Načítám…

Naše organizace s názvem Děti patří domů, z. s. ze Svitav působí převážně v Pardubickém a Ústeckém kraji. Pomáháme pěstounským rodinám. Tyto rodiny se starají o děti, které by jinak musely vyrůstat v dětských domovech. Mnohé z nich pečují o děti zdravotně znevýhodněné nebo děti se speciálními potřebami. Bývají to velcí bojovníci, protože i jejich děti musí být takové. Kromě všech běžných úkonů spojených s péčí o děti totiž musí ještě hledat speciální školy, kupovat a vymýšlet nejrůznější pomůcky, jezdit k lékařům a odborníkům, bojovat o lázně, zajišťovat speciální oděvy a obuv, učit okolí, že jejich dítě je stejným členem společnosti jako ostatní děti, a mnoho dalších dovedností. Proto je tak důležité, aby si někdy mohli odpočinout a nabrat síly. A pro jejich děti je důležité poznávat svět i jinými způsoby než jenom prostřednictvím jejich ochranné náruče.

Proto HLEDÁME DOBROVOLNÍKY z Pardubického, Ústeckého a Jihomoravského kraje, kteří chtějí a mohou nabídnout kousek svého volného času pro přátelství s dětmi z pěstounských rodin. Vyšetřit 2-3 hodiny týdně na to, aby s dítětem trávili čas, povídali si, zašli s ním ven, na hřiště nebo do kina, zaplavat si nebo na výlet. Být velkým kamarádem, který ví, že přátelstvím s pěstounským dítětem nejenom dává, ale i něco velmi důležitého získává. Kromě toho získáte nové přátele mezi ostatními dobrovolníky a nahlédnete pod pokličku opravdu smysluplné práce.

Vyzkoušíš si, jaké to je učit a vést

Získáš nové kamarády mezi svými vrstevníky v dobrovolnické skupině

Při volnočasových aktivitách se naučíš poznávat sám sebe

FAQ – často kladené otázky

Na našich webových stránkách najdete přihlašovací formulář – odkaz. Pokud ho vyplníte a odešlete na naši adresu dobrovolnik@detipatridomu.cz, ozveme se vám a domluvíme si osobní schůzku.

K této činnosti budete potřebovat potvrzení od lékaře a výpis z rejstříku trestů. Souhlas rodičů je u nezletilých jistě dobré mít, není však potřeba jej dokládat.
Děti v pěstounských rodinách jsou nejrůznějšího věku. Dobrovolník se může uplatnit jak u docela malých dětí, tak u dětí školního věku nebo dospívajících.

Vše záleží na domluvě a na nastavení služby. U konkrétního dítěte vám vysvětlíme jeho konkrétní potřeby a nastavíme si společně plán setkávání. Ten bude obsahovat nejen čas a místo, kde bude setkávání probíhat, ale také kdo se bude schůzek účastnit.

U každé rodiny může být tato potřeba jiná a vše záleží na domluvě. Obvykle ale předpokládáme kontakt 1x týdně 2-3 hodiny.

Pokud bude v plánu výlet nebo návštěva kina či jiné aktivity, kde se počítá s výdajem, budou samozřejmě uhrazeny. Od vás dítě dostane dar volného času, zájmu a osobní angažovanosti. Nečekáme, že do této aktivity budete vkládat vlastní finanční prostředky.

Ano, cesta z místa bydliště nebo školy do místa setkání s dítětem bude hrazena formou cestovních příkazů. Je důležité schovat si všechny jízdenky a účtenky.

U nejmenších dětí postačí trávit s nimi čas. Ten je možné vyplnit hrou, čtením, tvořením, vycházkami do přírody, povídáním. Většinou se jedná o děti, které nemají možnost docházet do nějakých zájmových kroužků, je tedy možné zaměřit se i na rozvíjení něčeho, co dítě baví – např. malování, sportovní aktivity, hra na hudební nástroj, tanec, divadlo, apod. U dětí školního věku se může jednat i o pomoc s přípravou do školy, případně sdílení různých školních situací. Pro dospívající se můžete stát průvodcem dospívání, protože zvláště děti, které jsou v pěstounské péči prarodičů, ocení někoho, kdo s nimi probere účesy, módu, kosmetiku, vztahy s vrstevníky, hudbu a další zajímavá témata. Nikdo od vás nebude očekávat nějakou odbornou práci, jde pouze o formu přátelství.

