Projekt Pěstujme pěstouny

V období 1. 4. 2015 – 31. 3. 2016 se naše organizace spolu s RC Routa podílí jako partner na realizaci projektu Ligy otevřených mužů (LOM) Pěstujme pěstouny, který podporuje muže – pěstouny, vytváří specifické vzdělávání a poradenství.
Celkově v naší organizaci proběhnou dva běhy dvoudílných vzdělávacích víkendů. V Pardubickém kraji a Ústeckém kraji proběhne vždy víkend pro pěstouny zaměřený na aktivní otcovství a práci s agresivitou dětí a návazný víkend pro pěstouny a jejich děti nad 10 let.
Projekt Pěstujme pěstouny je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Další informace: ilom.cz
loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Označeno v Aktuálně