DOMOV NENÍ MÍSTO, JE TO POCIT.

Milí kluci a holky, kamarádky a kamarádi, malí i velcí, zkrátka všichni, kdo jste otevřeli tuto stránku a jste teď zvědaví, co na ní bude. Chceme vám představit naši organizaci a taky říct pár dalších věcí, které považujeme za důležité a chtěli bychom, abyste je znali a věděli o nich.

Tak tedy nejprve k tomu představení. Jmenujeme se Děti patří domů a je nás spousta. Někteří lidé, kteří tady pracují, jezdí k vám do rodin, těm říkáme klíčáci (protože do vaší rodiny patří jako klíč do zámku), s jinými se můžete potkat na pobytech (jsou o kousek starší než vy a docela dobře si pamatují, že ještě nedávno taky byli dětmi). A potom jsou tady i další lidé, kteří zajišťují, aby vše dobře fungovalo a vytváří zázemí organizace. Už máte lepší představu o tom, jak naše organizace vypadá?

To jméno, Děti patří domů, to taky není jenom jméno, to je celá věta. A o té větě všechno tohle povídání bude, protože to je ta nejdůležitější věta na světě.

Co je pěstounská péče?

Když jsem byla malá, psala jsem si deník. Měla jsem občas pocit, že mě moji kamarádi nemají dost rádi a že mí rodiče pořád jenom něco chtějí a vůbec mi nerozumí. Mohla jsem si ho psát, protože jsem měla všechno, co jsem k tomu potřebovala – sešit a pero a svůj pokoj, světlo a teplo, byla jsem oblečená a najezená, chodila jsem do školy, takže jsem uměla psát i číst, měla jsem dost jídla a pití a čisté ruce. Taky jsem měla spoustu knížek a měli jsme televizi, na kterou jsem občas koukala, takže se mi zdálo, že tohle všechno mají přece všechny děti. Samozřejmě že jsem věděla, že někde žijí i děti, které mají hlad, ale to bylo tak strašně daleko, že to vlastně ani nebylo možné pochopit.

Dokud k nám nepřišel do školy kluk, který skoro celé svoje dětství prožil v děcáku. Byl úplně blízko a věci, o kterých povídal, se mohly stát komukoliv z nás. Tak jsem se poprvé dozvěděla, že některé děti nemohou žít se svojí maminkou a tatínkem, protože ti se o ně nemohou, neumějí nebo nechtějí starat. Jsou třeba nemocní nebo jenom neměli v životě tolik štěstí, aby je to někdo naučil.

A to je teda velký průšvih, protože o děti se někdo musí starat, jinak by mohly umřít. Někdo je musí vzít do náruče, když jsou smutné a pláčou nebo když se praští do kolene. Někdo jim musí dát najíst a večer jim přečíst pohádku. Někdo je musí mít rád a bát se o ně, když lezou po stromech nebo přebíhají silnici. Někdo musí naslouchat, jak jim je a přemýšlet o tom, co by jim udělalo radost. Někdo je musí učit, jaké to je být mámou a tátou, aby jednou, až vyrostou, mohly mámou a tátou opravdu být.

Je velké štěstí pro všechny ty kluky a holky, o které se nemohou postarat jejich rodiče, že my lidé umíme otevřít náruč a dveře a vzít je mezi sebe, přisunout jim židli ke stolu a přidat postel do pokoje, i když se nám nenarodili. Že je můžeme vzít k sobě domů a z naší rodiny udělat i jejich rodinu.

Taková rodina, ve které kromě dětí, které se do ní narodily, vyrůstají i děti, které se narodily jiné mámě a jinému tátovi, se potom jmenuje rodina pěstounská. Jsou to rodiny, které vědí, že děti patří domů a že je to ta nejdůležitější věta na světě.

Co je pěstounská péče - komix

Kdo je klíčový pracovník?

Alespoň jednou za dva měsíce přijde k vám domů (někdy častěji) klíčový pracovník a bude si povídat s tvými pěstouny (to jsou ti, u kterých bydlíš), třeba druhá máma či táta, teta nebo babička s dědou. Povídat si bude o tom, co potřebujete, co vás trápí a s čím vám může pomoci.

