskových organizací se tolik nevědělo, jsem si uvědomila, jak je tato práce důležitá a velmi potřebná. A že to je přesně to, čím bych se chtěla nadále zabývat. Začala jsem vyhledávat semináře a kurzy zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče a postupně jsem si doplnila kvalifikaci potřebnou pro práci provázejícího pracovníka. Této se již několik let věnuji na plný úvazek, pracuji s rodinami v Ústeckém kraji.

V poslední době jsem absolvovala toto další vzdělávání: Efektivní komunikace (64h), NRP očima rodinného terapeuta (100h), Krizová intervence (13h), Jak uspořádat Případovou konferenci (12h), Citové připoutání – attatchement (18h), Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů (40hod), Příbuzenská PP (12hod), Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat (6h), Výchova láskou podle Jiřiny Prekopové (8h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty