Čarovné léto s mumínky

Letního pobytu se zúčastnilo 8 dětí ze 6 rodin, u 3 dětí byla nutná podpora asistenta. Akci vedla hlavní vedoucí Bc. Radka Šmardová a 5 respitních pracovníků (2 instruktoři, 3 respitní asistenti). Součástí programu bylo seznámení se s Mumínky, kteří provázeli celý pobyt – děti si měly možnost vytvořit svého Mumínka, okusily kouzla čarovného klobouku, který měnil věci, činnosti byly prolínány aktivitami a hrami v parku a na hřištích, společně jsme navštívili pejsky na místní kynologické stanici, kde pro děti byl připraven zajímavý program. Celý pobyt byl zakončen předáváním diplomů Správného Mumínka a triček s tímto motivem.

Označeno v Akce respit