Jsme svobodná organizace

Děti patří domů vyznává zásady svobody práce, které nejlépe odpovídají naším představám o tvořivé, zodpovědné, samostatné a naplňující práci. Tzv. „svobodná práce“ je styl řízení organizace a styl přístupu k práci, který se nejvíce dotýká našich pracovníků a rozvoje DPD, zároveň jsme však přesvědčeni, že firemní kultura má ve výsledku velký dopad na klienty i partnery mimo DPD. Našimi nejvyššími hodnotami jsou tzv. principy práce a rozvíjíme netradiční, zato efektivní způsob řízení, který odpovídá našemu vzniku dobrovolnické organizace a zároveň reaguje na potřeby dnešních lidí, kteří chtějí naplno a s nadšením pracovat a zároveň neopomíjet svůj osobní život a rodinu. Nechceme kázat vodu a pít víno, a protože našimi klienty jsou většinou rodiče a děti a naším cílem je podpora zdravé, bezpečné a milující rodiny všem dětem, bylo by alibistické, kdybychom vlastní rodiny opomíjely jen proto, abychom mohli jinou rodinu podpořit. Svoboda v práci však vyznává mezi své hodnoty nejen rovnováhu mezi osobním a pracovním, ale především způsob práce, který vyžaduje osobní zaujetí, zodpovědnost a odvahu rozhodovat u každého pracovníka.

Jak se svoboda v práci projevuje v každodennosti DPD?

 • Každý může pracovat na jakémkoli místě, které si zvolí (práce v kanceláři je pouze jedna z možností). Šetříme tím čas na cestě nebo naopak využíváme čas na cestě. Každému navíc vyhovují jiné podmínky, někdo má rád svůj klid, jiný hluk. Navíc se můžeme přizpůsobit klientům a dojet za nimi (např. za zájemci o HP)
 • Každý může pracovat v denní dobu, která mu vyhovuje, stačí, když v daném měsíci odpracuje potřebný počet hodin (někdo například může pracovat nárazově po 12 h denně a poté mít více volna). Každý z nás je nejvýkonnější v jiné části dne. Proč nutit někoho pracovat od 9 do 17, když nejvýkonnější je např. brzy ráno nebo večer? Navíc, důležité je postarat se o své děti, zavést je do školy, vyzvednout ze školky. Porady a schůze jsou dle dohody a možností všech. Navíc, pro klienty to má také svou výhodu. Klíčový pracovník může asistovat u kontaktu např. v neděli.
 • Koordinátoři nekontrolují kdy a kde byla práce hotová, spíše posuzují, co bylo v daném měsíci zrealizováno. Jejich úkolem je především koordinovat akce a službu a podporovat tým.
 • Většinu pracovních úkolů si každý stanovuje sám, ví, co je pro DPD a jeho činnost nejlepší. Navíc je poté práce více baví, mají pro ni vnitřní zápal. Rozvíjet vlastní tvořivost a věnovat se tomu, co považuji za opravdu podstatné, zvyšuje pocit smysluplné práce a ta nás zpětně motivuje být dále aktivní. S angažovanými a tvůrčími lidmi poté je radost být v kontaktu pro každého.
 • Raději žádáme o prominutí než o povolení. Daný člověk na dané pozici je kompetentní k rozhodování o své činnosti.
 • Snažíme se omezit byrokracii na zákonem stanovené minimum a i zde používat zdravý rozum.
 • Hodnocení probíhá formou otevřené zpětné vazby v rámci pracovního týmu, důraz klademe na sebehodnocení. Zpětná vazba týmu organizátorů probíhá vždy po akci (táboru, respitu, školení), kde každý sdělí:
   1. Jaký má pocit z výsledku akce
   2. Jak jim se pracovalo v době přípravy a realizace akce
   3. Mohou si požádat (a většinou to každý dělá) o zpětnou vazbu ke svému fungování (tedy ostatní členové mu/jí řeknou, jak se jim s ním/s ní pracovalo, co oceňují a co by příště ocenili, kdyby bylo jinak)
 • Pracovní pozice jsou prostupné, náplně práce nejsou striktně stanovené. Každý si může vyzkoušet různé pracovní pozice a oblasti – respitní pracovník, instruktor, asistent, vedoucí respitní či vzdělávací akce, práce v kanceláři, produkční zajištění akce. Neprostupná je pozice klíčového pracovníka (dané zákonem o vzdělání a důrazem na vztah rodiny a pracovníka) a pozice koordinátorů (aby byla zachována kontinuita a charakter služby pro dané období)
 • Kontrolovat nás nebaví a být kontrolován také není zábava. Proto se učíme sebekontrole a případně žádostem o poskytnutí zpětné vazby.
 • Chceme být transparentní a čitelní. Chceme, aby každý mohl kontrolovat naše příjmy, proto máme transparentní účet. Chceme, aby lidé rozuměli, proč jsou naše služby tak drahé a vysvětlíme porovnání s kvalitou. Nezdráháme se také říci hodinovou odměnu pracovníků. Pokud se nám něco nepovede, nebojíme se to přiznat kolegům, klientům, partnerům, donátorům.

Svobodě v práci se každý z nás musí stále učit, protože sebeřízení není jednoduché. Někomu to navíc nemusí vyhovovat vůbec, nicméně pokud pracovník chce, může chodit do kanceláře každý den od 8 do 17 a může si požádat o kontrolu. Je to však jeho volba.

Jsme přesvědčeni, že spolurozhodování vede k angažovanému, motivovanému a zodpovědnému pracovníkovi a co víc si v DPD přát? Pokud chcete o svobodě v práci vědět více, doporučujeme knihy s touto tématikou, které najdete mezi doporučenou literaturou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>