Akce, které již proběhly

Co se mnou bude, až opustím dětský domov?

Od: 19.5. 2017
Do: 19.5. 2017
Místo: Svitavy
Cena: 1450 Kč
Akce hostitelské péče

Hostitelská péče pomáhá – interaktivní workshop
Víte o tom, že každoročně odchází z dětských domovů dvě stovky dětí, z nichž velká část se nemá kam vrátit? Existuje mnoho programů, jak těmto mladým lidem pomoci s hledáním práce, bydlení, hospodařením, ale to všechno nestačí.


Rok 2014

8. – 9. 11. 2014 Dvoudenní seminář o hostitelské péči, Praha. Ve spolupráci s Dejme dětem šanci, o. p. s. Pozvánka.

Rok 2013

 28. 9. 2013 Seminář o hostitelské péči, 9 – 16.30 h, Praha. Realizovaly naše lektorky Pavla Bažantová a Mgr. Michaela Blahutová pro Dejme dětem šanci, o. p. s., která hostitelskou péči dlouhodobě podporuje. Součástí semináře byly teoretické informace o HP, příběhy jednotlivých hostitelských péčí a dětí, modelová situace, vyprávění ředitele dětského domova Radost Mgr. Tomáše Řezníčka o zkušenosti jejich DD s hostitelstvím a vyprávění mladé ženy, která byla dospívajícím dítětem v rodině, která si začala brát dítě do hostitelské péče (co jí to přineslo a vzalo).  Semináře se zúčastnilo celkem 18 osob.

 2. 3. 2013 Seminář o hostitelské péči, 9 – 16.30 h, Praha. Realizovaly naše lektorky Pavla Bažantová a Mgr. Michaela Blahutová pro Dejme dětem šanci, o. p. s., která hostitelskou péči dlouhodobě podporuje. Součástí semináře byly teoretické informace o HP, příběhy jednotlivých hostitelských péčí a dětí, modelová situace, vyprávění ředitele dětského domova v Unhošti Mgr. Jiřího Beránka o zkušenosti jejich DD s hostitelstvím a vyprávění mladého muže, který žil v dětském domově a hostitelskou péči zažil na vlastní kůži. Semináře se účastnilo celkem 15 osob.

 Rok 2012

 9. až 11. 11. 2012 Setkání hostitelských rodin a zájemců o HP, KC Immanuel, Slavíkov – Dlouhý. Víkendového setkání se účastnilo 8 hostitelů/zájemců o HP s celkem 11 dětmi. Akci realizovala Pavla Bažantová a jejím obsahem bylo sdílení příběhů hostitelství, trénink reakcí na rizikové chování dětí v rámci modelových situací, individuální i skupinové konzultace, korekce ideálů před zahájením HP versus zkušenosti a také společný relaxační program.

 3. 11. 2012 Seminář o hostitelské péči, Svitavy. Realizovaly naše lektorky Pavla Bažantová a MUDr. Dagmar Zezulová pro Dejme dětem šanci, o. p. s., která hostitelskou péči dlouhodobě podporuje. Součástí semináře byly teoretické informace o HP, příběhy jednotlivých hostitelských péčí a dětí, modelová situace a vyprávění mladé ženy, která žila v dětském domově a hostitelskou péči zažila na vlastní kůži. Semináře se účastnilo celkem  15 osob.

 20. 10. 2012 Seminář o hostitelské péči, 9 – 16.30 h, Praha. Realizovaly naše lektorky Pavla Bažantová a Mgr. Michaela Blahutová pro Dejme dětem šanci, o. p. s., která hostitelskou péči dlouhodobě podporuje. Součástí semináře byly teoretické informace o HP, příběhy jednotlivých hostitelských péčí a dětí, modelová situace, vyprávění ředitele DD o jeho zkušenostech a vyprávění mladého muže, který žil v DD a HP zažil na vlastní kůži. Semináře se účastnilo celkem 13 osob.

 2. 4. 2012 Informační blok o HP pro sociální pracovníky Pardubického kraje, Pardubice. Neveřejná akce.

 31. 3. 2012 Seminář o hostitelské péči, 9 – 16.30 h, Praha. Realizovaly naše lektorky Pavla Bažantová a Mgr. Michaela Blahutová pro Dejme dětem šanci, o. p. s., která hostitelskou péči dlouhodobě podporuje. Součástí semináře byly teoretické informace o HP, příběhy jednotlivých hostitelských péčí a dětí, modelová situace a vyprávění mladého muže, který žil v dětském domově a hostitelskou péči zažil na vlastní kůži. Semináře se účastnilo celkem 16 osob.