Pokud se toto stane, je potřeba co nejdříve informovat klíčového pracovníka i rodinu a společně nastavit další postup. Někdy pomůže individuální supervize, podpora, možnost vlastního seberozvoje. Samozřejmě že je možné i spolupráci s konkrétním dítětem ukončit, mělo by však jít až o krajní řešení.

Před zahájením dobrovolnictví budete spolupracovat s klíčovým pracovníkem rodiny, která vás zasvětí do všech potřebných dovedností.

To záleží na dohodě s rodinou a samotným dítětem. U zvířat je potřeba myslet na bezpečnost kontaktu, děti mohou někdy být nevypočitatelné.

V začátcích je dobré nastavit pravidelný kontakt a tento harmonogram příliš neměnit. Později je možné přizpůsobit pravidla konkrétní rodině, dítěti a situaci. V tomto režimu je potom možné dohodnout i to, jak dlouho dopředu je potřeba schůzky domlouvat, pokud nejsou pravidelné.

Před zahájením dobrovolnictví proběhne zaškolení na obvyklé situace, které mohou nastat, včetně přípravy na konkrétní dítě. Kdyby se přesto stalo něco neočekávaného, dostanete k dispozici telefonní čísla, na která je možné volat.

Pokud s tím budou všichni zúčastnění souhlasit – tedy jak pěstouni, tak rodina dobrovolníka a také klíčový pracovník rodiny – tak ano. Stále však je potřeba dodržovat Etický kodex organizace a neslibovat dítěti něco, co nelze dodržet.

Ano, je to možné, raději však v různých rodinách.

Ano, pokud studujete školu, která vyžaduje praxi s dětmi, můžete dostat potvrzení i hodnocení praxe. Ve skutečnosti však spolupráce v projektu vyžaduje více času a angažovanosti než kolik bývá předepsaná praxe.

Ano, budete se s nimi potkávat na skupinových supervizích, a v plánu jsou i neformální setkávání pro všechny zájemce, kteří chtějí poznat nové lidi. Naše organizace pracuje na principu svobody v práci, týmová spolupráce je pro nás důležitá. Pro dobrovolníky připravujeme také zážitkové víkendovky a jiné zajímavé aktivity.

V takovém případě se obraťte na klíčového pracovníka rodiny, která bude postupovat podle platných standardů organizace.

Rádi bychom, aby to fungovalo spíše obráceně. Klíčoví pracovníci znají dobře děti, kterým hledají dobrovolníky, a proberou s vámi, pro které dítě byste byli vhodným parťákem.

Při výkonu dobrovolnické práce budete pojištěni. Všechny otázky týkající se nenadálých nebo mimořádných událostí budete mít možnost projednat s klíčovým pracovníkem rodiny.

Zprávy ne. Budete pouze vyplňovat dobrovolnický výkaz práce, abychom měli přehled o tom, že dobrovolnictví opravdu funguje.

Určitě jsou i různé jiné cesty, jak projekt podpořit. Je možné nabídnout věcnou podporu, např. sportovní potřeby nebo materiál pro činnosti s dětmi, nebo podpořit projekt finančně odesláním DMS či daru na účet organizace.

V tomto případě je možné zkusit vyhledat jiné organizace, které provázejí pěstouny a mají působnost ve vašem kraji, zda nemají dobrovolnický program. Nebo se můžete zapojit do činnosti respitního týmu, který připravuje prázdninové integrované pobyty pro děti.

Můžete se stát aktivním členem Valné hromady a spolupodílet se tak na dění v organizaci, být u toho, dávat jí směr. Co se týká možné pracovní pozice, filozofie organizace je taková, že uvolněné nebo nově zřizované pracovní místo nabízíme přednostně našim spolupracovníkům, tedy i dobrovolníkům.