Potkat se bude chtít také s tebou, nejraději ve tvém pokoji, aby jste se trošku poznali a navzájem si mohli důvěřovat. Bude si s tebou povídat, hrát hry nebo si připraví nějaký úkol pro vás oba. Můžeš se ho ptát na cokoliv, co tě zajímá a on ti vždy zkusí odpovědět a nebo odpověď zjistit.

Ptát se můžeš i na své biologické rodiče nebo cokoli jiného, co tě ke tvé rodině napadá. Taky může pomoci zařídit setkání s nimi.

Moc ho bude zajímat co si ty myslíš a jaký máš názor na věci okolo tebe. Hodně to bude o vás dvou.

Klidně mu můžeš kdykoli zavolat nebo napsat.

Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči.

Od roku 2011 jsem měla možnost začít jezdit na respitní pobyty, které mě naprosto pohltily a daly mi možnost poznat řadu dětí , k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 působím v Děti patří domů, z. s. na pozici klíčové pracovnice rodin. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr.

Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), Arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h), Romské dítě v NRP (4h), Vhled do problematiky práv dítěte v NRP (8h), Konference za dveřmi (8h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Biologická rodina dětí v NRP (8h), Zvládání náročných situací v komunikaci (16h), Základní kurz krizové intervence (16h), Asistované kontakty (4h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h), Výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí (48h)

Adéla

Adéla

Mgr. Bodo Novotná

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 730 521 156
Email: adela@detipatridomu.cz
O Adéle

Provázení pěstounů se věnuji od roku 2017. Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální pedagogika a poradenství a navazující magisterský obor Sociální politika a sociální práce. Jsem matka a pěstounka. V rámci provázení nemám úzké zaměření, průběžně se vzdělávám skrze různorodé semináře nebo krátkodobé programy v oblastech jako, vztahová vazba, citová deprivace, specifické potřeby dětí v PP a metody práce s nimi atp. Při práci s rodinami jsou pro mě důležité jak potřeby dětí, tak pěstounů.

aktualizace 7/2023

Barbora

Barbora

Mgr. Minaříková Doubková

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 731 419 687
Email: bara@detipatridomu.cz
O Báře
Už jako malá jsem ráda pozorovala lidi, sledovala jejich chování a domýšlela si u toho příběhy, co je k té či oné reakci vede. Aniž bych v dětství měla vysněný cíl, čím chci být, přirozeně jsem vyhledávala činnosti spojené s lidmi a prací s nimi. Po gymnáziu jsem vystudovala Sociálně – právní činnost na Vyšší odborné škole v Mostě a v následném vysokoškolském studiu se specializovala na poruchy chování. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Během studia jsem zároveň úspěšně dokončila pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii BIG SUR (507h). Měla jsem to štěstí, že mým supervizorem byl vyhlášený odborník na adiktologii a jeden ze zakladatelů psychoterapie v Čechách Doc. MUDr. Jaroslav Skála. Během studií jsem dělala několik brigád, např. pracovala na horách jako učitel snowboardingu či barmanka. Myslím, že i tato „škola života“ mě hodně dala pro pochopení lidského chování. Po dokončení školy jsem měla potřebu Čechy na chvíli opustit. Mým cílem byla Catanie na Sicílii, krásné živé město pod Etnou, kde jsem pracovala jako asistentka pro autistického chlapce. S ním jsem absolvovala i několik táborů pro autistické děti. Toto přátelství vydrželo dodnes. Jezdím za ním 2x ročně i nyní, když rodiče potřebují načerpat síly. Po návratu do Čech jsem nastoupila na dva roky do speciální mateřské školky v Ústí nad Labem, jako garant auti-třídy. Poté můj čas vyplnily mateřské povinnosti, které jsem si jako máma dvou dcer užívala a užívám naplno.

