Respitní tým

Starost o děti během odpočinku pěstounů zajišťujeme s několika stálými pracovníky, kteří tvoří respitní tým, a dalšími sezónními kolegy. Tito s námi obvykle spolupracují rovněž dlouhodobě, ale účastní se pouze letních vícedenních pobytů. Vzhledem k charakteru práce se jedná o pracovníky na DPP, zaměstnané někde jinde, nebo studenty. Jejich společným rysem je intenzivní zájem o problematiku pěstounské péče – někteří jsou sami z pěstounských rodin – dále průběžné vzdělávání, schopnost týmové spolupráce, angažovanost a ztotožnění se s principy naší práce. Každá jednotlivá akce je pečlivě naplánována a vyhodnocena. Za důležité považujeme i veškeré podněty jak ze strany pěstounů, tak i dětí, případně klíčových pracovníků. Spolupráce a propojení všech složek provázení pěstounské rodiny považujeme za klíčové pro dosažení dobré kvality a efektivity práce.

Na každém pobytu je vytvořen pracovní tým, který tvoří vedoucí akce, instruktoři, respitní pracovníci a asistenti k dětem. Složení týmu se odvíjí od skladby přihlášených dětí, na každém pobytu je však přítomen nejméně 1 pracovník zodpovědný za výkon SPOD. Všichni kolegové jsou vzděláváni v problematice raného traumatu a nejrůznějších specifik dětí, včetně konkrétních potřeb konkrétních dětí (dotazník k dítěti). V pracovním týmu jsou zastoupeni i mladí lidé, kteří sami vyrostli v pěstounské péči, včetně romských. Tito kolegové jsou zejména pro děti romského etnika důležitými pozitivními vzory.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ráďa_web

Bc. Radka Šmardová

Tel: +420 777 925 873
Email: smardova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
Respitní pracovnice
Aktivní člen VH
více

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem klíčovou pracovnicí několika rodin a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

V poslední době se sama vzdělávám v těchto oblastech: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Respitní tým
jan_mazak

Mgr. Jan Mazák

Tel: +420 702 073 567
Email: jendamazaku@gmail.com
Vedoucí akce respitu, Lektor

více

K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. V současnosti dálkově studuji doktorandské studium na Univerzitě Palackého a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.

Označeno v Respitní tým, Vzdělávací tým
katerina_barillova

Kateřina Barillová

Tel: +420 736 736 239
Email: katabarill@seznam.cz
Respitní pracovníce

více

Vystudovala jsem střední uměleckou školu. Nyní studuji v Hradci Králové Textilní tvorbu, součástí studia je pedagogické minimum. Poznávat jak se stavět k dětem, jak je motivovat, pozorovat jejich výtvarný rozvoj mě velice baví a těší. Když jsem byla v páté třídě, moji rodiče se rozhodli, že přijmou dítě do pěstounské péče. Vidina nového sourozence se mi zdála krásná, když k nám moje sestra přišla, bylo vše mnohem náročnější, než jsem si myslela. V té době, ještě neexistovali žádné organizace, která by byla schopna pomoci dítěti začlenit se do rodiny. To byla velká škoda. Na štěstí, jsme se potkali s  velkým množstvím pěstounských rodin, které nám předali mnoho zkušeností. Jak rodičům, tak i nám dětem. Nyní spojuji veškeré své zkušenosti a jsem ráda, že mohu spolupracovat se sdružení Děti patří domů. Mám radost z práce s dětmi a jsem ráda, že sdružení pomáhá tolika rodinám, které to potřebují.

Označeno v Respitní tým
eva_karlova

Eva Karlová

Tel: -
Email: Ajwa8@seznam.cz
Asistentka k dítěti

více

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor pedagogické lyceum v Litomyšli. Nyní studuji Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor pedagogika specifických činností ve volném čase taktéž v Litomyšli. K práci v DPD jsem se dostala díky Lukáši Danišovi, který mne přizval do týmu na letní tábor v roce 2013. Práce s dětmi z pěstounské péče, které vyžadují mnohdy individuální a speciální přístup, mě naplňuje a dělá mě šťastnou. Díky Děti patří domů, o. s., jsem získala nejen nový pohled na svět, ale také spoustu zkušeností a hlavně přesvědčení, že každý člověk si zaslouží lásku a život v rodině.

Označeno v Respitní tým
pavlina_fajkusova

Pavlína Fajkusová, DiS.

Tel: -
Email: pavlina.fajkusova@seznam.cz
Respitní pracovníce, Asistentka k dítěti

více

Ke sdružení jsem se dostala v roce 2008, kdy jsem poprvé jela na víkendový pobyt pro děti z pěstounských rodin jako asistentka k dětem. Sama jsem v pěstounské péči již 14,5 let a myslím si, že mi hodně pomohla. Předtím jsem prošla diagnostickým ústavem i dětským domovem. V rámci studia na střední škole v Moravské Třebové a Vyšší odborné školy v Litomyšli jsem byla poprvé na praxi v dětské domově a měla možnost vše po letech vidět i z jiné strany. Bylo to pro mě velice zajímavé, ačkoli se ve mně otevřely i vzpomínky.

