„Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky, ale vzájemný respekt a radost, které si lidé navzájem poskytují.“

Richard Bach

Posláním Děti patří domů, z. s.

je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v ústavní výchově.

A proto se ptáme: Co můžeme udělat pro to, aby děti, které nevyrůstají se svými rodiči, byly dlouhodobě šťastné a spokojené? A co můžeme udělat pro jejich náhradní rodiče a jiné blízké, které se o děti starají, aby byli spokojení a dokázali dětem zajistit vše, co potřebují?
Stále hledáme odpovědi a spolu s nimi nastavujeme cíle naší organizace.

Cíle Děti patří domů, z. s.

 • Sledovat a podporovat naplňování základních a psychických potřeb dětí v PP, naplňování jejich práv v praxi. 
 • Provázet dítě celým procesem pěstounské péče (přemístění do pěstounské rodiny, zvykání v novém, podpora řešení problémů a přání, kontakt s rodiči a sourozenci, ukončení PP)
 • Provázet pěstouny celým procesem pěstounské péče a podporovat je v jejich péči o děti. (přemístění dítěte a jeho adaptace, konzultace k výchově, kontakt s rodiči a sourozenci dítěte, vzdělávací plán apod.) Aktivně napomáhat tomu, aby byli stabilní a měli dostatek energie pro vytváření stabilního a láskyplného prostředí pro děti.
 • Podporovat kontakt dětí v PP s jejich rodiči a sourozenci, a to formou asistence, přípravy dětí, rodičů i pěstounů, a celkové organizace kontaktu.
 • Zajistit pěstounům sdílení zkušeností a možnost dále se vzdělávat a rozvíjet.
 • Poskytovat všem zájemcům i veřejnosti dostatek informací o pěstounství, hostitelství a dětech s deprivací, poskytovat veřejnosti poradenství s tím související.

O tom, jak se nám daří naše cíle naplňovat vás průběžně informujeme prostřednictvím našich výročních zpráv.

Cílová skupina

Poskytujeme pomoc a poradenství všem dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrátí.
Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny, příp. poručníky. Služby doprovázení při výkonu pěstounské péče poskytujeme v oblastech:

 • v Pardubickém kraji spádové území obce s rozšířenou působností Pardubice, Holice, Svitavy, Litomyšl, Polička, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Vysoké Mýto, Žamberk, Lanškroun, Moravská Třebová, Chrudim, Hlinsko
 • v Olomouckém kraji spádové území obce s rozšířenou působností Olomouc
 • v Jihomoravském kraji spádové území obce s rozšířenou působností Boskovice, Tišnov, Blansko, Vyškov, Brno, Šlapanice, Rosice, Kuřim, Břeclav
 • v Ústeckém kraji spádové území obce s rozšířenou působností Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Bílina, Litoměřice, Lovosice, Most, Louny
 • a Hlavní město Praha.

Osvětové aktivity a poradenství k hostitelství a náhradní rodinné péči jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.