V současné době pracuji jako terapeut pro děti z NRP a pro klienty azylového domu, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V rámci své práce se setkávám s lidmi, kteří pěstounskou péčí prošli a o svých zkušenostech mi vyprávějí. Jsem ráda, že díky organizaci Děti patří domů se mohu zapojit jako klíčový pracovník do systému pěstounské péče. Dává mi to možnost dělat práci, ve které vidím velký smysl a dělat práci, která dává smysl, je radost. V jednom citátu se píše „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Souhlasím, jen bych zde rodinu chápala trochu šířeji – tedy jako prostředí, které dokáže poskytnout stabilní, bezpečné a přijímající místo pro ty, kteří do něj přicházejí . A v tom vidím krásné poslání pěstounské péče.

A s tímto citátem od Miroslava Horníčka souzním: „Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Absolvovala jsem také řadu kurzů a seminářů: Výukový program v psychoterapii a sociálně-psychologickém výcviku se zaměřením na Rogerovský přístup (161h), Výcvik v rodinných konstalacích (288h), Sebepoškozování u dětí a mladistvých (24h), několik kurzů k diagnostice a vzdělávání dětí s autismem, kurz Relaxační techniky a techniky zvládání stresu (16h) a mnohé další.

Jana

Jana

Mgr. Kubíčková

klíčová pracovnice

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 733 615 728
Email: jana@detipatridomu.cz
O Janě
Vystudovala jsem Gymnázium ve Svitavách a pak vyšší odbornou školu, obor sociální práce. Po tomto studiu jsem začala pracovat na Městském úřadu ve Svitavách na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zde jsem v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi pomáhala klientům řešit jejich různé problémy a složité životní situace. Při práci na úřadě jsem dálkově vystudovala magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor sociální pedagogika. Poté přišlo období rodinného života, ze kterého se pomalu navracím zpět do pracovního prostředí.

Od osmnácti let jsem jezdila s turistickým oddílem na čtrnáctidenní letní tábory jako vedoucí oddílu nebo jako výpomoc v kuchyni, pomáhala jsem s organizováním akcí pro veřejnost i s víkendovými akcemi pro děti.

V průběhu rodičovské dovolené jsem se aktivně podílela na zakládání lesního klubu pro děti nedaleko Svitav. Tato zkušenost mi přinesla cenné poznatky a příležitost poznat spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Pochopila jsem, jak velkou roli hraje ve vývoji dítěte respektující přístup, volná hra, pravidelný pobyt ve volné přírodě a smysluplné činnosti.
Osobní zkušenost s pěstounskou péčí nemám, ale vždy mě bavilo povídat si s lidmi a „řešit“ jejich problémy. Doufám, že tuto svoji přirozenost uplatním v roli klíčového pracovníka.

Tereza

Tereza

Bc. Koutská

klíčová pracovnice

 

O Tereze
V oblasti náhradní rodinné péče jsem se pohybovala již od dětství. Vyrůstala jsem v rodině se čtyřmi přijatými dětmi, jakožto biologické dítě rodičů pěstounů. Díky svým rodičům jsem tedy mohla poznat mnoho pěstounských rodin a mohla tak nahlédnout na náhradní rodinnou péči perspektivou očima dítěte. Účastnila jsem se prvních odlehčovacích pobytů tehdy nově vznikající organizace Děti patří domů, z. s. ještě jako dítě. Poté jsem od roku 2012 jezdila na tyto pobyty na pozici respitní pracovník. V roce 2016 jsem dokončila studium vysoké školy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně oboru Sociální pedagogika. V roce 2017 se mi narodil první syn Radim a následně v roce 2019 druhý syn Eliáš. Mateřství změnilo můj pohled na svět a navedlo mě na cestu doprovázení těhotných žen k porodu a následně k péči o nově vzniklou rodinu. Vnímám, jak je důležité, když se mohou rodiče v jakékoliv chvíli obrátit na někoho s kým mohou bezpečně sdílet, načerpat podporu, sílu a nadhled. V organizaci Děti patří domů, z. s. od roku 2023 působím na pozici průvodce osvojitelů. Jsem ráda, že mohu podpořit i rodiny, kterým se děťátko narodilo v srdci.