 6. 3. 2012 Beseda o hostitelské péči, 19–21 h, Olešnice. Beseda byla realizována ve spolupráci s Farním sborem ČCE, s Římskokatolickou farností Olešnice a Mateřským centrem Hastrmánek. Besedy se účastnilo více než 20 osob a o hostitelství vyprávěla Mgr. Michaela Blahutová. Obsahem bylo povídání o dětech z dětského domova, jejich potřebách i projevech. O tom, co přináší hostitelství a zodpověděla řadu dotazů. Atmosféra setkání byla velmi příjemná. Celé setkání bylo finančně podpořeno organizací Gatema, s. r. o. – děkujeme.

Rok 2011

 15. 12. 2011 Beseda nejen o hostitelské péči, 16 – 18 h, Svitavy. Beseda s MUDr. Dagmar Zezulovou o tom, co je HP, jaké má úskalí i jaké přináší radosti. V předvánočním čase se sešlo celkem 5 účastníků a tak měla příjemný komorní charakter.

 15. 10. 2011 Seminář o hostitelské péči, 9 – 16.30 h, Praha. Realizovaly naše lektorky Pavla Bažantová, MUDr. Dagmar Zezulová a Mgr. Michaela Blahutová pro Dejme dětem šanci, o. p. s., která hostitelskou péči podporuje. Součástí semináře byly teoretické informace o HP, příběhy jednotlivých hostitelských péčí a dětí, modelová situace a diskuze k tématu. Semináře se účastnilo celkem 18 osob.

 21. až 23. 10. 2011 Setkání hostitelských rodin a zájemců o HP, KC Immanuel, Slavíkov – Dlouhý. Tématem setkání bylo „ideální příprava k HP“, kde jsme zároveň sbírali zkušenosti k práci na metodice, kterou jsme ten rok připravovali vydat. Akce se účastnilo 13 dospělých hostitelů nebo zájemců o HP, 9 dětí a 7 pracovníků. Byl zajištěn atraktivní program pro děti vedený našimi zkušenými asistenty a dospělí mezitím probírali dovednosti ideálního hostitele, jak by měla vypadat optimální příprava k hostitelství, případně sdíleli své zkušenosti. Program byl doplněn i o společnou odpočinkovou aktivitu pro děti i dospělé – nízké lanové překážky. Celé setkání bylo dotované firmou Gatema, s.r.o., Nadací táta a máma a Nadačním fondem Albert. Děkujeme jim.

 29. 3. 2011 Beseda o HP v Mateřském centru Domeček, 10 – 11.30 h. Praha. Osvětová beseda pro 9 maminek docházející do MC Domeček. Tématy k diskuzi byly hostitelská péče a informace o tom, jak probíhá život v dětském domově.

 28. 3. 2011 Seminář o HP pro pracovníky občanského sdružení Dejme dětem šanci, o. p. s. Neveřejná akce. Počátek spolupráce s DDŠ. Účastnilo se 16 osob.

 15. 2. 2011 Informační blok o HP pro sociální pracovníky, ředitele DD, a úředníky Moravskoslezského kraje, 10–11 h, Ostrava. Mgr. Michaela Blahutová. Neveřejná akce.

 Rok 2010

 6. 11. 2010 Seminář o hostitelské péči, 9 – 15 h, Opava. O projevech dětí z dětského domova, přínosech a rizicích HP, legislativě. Přednášely MUDr. Dagmar Zezulová, Mgr. Michaela Blahutová.

 14. až 16. 5. 2010 Setkání hostitelských rodin, Lipnice n. S. Akce se zúčastnilo 10 dospělých hostitelů nebo zájemců o HP, 13 dětí a 2 pracovnice DPD – MUDr. Dagmar Zezulová a Mgr. Michaela Blahutová. Obsahem bylo sdílení svých příběhů, předání informací ze semináře 2009, modelové situace a relaxační program.

Rok 2009

 3. 10. 2009 Odborný seminář: Hostitelská péče pro děti z dětských domovů – zkušenosti z praxe. 9.30 – 17 h, Brno, Malý sál Břetislava Bakaly. Tohoto odborného semináře se zúčastnilo 46 odborníků z různých institucí (pracovníci dětského domova, sociální pracovnice, učitelé, studenti), ale také lidí se zkušeností s HP či zájemci o HP. Přednášely lektorky DPD: Pavla Bažantová, MUDr. Dagmar Zezulová, Mgr. Michaela Blahutová, Mgr. Jiřina Holasová. V programu k hlavním tématům patřilo: teorie HP, názory dětí žijících v DD na HP, zkušenosti s HP OSPOD, DD, hostitelských rodin. Odpolední část obsahovala 4 workshopy, kazuistiky a diskuze. Dle zpětných vazeb byl seminář hodnocen jako velmi úspěšný.