V DPD mám roli asistentky k dítěti. Nejvíce mě zaujala práce s chlapcem s Aspergerovým syndromem – vynikající zkušenost, při které jsem se dosti naučila. Nyní jsem studentkou prvního ročníku na Vyšší odborné škole sociální a teologické – DORKAS v Olomouci, se zaměřením na Sociální a diakonickou práci.

Označeno v Respitní tým
zuzana_primanova

Zuzana Přímanová

Tel:
Email: Zuzanka105@seznam.cz
Asistentka k dítěti, Lektorka

více

Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.

Označeno v Respitní tým, Vzdělávací tým
Eda_naweb

Jan Šípek

Tel: +420 603 335 8916
Email: sipek.j@seznam.cz
Respitní pracovník

více

Vystudoval jsem uměleckoprůmyslovou školu v Ústí na Orlicí, a k DPD jsem se dostal přes filmový tábor v roce 2011. Od té doby pracuji v DPD jako respitní pracovník. Účastním se víkendových pobytů a letních táborů na pozici instruktora. Hrál jsem dva roky v divadle pro školy a školky v Hradci Králové. Nyní si dodělávám sociálně pedagogické minimum na vyšší odborné škole v Litomyšli, se zaměřením na předškolní vzdělávání. Rád dělám práci, která má smysl. A služby, které DPD poskytuje smysl rozhodně mají.

Označeno v Respitní tým
jakub_indi_vavra

Bc. Jakub Vávra

Tel: +420 608 853 174
Email: JazzIndi@gmail.com
Respitní pracovník, Lektor

více

K práci s Děti patří domů o. s., jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým bydlím a hraji v kapele. Nabídka pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky.

K pedagogice začala na střední pedagogické škole v Litomyšli a pokračovala na Univerzitu Palackého do Olomouce. Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů. Životní láskou je mi hudba, kterou vyhledávám vždy a za každých okolností.

Označeno v Respitní tým, Vzdělávací tým
Maruška_web

Bc. Marie Šlápotová

Tel: +420 734 695 465
Email: slapotova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice, Respitní pracovnice
Lektorka
více

Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Ve středisku jsem se postupem času dostala do vedení sportovních a dramatických táborů, ve kterých pracuji na tvorbě programů sociálního a osobnostního rozvoje dítěte. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Studuji učitelství občanské výchovy a filosofie a obecnou pedagogiku. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu. Jsem přesvědčená, že to nejlepší zázemí k výše zmíněným cílům nalézám právě v „Děti patří domů“.

Označeno v Klíčový pracovníci, Respitní tým, Vzdělávací tým
Lukáš_naweb

Lukáš Daniš

Tel: +420 773 602 463
Email: chazz21@seznam.cz
Vedoucí akce respitu, Lektor

více

Ve sdružení Děti patří domů působím již přes 5 let. Pracuji zde jako programový vedoucí a instruktor. Od 8 let jsem vyrůstal v DD a od sedmnácti let jsem v pěstounské péči. Tyto životní události mi pomáhají porozumět dětem, o které se staráme.

Označeno v Respitní tým, Vzdělávací tým
iva_dvorakova

Ivana Dvořáková

Tel: +420 607 445 250
Email: dvorakova@detipatridomu.cz
Členka Správní rady, aktivní členka VH
Koordinátorka akcí, Účetní
více

Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“ a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo buď na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování).  Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován (3 semináře, celkem 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h).

Označeno v Kontakty, Respitní tým
dagmar_zezulova

MUDr. Dagmar Zezulová

Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova@detipatridomu.cz
Odborná garantka, lektorka
Aktivní členka VH
více

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006,  byly  v r. 2006 souborně  vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v  oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila  publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Označeno v Kontakty, Respitní tým, Vzdělávací tým
anna_mudra

Anna Mudrá

Tel:
Email: AnnaMudra@email.cz
Asistentka k dítěti

více
Označeno v Respitní tým
kristyna_hladikova

Kristýna Hladíková

Tel:
Email: kristyna.hladikova@email.cz
Asistentka k dítěti

více

Jsem studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor Environmetální studia a udržitelný rozvoj.  Děti patří domů, z. s. jsem poznala díky Radce Šmardové, která mě oslovila jako asistentku k dítěti na letní tábor v roce 2017. Byla to pro mne nejen nová zkušenost, ale také příležitost, díky které jsem se mohla stát součástí této organizace.

Absolvovala jsem vzdělávací program pro nové respitní pracovníky. Tím jsem nahlédla do tajů náhradní rodinné péči. Tato oblast mě láká a chci se dále vzdělávat a zdokonalovat v práci s dětmi.

Označeno v Respitní tým
tereza_veitova

Tereza Veitová

Tel:
Email: terca.veitova@gmail.com


více
Označeno v Respitní tým