MiNiGRANTY 2020

V rámci  programu MiNiGRANTY 2020 jsme získali od Nadačního fondu VEOLIA finanční podporu ve výši 50 000 Kč na realizaci kurzu Respit není hlídání. Velké poděkování patří  paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, která nám tuto finanční podporu pomohla získat. https://www.nfveolia.cz/programy/minigranty/letos-rozdano-2-5-milionu-na-pomoc-neziskovkam/?fbclid=IwAR122pHqURa1Hejc-rHztPCdLLXCQ569YWxMKvawoBGOIF2dZeOSH5wDI2A

Publikoval Daniel před

Dostali jsme hodnocení na metodiku!

Jsme velice rádi, že jsme z Nadace rozvoje občanské společnosti dostali krásné hodnocení na naši metodiku Integrované pobyty pro děti z pěstounských rodin. „Odborná metodika, která je ovšem velmi čtivá a návodná, což považuji za stěžejní. Zorientuje se v ní nejen odborník, ale každý zájemce o tuto problematiku vůbec. Pro Číst více…

Publikoval Daniel před

Workshop pro respitní pomocníky

V termínu 1.- 3. června proběhne ve Skofce workshop určený těm, kteří by se rádi zapojili do respitních pobytů jako asistenti k dětem nebo pomocníci respitního týmu. Tématem budou především hry, týmové aktivity a specifika dětí z pěstounských rodin. Vedoucí víkendovky je Lukáš Daniš.

Publikoval Daniel před

Mentoring a intervizní setkání účastníků kurzu

Pro účastníky kurzu Respit není hlídání a popř. další pracovníky organizací, které pořádají pobyty pro pěstounské děti, nabízíme dobrovolné setkání 12.-13. května ve Skofce. Budete-li mít čas a chuť, určitě budeme rádi, když se zúčastníte.  Program bude čistě intervizní či skupinově supervizní a diskusní. Cena je 150 Kč/ účastníka. Přijďte, Číst více…

Publikoval Daniel před

První setkání v květnu

Milí účastníci kurzu Respit není hlídání, ze zpětných vazeb a také z ústních sdělení některých z vás vyzněla potřeba upevnit si nabyté vědomosti, případně mít možnost konzultovat konkrétní situace na respitních pobytech. Nabízíme vám tedy účast na intervizních sdílecích víkendech, které se budou konat ve Skofce 1-2x ročně, za účasti Číst více…

Publikoval Daniel před

První kurz

První podzimní víkendový kurz bude díky podpoře Nadace Sírius hrazen z grantu. Z tohoto důvodu požadujeme pouze formální finanční spoluúčast 300 Kč za celý kurz (64 hodin). Tato spoluúčast bude použita na občerstvení během programu. Dopravu a stravování si účastníci hradí sami. Termíny podzimního běhu kurzu a bližší informace najdete Číst více…

Publikoval Daniel před