Provázení pěstounskou péčí

Provázení pěstounskou péčí je služba, kterou automaticky získává každá pěstounská rodina. Znamená to, že pracovník organizace, s níž má pěstoun uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, musí být v osobním styku s pěstouny a s dětmi svěřenými do jejich péče minimálně jednou za dva měsíce (zákon o SPOD § 47b). Tento pracovník pak má za úkol sledovat naplňování sepsané dohody.

Co to však pro vás – pro pěstouny – znamená ve skutečnosti?

Naše organizace Děti patří domů, z. s. pojímá provázení jako stěžejní prvek komplexní podpory celé pěstounské rodiny a propojení veškeré péče. Klíčová pracovnice (zatím máme samé ženy) rodinu pravidelně navštěvuje, a to nejčastěji přímo u ní doma, nicméně je možné sejít se i na některé z našich akcí nebo dle dohody. Kapacita jedné klíčové pracovnice je maximálně 24 rodin, často je to však méně – v závislosti na intenzitě práce s danými rodinami. Můžete tak počítat s tím, že vaše klíčová pracovnice na vás bude mít dostatek času a pokud budete potřebovat, může za vámi přijet i několikrát do měsíce (některé organizace mohou mít až 40 rodin na jednoho pracovníka).

Návštěva klíčové pracovnice je vždy dopředu domluvená (žádné přepadovky), trvá v běžných případech okolo dvou hodin, kdy část času věnuje povídání s vámi – pěstouny – a druhou část hře a práci s dětmi. Hlavním úkolem klíčové pracovnice je celé vaší rodině pomáhat, podporovat vás, sdílet s vámi radosti i starosti, konzultovat problémy, poradit nebo vyhledat informace, podporovat nebo případně kompletně zajistit bezpečný kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou.

V prvním roce provázení je však naším hlavním společným úkolem vytvořit vzájemnou důvěru, protože jsme přesvědčeni, že bez ní by naše práce neměla smysl. Dá se tak očekávat, že v prvním roce budou návštěvy spíše kratší (pokud tedy není potřeba jinak), spíše zaměřené na sdílení a povídání o životním příběhu dítěte (co zažilo, jak se k vám dostalo, jak se vyvíjelo), řešení vzdělávání a respitní péče. S menšími dětmi pak společné hraní si a čtení z knížek, se staršími dětmi povídání, poslech oblíbené hudby nebo procházky po městě. Pokud zjistíte, že jste si s vaší klíčovou pracovnicí tzv. „nesedli“, můžete bez udání důvodu požádat o její změnu a my, pokud budeme mít kapacitu, vám vyhovíme, protože respektujeme to, že si každý nemusí rozumět s každým.

Jakmile se však už vzájemně se svou klíčovou pracovnicí znáte vy i vaše děti, většinou se pomalu pouštíme do nějaké cílenější práce, podle toho, co která rodina a dítě potřebuje. Může jít o techniky na rozvoj sebevědomí dítěte (např. jednostránkový profil dítěte), poznávání a ovládání emocí, zvládání zátěže, nebo přímo práce na přijetí svého osobního příběhu, životní historie, rozvoj identity (například práce na Knize života). S pěstounskými rodiči pak klíčová pracovnice nejčastěji probírá deprivační projevy dětí, jejich problémy s chováním, potíže ve škole nebo s učením, fáze vývoje, probírají, zda by nepomohlo využít péči nějakého odborníka – například psychologa, psychoterapeuta, psychiatra …

Poměrně často vám pak klíčová pracovnice pomáhá řešit kontakt s biologickou rodinou dítěte. Jelikož jde o mnohdy citlivé téma se spoustou obav, popíšeme práci klíčové pracovnice podrobněji. Některé pěstounské děti mají kontakt s rodiči nebo jinými členy původní rodiny pravidelný a bezproblémový, jiné děti nemají kontakt s biologickou rodinou žádný a zatím jej nevyhledávají. V takových případech klíčová pracovnice jen situaci sleduje. Ve většině pěstounských rodin se však dříve nebo později toto téma najednou otevře a pro všechny jde o náročné období plné nejistot. Stává se tak nejčastěji v případech, kdy se děti samy začínají zajímat a ptát se po svém původu a životním příběhu (zvláště často okolo 7-8 let a poté v pubertě a dospívání), chtějí se s rodiči potkat či od nich zjistit maximum informací, nebo v případech, kdy se rodiče najednou po dlouhých letech objeví (např. po 8 letech), případně v očekávaných situacích, kdy je rodič propuštěn z výkonu trestu. Ve všech případech asistovaných kontaktů dbáme na dobrou přípravu všech stran. Zahrnuje setkání klíčové pracovnice s biologickým rodičem, kdy se mu snaží porozumět, zjišťuje jeho motivaci, celý příběh, nastavuje pravidla komunikace i setkání. Zahrnuje také přípravu dítěte a pěstounů, kdy se bavíme o tom, co kontakt přinese, jak se cítíme, co vlastně všechno víme a nevíme a chtěli bychom vědět. U všech stran klíčová pracovnice zjišťuje pocity, přání, plány. Teprve, když všechny strany s kontaktem souhlasí a mají respekt ke straně druhé, může dojít k asistovanému setkání v neutrálním prostředí. Úkolem klíčové pracovnice při přípravě kontaktu tak je především zajistit bezpečné prostředí pro dítě, pro vás jako pěstouny, ale také pro biologické rodiče, naplánovat detailně kontakt, připravit základní pravidla, která je nutné dodržovat a souhlas, co se bude dít v případě nečekané situace nebo krize. Samotný kontakt s rodiči je pak taktéž veden klíčovou pracovnicí a připraven podle dohody s pěstouny. Metodiku, podle níž se snažíme postupovat, jsme přebrali od Mgr. Veroniky Uhlířové a zatím se nám velmi osvědčuje. V případě, kdy si rodina přeje, aby proces kontaktu řídil jiný odborník než klíčová pracovnice, se snažíme maximálně vyhovět.

Na závěr je potřeba říci, že naše klíčové pracovnice se nevěnují jen dětem svěřeným do pěstounské péče, ale všem členům rodiny, tzn. také dětem biologickým nebo adoptovaným, jelikož jsme přesvědčeni, že všechny děti potřebují svůj díl pozornosti a péče a kritériem k tomu by neměla být forma právního vztahu. Navíc každý člen rodiny ovlivňuje atmosféru rodiny a její fungování, a proto chceme poskytovat podporu všem členům rodiny, všem dětem i rodičům.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>