Životní motto : „Máš-li lásku, máš všechno“ John Lennon

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

koordinátorka provázení

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka
klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala provázet pěstounské rodiny jako klíčová pracovnice. Po mateřské a následně rodičovské dovolené jsem nastoupila na pozici koordinátorky provázení a zaměřila se tak spíše na metodickou činnost a vytváření zázemí pro klíčové pracovníky. V současné době i částečně provázím.  Mám syna Bedřicha a dceru Anežku. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek.

V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: 2022 – 2024 Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči (192h), Etické otázky v doprovázení náhradní rodinnou péčí (8), Bezpečná náhradní rodina – bezpečí dítěte v náhradní rodině, bezpečí klíčového pracovníka v systému NRP, bezpečí náhradního rodiče a vlastního dítěte v systému NRP (24h), Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Příležitostně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky aj.

aktualizace 7/2023

Akce (respitní) pro děti

S naší organizací můžeš vyrazit i na akce (respit) pro děti. Můžeš zkusit buď víkendový respitní pobyt, který probíhá v průběhu školního roku o víkendech či prodloužených víkendech, zpravidla na nějaké téma, třeba pověst o Svojanově, rytířský víkend, apod. nebo na  vícedenní letní respitní pobyt např. se zaměřením na  filmový tábor, ekologický, indiánský, sportovní, který může trvat až 14 dní.

Podívej se na akce, které se připravují:
A tady se můžeš podívat na videa, která na pobytech vznikla.

Všechna videa na YouTube kanále Děti patří domů

Jak si můžeš stěžovat?

Služby naší organizace jsou tady především kvůli Tobě a pro Tebe.

Pokud se ti nelíbí něco, co dělá tvá klíčová pracovnice nebo co se stalo na táboře nebo pobytu nebo cokoli jiného souvisejícího s tebou nebo s Děti patří domů, řekni nám to!

Budeme za to rádi, pořádně zjistíme, jak to bylo a zda můžeme něco zlepšit. Jak to můžeš udělat?

Řekni to vedoucím na táboře a pobytu, nebo jim to napiš.

Připoj se na facebooku k uzavřené skupině: respitní hustopokec – a řekni, co potřebuješ.

Napiš to na email: poradna@detipatridomu.cz nebo zavolej na telefon 777 925 871, který ti zvedne Dáša Zezulová a vše s tebou probere.

Můžeš se obrátit i na stránky paní ombudsmanky http://deti.ochrance.cz/.

Na co máš právo?

Vy všechny děti, které žijete tady v Čechách, máte velké štěstí, protože žijete v zemi, která děti chrání. To není všude na světě.

Chrání vás tak, aby vám nikdo nemohl ubližovat. Abyste měli kde spát a co jíst. Abyste mohli chodit do školy a k doktorovi. Abyste mohli znát svoje rodiče a být s nimi. A když to nejde, protože někdy to nejde, tak abyste mohli mít jinou mámu a tátu. A ještě jiné věci. Třeba abyste si mohli hrát. Abyste mohli chodit do kostela, když budete chtít. Aby se vám nikdo neposmíval, když máte jinou kůži nebo třeba nejste úplně zdraví. No a hlavně tohle všechno můžete dospělým říct a oni vám pomůžou.

Takhle to vymysleli lidé, kterým na dětech záleží. Protože děti se někdy nedokážou bránit sami, musí jim dospělí naslouchat a pomáhat.

Seznam práv

Úmluva o právech dítěte pokrývá 4 široké kategorie práv dětí:

 • Práva na život a přežití – zahrnují právo na život, přiměřenou životní úroveň, bydlení, výživu, zdravotní péči atd.
 • Práva na osobní rozvoj – zahrnují právo na vzdělání, svobodu myšlení a náboženství a přístup k informacím, ale také právo na hru a zábavu.
 • Práva na ochranu – zahrnují právo na ochranu proti všem druhům krutosti, vykořisťování a zneužívání, svévolnému oddělení od rodiny, ale i právo na ochranu proti poškozování v systému trestního práva.
 • Participační práva dětí – zahrnují právo dětí svobodně vyjádřit své názory a mít slovo v záležitostech ovlivňujících jejich život.

Videa o právech

Proč je potřeba děti doprovázet

Co si o tom myslí děti

Dítě na cestě

Řešíš nějaký problém?