Dobrovolníkem se může stát kdokoliv nad 16 let. Vaším mentorem a průvodcem bude klíčový pracovník pěstounského dítěte, nebudete na to sami.

podpořte nás

 

Mapa

Máte zájem stát se dobrovolníkem?
Práci dobrovolníků Vám můžeme nabídnout v zeleně označeních krajích. Po rozkliknutí vybraného kraje se můžete podívat, pro které děti nyní hledáme velkého kamaráda.

Klíčoví pracovníci

Adéla

Adéla

Mgr. Bodo Novotná

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 730 521 156
Email: adela@detipatridomu.cz
O Adéle

Provázení pěstounů se věnuji od roku 2017. Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální pedagogika a poradenství a navazující magisterský obor Sociální politika a sociální práce. Jsem matka a pěstounka. V rámci provázení nemám úzké zaměření, průběžně se vzdělávám skrze různorodé semináře nebo krátkodobé programy v oblastech jako, vztahová vazba, citová deprivace, specifické potřeby dětí v PP a metody práce s nimi atp. Při práci s rodinami jsou pro mě důležité jak potřeby dětí, tak pěstounů.

aktualizace 7/2023

Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči.

Od roku 2011 jsem měla možnost začít jezdit na respitní pobyty, které mě naprosto pohltily a daly mi možnost poznat řadu dětí , k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 působím v Děti patří domů, z. s. na pozici klíčové pracovnice rodin. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr.

Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), Arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h), Romské dítě v NRP (4h), Vhled do problematiky práv dítěte v NRP (8h), Konference za dveřmi (8h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Biologická rodina dětí v NRP (8h), Zvládání náročných situací v komunikaci (16h), Základní kurz krizové intervence (16h), Asistované kontakty (4h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h), Výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí (48h)

Jitka

Jitka

Vorochtová, DiS.

klíčová pracovnice
vedoucí akcí
aktivní členka valné hromady

 

Kontakt
Tel: +420 735 764 961
Email: jitka@detipatridomu.cz
O Jitce
Vystudovala jsem SŠ sociální v oboru Sociální péče a pak vyšší odbornou školu v oboru Sociální práce. Během studia jsem vykonávala praxe ve státních i neziskových organizacích a zapojila se do mnoha projektů. Po ukončení studia jsem pracovala jako sociální sestra v nemocnici následné péče, tam jsem se setkávala s nejrůznějšími lidskými osudy a pomáhala klientům při řešení jejich obtížných životních situací. Dále jsem pracovala jako kurátorka pro děti a mládež na OSPOD. Práce kurátorky byla nesmírně zajímavá a pestrá, ale přiznám se, že mi přišlo skličující to, s jakým málem „dobrých konců“ jste se při této práci mohli setkat…

Po skončení rodičovské dovolené má volba zaměstnání padla na organizaci Děti patří domů, kde od podzimu 2016 pracuji na pozici klíčová pracovnice rodin v Teplicích a okolí.

Mým největším cílem v práci s rodinami je navazovat a udržet kvalitní a upřímné vztahy s pěstouny a jejich dětmi, abych rodinám mohla efektivně poskytovat poradenství, popř. pomoci/pokud o to stojí. Abych svou práci mohla kvalitně vykonávat ve prospěch dětí a pěstounů, dále se v oboru NRP vzdělávám prostřednictvím vybraných seminářů a konferencí zaměřených na práci s rodinami a dětmi v pěstounské péči (např. Bezpečná síť – Šafrán dětem, Konference Za dveřmi – Velký vůz Sever).

Při řešení problémů se nejčastěji řídím mottem: „I cesta může být cíl. Kdo chce, hledá způsob. Kdo nechce, hledá důvod.“

