Práce s dětmi na respitním pobytu II

vedoucí Jakub Indi Vávra

Dokumentace k akreditaci kurzu „Respit není hlídání“

Doporučená literatura

 • Karl Heinz Brisch: Poruchy vztahové vazby, Portál 2011
 • Ben Furman: Nikdy není pozdě na šťastné dětství: Jak překonat minulost, Portál 2015
 • Haim Ginott: Umění komunikace s dětmi: Láska a selský rozum nestačí, Portál 2015
 • Rick Hanson: Stačí jen málo, Portál 2016
 • Rachel Sperry: Komunikace v problémových situacích, Potrál 2016
 • Hana Pazlarová: Pěstounská péče, Potrál 2016
 • James J. Crist: Jak přežít, když nemám kamarády, Portál 2017
 • David Fontana: Sociální dovednosti v praxi, Portál 2017
 • Maria Montessori: Objevování dítěte, Portál 2017
 • Pavel Kopřiva, Jana Nováčková: Respektovat a být respektován, Spirála 2008
 • Zdeněk Šimanovský: Hry pro zvládání agresivity a neklidu, Portál 2015
 • Dunovský, J., Dytrych, Z., Matejček, Z. a kol.: Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě, Grada 1995
 • Tatjana Šišková: Výchova k toleranci a proti rasismu, Portál 2008