Chceš znát informace o svých biologických rodičích?

Máš problém doma?

Máš problém ve škole?

Někdo Ti ubližuje?

napiš nám telefonní číslo nebo email kam Ti můžeme zavolat nebo napsat

  Kde najdeš pomoc?

  Mít problémy je normální, každý z nás je má. Je dobré nezůstávat na to sám a hledat pomoc nebo radu.

  Vždycky existuje někdo, kdo už něco podobného zažil a nebo má hodně zkušeností, a proto dokáže poradit!

  Máš nyní tyto možnosti:

  Anonymní linka bezpečí – zdarma vytoč telefonní číslo: 116 111, www.linkabezpeci.cz.

  Emailová poradna Děti patří domů – napiš email na adresu poradna@detipatridomu.cz.

  Pokud nechceš, aby se to dozvěděli tví pěstouni, ani tvá klíčová pracovnice, napiš to do mailu!

  Ochránkyně práv – deti.ochrance.cz/

  Mapa pomoci – podívej se podle svého bydliště, kam se můžeš obrátit pro pomoc! krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/

  Knížky

  Jestli máš rád/a knížky a příběhy, můžeš se mrknout na seznam a nějakou si vybrat a přečíst.

  Průvodce pěstounskou péčí pro děti

  Uhlířová, V.

  Komiks se dvěma příběhy dětí, které vstupují do pěstounské péče, jednoduché vysvětlené pěstounské péče, odpovědi na otázky, na konci odchodová kartička.
  MPSV, Velký vůz Sever

  Maminka ve vězení

  Český helsinský výbor

  Informace pro malé děti, co to je vězení a co je s mámou, když v něm je.
  2009

  Děti pomáhají

  M. Adamovská

  Příběhy pro mladší děti na témata pomoci druhým, šikany, zranění.
  Rotag, 2011

  Kam se poděl můj Sýr? Pro mladé: úžasný způsob jak se změnit a zvítězit!

  S. Johnson

  Příběh dvou myší a dvou osob na cestě za osobní změnou, motivací v životě se o něco snažit.
  Pragma, 2004

  Když dinosaurům někdo umře

  L. Brown Krasny, M. Brown

  Malá knížka o velkých starostech pro malé i velké.
  Informace pro děti o smrti, pohřbu, rozloučení formou komiksu.
  Cesta domů, 2014

  Kája s hlavou v oblacích

  T. Booth

  Příběh štěněte Káji, které se ze špatné péče dostane do útulku a z něj do laskavé rodiny.
  Jonathan Livingston, 2011

  Kája s hlavou v oblacích

  T. Booth

  Volné pokračování štěněte Káji v náhradní rodině.
  Jonathan Livingston, 2011

  Povím vám o ADHD

  S. Yarney

  Informace o ADHD vyprávějí děti, které mají tuto diagnózu. Srozumitelné jak pro děti tak pro dospělé.
  Edika, 2014

  Povím vám o Aspergerově syndromu

  J. Welton

  Informace o aspergerově syndromu vyprávějí děti, které mají tuto diagnózu. Srozumitelné jak pro děti, tak pro dospělé.
  Edika, 2014

  Jak jsem přišel na svět

  K. Janouchová

  Ilustrovaná knížka pro děti, aby pochopily, jak děti vznikají, jak se rodiče dali dohromady a co to je mít doma nového malého sourozence.
  Mladá fronta, 2006

  Anna a Anička

  M. Špinková

  O životě na začátku a na konci.
  Příběh pro děti o dívce, která se postupně musí vyrovnat s odchodem své babičky.
  Cesta domů, 2014

  Velké trápení

  H. Šmahelová

  Příběh dívky, které se rozvodem rodičů zhroutí svět, je umístěna v dětském domově.

