Spolek a členství

Naše organizace vznikla na začátku roku 2008 jako občanské sdružení, od 1. 1. 2014 byla automaticky převedena na spolek a od 11. 12. 2015 jsou platné nové stanovy a tím také nový  název Děti patří domů, z. s. (zapsaný spolek). Jsme tedy neziskovou organizaci, která stojí na členství. Proto bude velmi rádi, když se stanete jedním z našich členů.

Hlavním výkonným orgánem je Valná hromada, která je tvořena aktivními členy. V současnosti má VH 9 aktivních členů, kteří ze svého středu volí na tři roky 3 členy Správní rady, která má mandát řídit organizaci. Předseda Správní rady je statutárním orgánem organizace. Pro zabezpečení činnosti spolku je zřízen Revizní expert. Dále má DPD 35 členů příznivců.

Aktivním členem se zájemce může stát tehdy, když podá písemnou žádost Správní radě, která ji předloží Valné hromadě, pokud pracuje pro DPD více než 6 měsíců a Valná hromada jej za aktivního člena přijme nadpoloviční většinou hlasů. Aktivní člen má právo kandidovat do orgánů DPD, hlasovat v rámci Valné hromady a podílet se na veškerých rozhodnutích s řešením záležitostí souvisejících s DPD. Mezi povinnosti aktivního člena patří platit členský příspěvek 300 Kč/rok dodržovat stanovy a další závazné dokumenty DPD, chránit dobré jméno a pověst DPD, dobře hospodařit se svěřeným majetkem a finančními prostředky a aktivně se podílet na činnosti organizace.

Členem příznivcem se může stát kdokoli, kdo vyplní žádost, vlastnoručně ji podepíše a pošle na adresu DPD. Příznivec se svým členstvím zavazuje podporovat Děti patří domů členským příspěvkem 300 Kč ročně a chránit dobré jméno a pověst organizace. Má právo účastnit se Valné hromady členů, navrhovat kandidáty do orgánů DPD, kontrolovat hospodaření organizace, vyžadovat si zápisy Valných hromad a Schůzí správní rady  a je mu pravidelně zasílána výroční zpráva organizace.Členství v Děti patří domů se řídí  Řádem členství.

Moc rádi Vás v našich řadách uvidíme.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>