Sportovní sedmiboj

Letního pobytu se zúčastnilo 9 dětí z 8 rodin, u jednoho dítěte byla nutná podpora asistenta. Akci vedla hlavní vedoucí Bc. Radka Šmardová a 3 respitní pracovníci (2 instruktoři, 1 respitní asistent). Hlavní náplní tohoto pobytu bylo seznámit a zkusit si nové sporty. Děti měly možnost zahrát si fotbal, navštívily místní plavecký bazén, vyzkoušely si hokejbal, tenis, míčové hry, tyto aktivity byly střídány s procházkami po okolí a různými hrami.

Označeno v Akce respit