  Modrý pták

  A. Jürgenová

  Indiáni adoptují bílého chlapce za anglo-francouzské války v Severní Americe. Chlapec si zvyká na novou rodinu a jiný způsob života.
  Mladá fronta, 1972

  Nemožná holka

  S. Manningová

  O dívce, která se dozví, že je adoptovaná a začne hledat své kořeny.
  Knižní klub, 2013

  Holka z popelnice

  J. Wilsonová

  O dospívající dívce, která se dostane do pěstounské péče a hledá své kořeny – vzpomínky na adoptivní matku, touhu pochopit vlastní matku, která ji odložila do popelnice.
  BB Art, 2005

  Vzdušné zámky

  J. Wilsonová

  Příběh dívky, která je jako mimiko odložena a dostává se do opatrovnické rodiny.
  BB Art, 2017

  Cukrová vata

  J. Wilsonová

  Hrdinka se musí rozhodnout, zda bude půl roku s tátou nebo s mámou, nakonec jí hrozí i bezdomovectví.
  BB Art, 2007

  Jako by se tu někdo snažil nevydat ani hlásku

  J. Irving

  Také jste se už někdy probudili uprostřed noci a zaslechli tajemné zvuky, z nichž vám strachy běhá mráz po zádech, a zároveň je vám díky tomu, jak jsou tichoučké, jasné, že se ten tajuplný někdo snaží nevydat ani hlásku?
  Meander, 2017

  Nebojím se tmy

  H. Haraštová

  Interaktivní kniha plná zábavy ukáže dětem, že nemusí mít strach ze tmy!
  Albatros, 2016

  Vlk a tma

  D. Rušar, L. Točeková

  Příběh ukazuje dětem, jak přijmout strach ze tmy a jak jej lze postupně překonat. Pomáhá děti povzbudit, že přijetí strachu a jeho sdílení je důležité jako první krok k jeho překonání.
  Paseka, 2016

  Kamzíkův velký skok

  D. Rušar

  Malému kamzíkovi zahyne starší bráška. S maminčinou pomocí se kamzíčeti podaří s jeho smrtí vypořádat a přeskočí hlubokou propast strachu a zmatku směrem do budoucnosti.
  Portál, 2016

  Kamilka má velké starosti

  N. Delvaux

  V knize jsou čtyři příběhy zabývající se běžnými situacemi v dětském životě, které však mohou být pro dítě stresující.
  Fortuna Junior, 2012

  Je to pravda tygříku?

  K. Byron, H. Wilhelm

  Tato nádherně ilustrovaná knížka vypráví příběh o malém tygrovi, který se domnívá, že se mu hroutí celý svět: rodiče ho nemají rádi, kamarádi ho opustili a život je nespravedlivý.
  Edika, 2012

  Jak se krotí tygr

  K. a P. Kopsovi

  V několika lekcích se naučíte zacházet s tygry, chápat je, rozumět jim a spolupracovat s nimi.
  Edika, 2015

  Jak se domluvit s tygrem

  K. a P. Kopsovi

  Potřeba komunikovat je přirozenou potřebou všech lidí. Přímo ovlivňuje nás a lidi v okolí, a úspěšná komunikace přispívá ke spokojenému a pohodlnějšími životu.
  Edika, 2016

  Kniha o rodičích – Co jsou vlastně zač?

  F. Boucher

  Naprosto originální kniha, díky které zjistíš, že i když tě rodiče strašně štvou, má to svůj důvod. Mají tě totiž rádi, a jediné, co jim na srdci leží, je tvoje nekonečné štěstí.
  Fragment, 2016

  Miltonovo tajemství – Jak překonat strach

  E. Tolle

  Kniha vypráví příběh chlapce jménem Milton, kterého na školním hřišti napadl starší a větší kluk. Přestože si vůbec neví rady, neřekne nic ani svým rodičům a prožívá velmi těžké chvíle sám se svým strachem…
  Keltner, 2013

  Dva domovy

  Š. Weberová

  Smyslem knihy DVA DOMOVY je pomoci dětem ve věku od 3 do 6 let zorientovat se v situaci, kdy ony samy nebo jejich kamarádi žijí v rozdělené rodině.
  True Self, 2016

  Benjamín – rodinné starosti

  S. Lazai, S. Pohl

  Poutavým příběhem je na 24 stranách vyprávění o osmiletém chlapci, kterému maminka onemocněla roztroušenou sklerózou.
  Mentéo, 2016

  Nedej se zastavit!

