Historie Děti patří domů z.s.

Naše organizace začala vznikat v průběhu roku 2007, kdy internetová diskuze o utýrání malého děvčátka aktivizovala některé ženy a Ivana Bendová, jež krátký článek o tragédii napsala, je zkusila propojit. Tak došlo k seznámení zkušené pěstounky a lékařky Dagmar Zezulové a studentky Michaely Blahutové. Navzdory tomu, že z původního záměru příliš nevzešlo a ostatní lidé se vícekrát nepotkali, Míša s Dášou spolu nadále virtuálně diskutovaly o potřebách ohrožených dětí. Po několika schůzkách se k nim přidaly ještě další ženy – Markéta Havlíčková, Blanka Krausová a Lenka Fořtová – a v únoru 2008 založily občanské sdružení. Hlavním a dlouhodobým cílem organizace bylo napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí. Název organizace byl zvolen sice delší, zato na první pohled srozumitelný. Děti patří domů, o. s. – zkráceně DPD. Při jeho vyslovení je formulován náš hluboce zakořeněný názor i dlouhodobý cíl. Když vám v autobuse zazvoní telefon, vy jej zvednete a oznámíte: „děti patří domů, prosím“ otočí se k vám se zájmem několik tváří a stejně tak, když se my snažíme má někam zavolat, druhá strana rychle porozumí našim záměrům.

Naše činnost zpočátku navazovala na již existující aktivity, které již několik let organizovala Dagmar Zezulová, tedy setkávání maminek, pěstounek a zájemkyň o NRP a respitní integrované pobyty, kde je dětem zajištěna individuální péče.  Respitní služby jsme začali vnímat jako stěžejní službu, po které je mezi pěstouny velká poptávka a již v prvním roce jsme realizovali celkem 11 pobytů pro děti z náhradních rodin, z toho dva týdenní letní tábory (přičemž jeden byl ještě realizován pod záštitou Sdružení pěstounských rodin).  Druhým stěžejním programem se stala podpora rozvoje hostitelské péče, kde jsme již v prvním roce podporovali 5 dětí z dětských domovů a jejich hostitele.

V průběhu prvních let se stabilizoval náš jádrový tým i naše činnost. Někteří lidé odešli a jiní – velmi významní – přišli. Kvalita našich služeb se odvíjela od zkušeného týmu. Šlo především o zkušené pěstounky již skoro dospělých mladých lidí – Dáša Zezulová, Markéta Havlíčková, Pavla Bažantová a pracovnice z dětských domovů Míša Blahutová a Jiřina Holasová. Všechny tyto členky tak měly dlouhodobou zkušenost s dětmi s raným traumatem a deprivací. I širší tým, který pracoval především nárazově v průběhu pobytů pro děti, byl tvořen lidmi z pěstounské komunity, ať už šlo o maminky – pěstounky, nebo přímo odrostlé děti v pěstounské péči či jejich sourozence. Přirozeně jsme tak dokázali reagovat na potřeby náhradních rodičů i dětí se specifickými potřebami. Navzdory tomu, že dnes stále častěji mezi sebe přijímáme lidi bez těchto osobních zkušeností s NRP, velmi si zakládáme na tom, aby každý nový člen dobře poznal pěstounské rodiny, děti i celou problematiku připoutání dítěte na „své lidi.“ Věříme, že jen tak můžeme mít pro naše klienty pochopení i odpovídající nabídku služeb.

Až do roku 2013 DPD existovalo jako zájmové sdružení stojící především na dobrovolnické práci všech aktivních členů, v případě menších grantů a dotací doplněných o finanční odměny za dílčí projektové aktivity v rámci DPP či DPČ. Uměli jsme dobře dělat naši práci s klienty, ale shánění finančních prostředků pro nás nebylo a stále není snadné. Všechny pracovnice proto byly zaměstnány na plný úvazek v jiných institucích či firmách (nemocnice, dětský domov, soukromý sektor), aby dokázaly uživit své rodiny a navíc více či méně pracovaly pro DPD a to v míře od několika hodin po více než 0,7 úvazku měsíčně dobrovolnicky či za drobnou odměnu.

Změnu přinesla až novela zákona SPOD v roce 2013, kdy jsme se rozhodli definitivně profesionalizovat. Nezačínali jsme na zelené louce, ale s šestiletými zkušenostmi a databází více než 60 náhradních rodin po celé České republice. Z nich se 33 rozhodlo uzavřít s námi dohody o výkonu PP a vybrat si nás za primárního poskytovatele služeb. Protože však je pro nás stále primární kvalita služby, chceme, aby klíčová pracovnice byla rodině k dispozici vždy, když to potřebuje. Abychom toto byli schopni zajistit a mohli do rodiny dojíždět v případě potřeby i několikrát do měsíce, např. když po příchodu dítěte do rodiny přijde těžké testování hranic a afekty dítěte několikrát do týdne, abychom byli na telefonu, když se dospívající dcera v noci opět nevrátí domů, abychom zajistili respit ze dne na den, když se ukáže, že vyčerpání pěstounů je příliš velké… Pro rychlou reakci a adekvátní pomoc nemůže mít klíčový pracovník ve své péči více než 20 rodin. A i tak jde o hraniční počet. Nicméně jedná se o polovinu maximálního počtu rodin, který stanovuje MPSV (klíčový pracovník pro 40 rodin). Díky zákonu SPOD a státnímu příspěvku na výkon pěstounské péče tak můžeme zaměstnávat klíčové pracovníky provázející rodiny, ale s dalšími zaměstnanci jsme na tom stále velmi neutěšeně. Rádi bychom přijali ředitele a koordinátory projektů na plný úvazek a zajistili tak lepší řízení služeb i lidí, avšak nedostatek finančních prostředků nás limituje.

K profesionalizaci DPD také patří naše účast v systému transformace péče o ohrožené děti. Jsme či byli jsme účastni v několika koordinačních skupinách, podílíme se na vzniku oficiálních dokumentů (Manuál NRP, který připravuje MPSV), vytvářeli jsme a ověřovali standardy kvality SPOD pro pověřené osoby a absolvovali jejich pilotní inspekci. Naší profesionalizaci dále napomáhá publikační činnost organizace a jejích členů, kam patří publikace: Hostitelská péče a příprava k ní (DPD 2011), Pěstounská péče a adopce (Zezulová, Portál, 2012) a nyní připravováno k vydání: metodický manuál klíčového pracovníka, metodický manuál respitního týmu a vydané postupy reagující na standardy kvality.

 Rok 2013 byl pro nás také stěžejní v oblasti řízení naší organizace. Chceme využít naší zkušenosti s dobrovolnictvím, které stojí na motivovaných a angažovaných lidech, a rozhodli jsme se tyto vlastnosti v organizaci nadále posilovat. Z různých přístupů vedení organizace jsme si proto zvolili filozofii svobody práce, kterou stále rozvíjíme a v níž formulujeme kulturu práce DPD.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>