popis kurzu "Respit není hlídání"

Kurz je akreditovaný podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pod registračním číslem A017/0720-SP/PC. Tento kurz je určen pro zájemce z řad neziskových organizací, kteří si chtějí prakticky osvojit naše know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin. Kurz je otevřený jak pracovníkům, tak zájemcům z řad studentů nebo poučené veřejnosti. K absolvování kurzu není vyžadováno žádné odborné vstupní vzdělání, pouze ochota a chuť něco nového se dozvědět a naučit. Jeden kurz zahrnuje celkem 64 hodin vzdělávání. Lektoři jsou zkušení pracovníci z naší organizace, nicméně na přípravě kurzu se podílejí i další respitní pracovníci. Kurz je veden zážitkovou a interaktivní formou a je omezen kapacitou, optimální počet účastníků je 12, maximální 16.

Chci se přihlásit na kurz.

lektoři

Jan Mazák

Jan Mazák

Lektor

K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. V současnosti jsem začal psychoterapeutický výcvik v INSTEPu a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped.

Jakub Indi Vávra

Jakub Indi Vávra

Lektor

Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů.

Lukáš Daniš

Lukáš Daniš

Lektor

V organizaci Děti patří domů působím od roku 2008 a od září 2019 zde pracuji jako klíčový pracovník. Vystudoval jsem volnočasovou pedagogiku na VOŠ Pedagogické v Litomyšli. V mém bloku se věnuji především týmové spolupráci, týmovým rolím, krizovým situacím, poskytování a přijímání zpětné vazby a okrajově se dotýkám etického kodexu, syndromu vyhoření a supervize.

Zuzana Přímanová

Zuzana Přímanová

lektorka

S Děti patří domů spolupracuji již od roku 2013. Jezdím zejména na odlehčovací pobyty s pěstounskými dětmi jako respitní pracovník a s vámi se budu potkávat v bloku Jak být dobrým týmovým pracovníkem. Vystudovala jsem Předškolní a mimoškolní pedagogiku v Mostě. V roce 2018 jsem ukončila bakalářské studium na Pražské vysoké škole psychosociálních studií, kde nyní dokončuji i magisterské vzdělání v jednooborové Psychologii. Absolvovala jsem pětiletý psychoterapeutický výcvik (daseinsanalýza). Nyní se aktivně věnuji předškolní a školní pedagogice, psychologii a psychoterapii.

Pavla Bažantová

Pavla Bažantová

lektorka

Společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Profesí jsem specialistkou informačních technologií. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2000 do 2010 Středočeský kraj), v aktivitách Děti patří domů i jiných organizací. V poslední době spolupracuji s Organizací na pomoc uprchlíkům v projektu Hostitelská péče pro děti cizince. Jsem lektorkou systému PRIDE. Svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči.

Dagmar Zezulová

Dagmar Zezulová

Lektorka

Jsem lékařka a dlouholetá pěstounka, autorka publikací Domov je místo, odkud tě nevyhodí (2006, 2012), Pěstounská péče a adopce (2011), Kruh mladých (2015, 2020), Hostitelská péče a příprava k ní (spoluautorství, 2011, 2020), Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin (2018). Dlouhodobě jsem spolupracovala v pracovní skupině projektu MPSV "Transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti", zejména s ohledem na děti se speciálními potřebami. V kurzu lektoruji blok Děti se speciálními potřebami v NRP.

aktuality

MiNiGRANTY 2020

V rámci  programu MiNiGRANTY 2020 jsme získali od Nadačního fondu VEOLIA finanční podporu ve výši 50 000 Kč na realizaci kurzu Respit není hlídání. Velké poděkování patří  paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, která nám Číst více…

Dostali jsme hodnocení na metodiku!

Jsme velice rádi, že jsme z Nadace rozvoje občanské společnosti dostali krásné hodnocení na naši metodiku Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin. „Odborná metodika, která je ovšem velmi čtivá a návodná, což považuji za Číst více…

Workshop pro respitní pomocníky

V termínu 1.- 3. června proběhne ve Skofce workshop určený těm, kteří by se rádi zapojili do respitních pobytů jako asistenti k dětem nebo pomocníci respitního týmu. Tématem budou především hry, týmové aktivity a specifika dětí z Číst více…