  W. W. Dyer

  Kniha Nedej se zastavit! zábavnou formou vysvětluje dětem, jak zvládat stres a úzkost, kdy se vyplatí riskovat a zkusit něco nového, co je to tvořivost a proč je důležitá, k čemu je dobré být vytrvalý a konečně, jak si užívat život a nedat se zastavit při naplňování svých snů!
  Keltner, 2012

  Jak přežít, když nemám kamarády

  J. J. Crist

  Je jedno, jak na tom se získáváním a udržením přátel jsi, protože tahle kniha ti pomůže najít kamarády a pracovat na přátelství, které s nimi máš.
  Portál, 2017

  Jak přežít, když se rodiče rozvádějí

  S., M., A. Fordovi

  Sourozenci Melanie, Annie a Steven Fordovi zažili to, co zažívá mnoho dětí – jejich rodiče se rozvedli. Ve své knize popisují, čím si prošli, co se naučili zvládnout a jak vnímali to, že se jejich rodiče rozešli.
  Portál, 2016

  Jak to chodí v lidské hlavě

  P. Štarková

  Cílem knihy je zprostředkovat dětem co nejpřitažlivější formou základní povědomí o psychologii, a to tak, aby byly informace co nejsnáze pochopitelné i pro nejmladší čtenáře.
  Portál, 2016

  Péťa je zamilovaný

  E. Brenckertová

  Péťa má tajemství! Ale mámě ho poví. Dostal totiž od Emilky pusu! Jaké to je, když se Péťa zamiluje? To se dozvíte ve třetí knížce o tomhle malém vykukovi.
  Albatros, 2013

  Péťa a kostlivec

  E. Brenckertová

  Co se skrývá ve tmě? Péťa poprvé přespí u Eliáše. Dívají se na napínavý, hodně strašidelný film. Eliáš spí, ale Péťa nemůže usnout. Eliášův pokoj mu ve tmě připadá jiný a neznámý.
  Albatros, 2012

  Filmy

  Pokud máš rád/a příběhy ve filmech, doporučujeme ke zhlédnutí toto.

  Melodie mého srdce

  2007

  Příběh chlapce, který uteče z DD hledat své vlastní rodiče, hledá je skrz hudbu a svůj hudební talent.

  Pán velryb

  2002

  Dívka vyrůstá u prarodičů, usiluje o jejich přijetí a uznání, otec je umělec, objevuje se jednou za dlouho…

  Píseň moře

  2014

  Matka zemře při porodu, děti vyrůstají s otcem na majáku, starší bratr zazlívá sestře smrt matky. Děti si po několika letech odveze babička, utečou…

  Zachraňte Willyho! a 2

  1993 a 1995

  Problémový chlapec přijatý pěstounskou rodinou; v druhém díle rodina přijme i jeho bratra…

  Lví král

  1994

  Malé lvíče „adoptují“ po smrti rodičů jiná zvířata.

  Indiáni z Větrova

  1979

  O partě dětí z dětského domova a partě dětí z vesnice, jejich boji a skamarádění se…

  Bílý oleandr

  2002

  O dívce, jejíž matka je odsouzena k vězení, dívka putuje po pěstounských rodinách, mění vztah k vězněné matce (film pro dospívající děti).

  Dustbin Baby

  2008

  O dospívající dívce, která se dostane do pěstounské péče a hledá své kořeny – vzpomínky na adoptivní matku, touhu pochopit vlastní matku, která ji odložila do popelnice (dle knižní předlohy J. Wilson)

  Harry Potter sága

  knihy 2000-2008, filmy 2001-2011

  Příběh chlapce v pěstounské péči, který se dostane do čarodějné školy a stane se nejdůležitější osobou na světě.

  Myšák Stuart Little

  1999

  Příběh myšáka, kterého si adoptuje rodina Littleových.

  facebook
  Děti patří domů, z. s.

  Facebook Děti patří domů, z. s.

  web
  Šafrán dětem

  Šafrán dětem

  web
  Právo na dětství

  Právo na dětství

  web
  UMPOD

  UMPOD

  mapa
  Ohrožené dítě

  Ohrožené dítě

  web
  Naše práva

  Ohrožené dítě