Barbora

Barbora

Mgr. Minaříková Doubková

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 731 419 687
Email: bara@detipatridomu.cz
O Báře
Už jako malá jsem ráda pozorovala lidi, sledovala jejich chování a domýšlela si u toho příběhy, co je k té či oné reakci vede. Aniž bych v dětství měla vysněný cíl, čím chci být, přirozeně jsem vyhledávala činnosti spojené s lidmi a prací s nimi. Po gymnáziu jsem vystudovala Sociálně – právní činnost na Vyšší odborné škole v Mostě a v následném vysokoškolském studiu se specializovala na poruchy chování. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Během studia jsem zároveň úspěšně dokončila pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii BIG SUR (507h). Měla jsem to štěstí, že mým supervizorem byl vyhlášený odborník na adiktologii a jeden ze zakladatelů psychoterapie v Čechách Doc. MUDr. Jaroslav Skála. Během studií jsem dělala několik brigád, např. pracovala na horách jako učitel snowboardingu či barmanka. Myslím, že i tato „škola života“ mě hodně dala pro pochopení lidského chování. Po dokončení školy jsem měla potřebu Čechy na chvíli opustit. Mým cílem byla Catanie na Sicílii, krásné živé město pod Etnou, kde jsem pracovala jako asistentka pro autistického chlapce. S ním jsem absolvovala i několik táborů pro autistické děti. Toto přátelství vydrželo dodnes. Jezdím za ním 2x ročně i nyní, když rodiče potřebují načerpat síly. Po návratu do Čech jsem nastoupila na dva roky do speciální mateřské školky v Ústí nad Labem, jako garant auti-třídy. Poté můj čas vyplnily mateřské povinnosti, které jsem si jako máma dvou dcer užívala a užívám naplno.

V současné době pracuji jako terapeut pro děti z NRP a pro klienty azylového domu, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V rámci své práce se setkávám s lidmi, kteří pěstounskou péčí prošli a o svých zkušenostech mi vyprávějí. Jsem ráda, že díky organizaci Děti patří domů se mohu zapojit jako klíčový pracovník do systému pěstounské péče. Dává mi to možnost dělat práci, ve které vidím velký smysl a dělat práci, která dává smysl, je radost. V jednom citátu se píše „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Souhlasím, jen bych zde rodinu chápala trochu šířeji – tedy jako prostředí, které dokáže poskytnout stabilní, bezpečné a přijímající místo pro ty, kteří do něj přicházejí . A v tom vidím krásné poslání pěstounské péče.

A s tímto citátem od Miroslava Horníčka souzním: „Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Absolvovala jsem také řadu kurzů a seminářů: Výukový program v psychoterapii a sociálně-psychologickém výcviku se zaměřením na Rogerovský přístup (161h), Výcvik v rodinných konstalacích (288h), Sebepoškozování u dětí a mladistvých (24h), několik kurzů k diagnostice a vzdělávání dětí s autismem, kurz Relaxační techniky a techniky zvládání stresu (16h) a mnohé další.

Jana

Jana

Mgr. Kubíčková

klíčová pracovnice

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 733 615 728
Email: jana@detipatridomu.cz
O Janě
Vystudovala jsem Gymnázium ve Svitavách a pak vyšší odbornou školu, obor sociální práce. Po tomto studiu jsem začala pracovat na Městském úřadu ve Svitavách na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zde jsem v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi pomáhala klientům řešit jejich různé problémy a složité životní situace. Při práci na úřadě jsem dálkově vystudovala magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor sociální pedagogika. Poté přišlo období rodinného života, ze kterého se pomalu navracím zpět do pracovního prostředí.

Od osmnácti let jsem jezdila s turistickým oddílem na čtrnáctidenní letní tábory jako vedoucí oddílu nebo jako výpomoc v kuchyni, pomáhala jsem s organizováním akcí pro veřejnost i s víkendovými akcemi pro děti.

V průběhu rodičovské dovolené jsem se aktivně podílela na zakládání lesního klubu pro děti nedaleko Svitav. Tato zkušenost mi přinesla cenné poznatky a příležitost poznat spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Pochopila jsem, jak velkou roli hraje ve vývoji dítěte respektující přístup, volná hra, pravidelný pobyt ve volné přírodě a smysluplné činnosti.
Osobní zkušenost s pěstounskou péčí nemám, ale vždy mě bavilo povídat si s lidmi a „řešit“ jejich problémy. Doufám, že tuto svoji přirozenost uplatním v roli klíčového pracovníka.

Akce

Den dobrovolnictví Svitavy

Termín a další informace upřesníme.

Formulář pro zájemce

    Tereza Bednářová
    koordinátorka dobrovolníků

    +420 739 921 122
    dobrovolnik@detipatridomu.cz