popis kurzu "Respit není hlídání"

Kurz je akreditovaný podle zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách pod registračním číslem A017/0720-SP/PC. Tento kurz je určen pro zájemce z řad neziskových organizací, kteří si chtějí prakticky osvojit naše know-how respitních pobytů pro děti z pěstounských rodin. Kurz je otevřený jak pracovníkům, tak zájemcům z řad studentů nebo poučené veřejnosti. K absolvování kurzu není vyžadováno žádné odborné vstupní vzdělání, pouze ochota a chuť něco nového se dozvědět a naučit. Jeden kurz zahrnuje celkem 64 hodin vzdělávání. Lektoři jsou zkušení pracovníci z naší organizace, nicméně na přípravě kurzu se podílejí i další respitní pracovníci. Kurz je veden zážitkovou a interaktivní formou a je omezen kapacitou, optimální počet účastníků je 12, maximální 16.

lektoři

Dagmar Zezulová

Dagmar Zezulová

Lektorka

Lékařka a dlouholetá pěstounka, autorka publikací Domov je místo, odkud tě nevyhodí (2006, 2012), Pěstounská péče a adopce (2011), Kruh mladých (2015), Hostitelská péče a příprava k ní (spoluautorství, 2010). Dlouhodobě spolupracuje v pracovní skupině projektu MPSV "Transformace systému péče o ohrožené rodiny a děti", zejména s ohledem na děti se speciálními potřebami. V kurzu lektoruje blok Děti se speciálními potřebami v NRP.

Jan Mazák

Jan Mazák

Lektor

K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. V současnosti jsem začal psychoterapeutický výcvik v INSTEPu a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped.

Jakub Indi Vávra

Jakub Indi Vávra

Lektor

Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů.

Lukáš Daniš

Lukáš Daniš

Lektor

Jmenuji se Lukáš Daniš a v organizaci Děti patří domů působím od roku 2008. Vystudoval jsem volnočasovou pedagogiku na VOŠ Pedagogické v Litomyšli. V mém bloku se věnuji především týmové spolupráci, týmovým rolím, krizovým situacím, poskytování a přijímání zpětné vazby a okrajově se dotýkám etického kodexu, syndromu vyhoření a supervize. Pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako vychovatel.

Marie Divoka

Marie Divoka

Lektorka

Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu.

Zuzana Přímanová

Zuzana Přímanová

lektorka

Předškolní a mimoškolní pedagogiku jsem vystudovala na střední pedagogické škole v Mostě. Nyní studuji psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Třetím rokem se věnuji sebezkušenosti při Psychoterapeutickém výcviku. K Děti patří domů jsem se poprvé dostala jako dobrovolnice v roce 2013, od této chvíle jezdím na respitní pobyty pravidelně. Na kurzu budu zodpovídat za psychické bezpečí účastníků.

Karolína Kubicová

Karolína Kubicová

lektorka

Jmenuji se Karolína Kubicová a v Děti patří domů působím jako klíčová pracovnice. Vystudovala jsem Sociální patologii a prevenci v Opavě. Zajímám se o zážitkovou pedagogiku a psychoterapii. Ráda přemýšlím nad novými cestami a inspiracemi, které vedou k rozvoji dětí a dospělých.

aktuality

Dostali jsme hodnocení na metodiku!

Jsme velice rádi, že jsme z Nadace rozvoje občanské společnosti dostali krásné hodnocení na naši metodiku Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin. „Odborná metodika, která je ovšem velmi čtivá a návodná, což považuji za Číst více…

Workshop pro respitní pomocníky

V termínu 1.- 3. června proběhne ve Skofce workshop určený těm, kteří by se rádi zapojili do respitních pobytů jako asistenti k dětem nebo pomocníci respitního týmu. Tématem budou především hry, týmové aktivity a specifika dětí z Číst více…

seznam kurzů

Děti se speciálními potřebami v NRP

lektorky Dagmar Zezulová, Marie Divoka, Karolína Kubicová

Práce s dětmi na respitním pobytu I

lektoři Jan Mazák, Jakub Indi Vávra

Jak být dobrým týmovým pracovníkem

lektoři Lukáš Daniš, Zuzana Přímanová

Máte dotaz?