Naše aktivity a kapacita

Aktivity Děti patří domů, z. s.

Abychom dosáhli námi vytčených cílů, jsme Pardubickým krajem pověření k sociálně-právní ochraně dětí. Naši činnost rozdělujeme do 4 samostatných oblastí. V každé z nich vyvíjíme samostatné aktivity, přičemž mnohé i jsou  úzce propojeny s jinými. Činnost, ke které máme pověření k SPOD, je označena hvězdičkou.

Provázení pěstounskou péčí*

 • práce se zájemci o provázení PP před sepsání dohody o výkonu PP
 • provázení dětí (společná hra, společné povídání nad problémy, které řeší, seberozvojové techniky, podpora identity apod.)*
 • provázení pěstounů (návštěvy v rodině, sdílení starostí a radostí, kontulzace k výchově dětí, škole, dávkám, soudu, vzdělávací plán apod.)*
 • podpora kontaktu s biologickými rodiči a sourozenci (případně dalšími příbuznými)*

Vzdělávací* a osvětové aktivity

 • Semináře a kluby pro pěstouny*
 • Vzdělávací víkendy pro pěstouny*
 • Pobyty pro pěstounské rodiny se vzděláváním*
 • Svépomocně vzdělávací pobyty pro pěstounky a pěstouny (Maminky, Tatínci)*
 • Osvětové akce NRP a hostitelství

Akce pro děti a hlídání*

 • jednodenní akce*
 • víkendové pobyty*
 • prázdninové pobyty*
 • hlídání dětí v rámci respitu*
 • výpomoc hlídáním dětí v zákonem stanovených situacích*

Poradenství k NRP a hostitelství*

 • Emailové a telefonické poradenství
 • osobní poradenství v kanceláři Svitavy i Teplice

Maximální kapacita

Doprovázení pěstounskou péčí

Klíčový pracovník má maximální kapacitu 18-20 pěstounských rodin s uzavřenou dohodou o výkonu PP (v závislosti na náročnosti rodin). U pracovníků na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti je kapacita přiměřeně ponížená přímo úměrně celému úvazku.
Pro rok 2017 máme na provázení pěstounskou péčí stanovenou maximální kapacitu 70 rodin. Z toho 26 pro Teplice a okolí, 22 pro Svitavy a okolí a 22 v jiných krajích.
Nové dohody přijímáme v případě aktuálně volné kapacity pouze v oblastech 30 km od Svitav, Teplic nebo Brna.

Akce pro děti
Kapacita víkendového pobytu je 12 dětí. Program a péči o děti zajišťují 3-4 pracovníci dle specifických potřeb dětí nebo programu. Podle potřeb dětí je pracovní tým doplněn asistenty k dítěti.

Kapacita letního pobytu je stanovena podle místa konání akce, zpravidla 12-20 dětí. Počty pracovníků jsou určovány podle charakteru akce, místa konání a potřeb dětí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>