Jsme velice rádi, že i v letošním roce se paní Pavle Bažantové, spoluzakladatelce naší organizace, povedlo získat prostřednictvím MiNiGRANTu od Nadačního fondu Veolia finanční podporu ve výši 30 000Kč pro práci klíčových pracovníků.
Chtěli bychom velice poděkovat za dlouholetou spolupráci NF Veolia, který nás od roku 2009 podpořil krásnou částkou 355 000Kč.

 

Podpořené aktivity NF Veolia

 

rok název minigrantu cílová skupina
2009 seminář o HP a vypracování metodiky 20 000 Kč odborníci – předávání zkušeností
2010 asistenti pro děti na respity 20 000 Kč klienti – děti
2011 filmový tábor 15 000 Kč klienti – děti
2012 hostitelská péče – setkání HR, poradenství 50 000 Kč klienti – dospělí
2013 bio děti na respitech; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – děti
2014 zájemci a příznivci NRP – vzdělávání, pobyty; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – dospělí
2015 kluby pěstounů Svitavy a Teplice; vzdělávání pracovníků 50 000 Kč klienti – dospělí
2016 Učíme pomáhat, respitní tým Děti patří domů předává zkušenosti dál 50 000 Kč odborníci – předávání zkušeností
2017 Děti patří domů – Značka spolehlivosti 20 000 Kč organizace
2018 Provázení pěstounů jako dlouhodobý proces – klíčoví pracovníci Děti patří domů, z. s. předávají zkušenosti dál 30 000 Kč odborníci – předávání zkušeností
celkem DPD 355 000 Kč