Otevřená komunikace v rodině (jak říkat i nepříjemné věci)

Seminář obsahuje 24 hodin vzdělávání v oblasti základů poskytování a trénování zpětné vazby, modelové situace na využité dovednosti v rodině, individuální konzultace, sdílení. Pokud by někdo chtěl ubytování v pokoji se sociálním zařízením, je nutné vše oznámit dopředu a zvýšenou cenu doplatit. Příjezd v pátek v 18h, odjezd v neděli v 16h.

Označeno v Akce vzdělávání