Kontakt

Děti patří domů, z. s.

Sídlo: náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
IČO: 22682660
Datová schránka: p3xvkb2
číslo účtu: 2100552338/2010, Fio banka, a.s.
sbírkový účet: 2400725499/2010, Fio banka, a.s.
Registrace: Veřejný rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L6559

Kancelář Svitavy

náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
Schůzku si, prosím, sjednejte předem telefonicky.

+420 607 445 250
detipatridomu@detipatridomu.cz

Naši pracovníci

Mgr. Zuzana Larsson

Mgr. Zuzana Larsson

lektorka

koordinátorka hostitelské péče
lektorka

 

O Zuzaně

Je mi 39 let, jsem maminka 2 dětí a v hostitelské péči mám 3 děti. Ráda cestuji, čtu, trávím čas v přírodě a cvičím jógu. Hodně času trávím plánováním a rekonstrukcí našeho domu, v němž žijeme jako pátá generace naší rodiny. V současné době pracuji jako projektová manažerka pro Unicef v následné péči o ukrajinské děti a rodiny s dětmi.

Pěstounská péče a vlastně všechny formy náhradní rodinné péče pro mě vždy byly velmi zajímavé a i z toho důvodu jsem se jako dobrovolník připojila k neziskovce Dobré víly dětem. Ta navštěvuje děti v dětských domovech, tráví s nimi čas, pořádá různé pobyty. Během doučování jsem poznala před dvěma a půl lety dvě děti z DD Dolní Počernice, v té době dvanáctiletého chlapce a patnáctiletou slečnu. Po pár měsících a společně strávených dnech jsme se s manželem rozhodli zažádat o hostitelskou péči u obou dětí. Sama HP není zcela obvyklá a u dvou dětí naráz už vůbec ne, ale vše proběhlo hladce a probíhá dodnes.

Letos v létě na táboře, který jsme s kolegyní pořádaly, jsem potkala patnáctiletého chlapce z DD Olomouc a velmi rychle jsme k sobě našli cestu a od listopadu k nám jezdí každý druhý víkend.

aktualizace 7/2023

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová

výkonná ředitelka

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 607 445 250
Email: jirina@detipatridomu.cz
O Jiřině

Do pracovního prostředí neziskové organizace Děti patří domů, z. s. jsem v roce 2021 vstoupila ze soukromého sektoru, kde jsem se dlouhodobě starala především o obchod, servis a služby. Bylo to náročné, užitečné a získala jsem zde mnoho zkušeností. Jsem přesvědčená, že člověk má vést každé jednání s čistým svědomím a na rovinu, a snažila jsem se toho v životě držet. Snad díky tomu jsem navázala dobré pracovní i přátelské vztahy s kolegy a zákazníky. Z dosavadní praxe si kromě obchodních a manažerských dovedností přináším velkou potřebu mít z práce dobrý pocit a dělat věci naplno.

Jelikož pocházím z velké křesťanské rodiny, potkávám se celý život s dobročinnými aktivitami podporujícími slabší a potřebné mezi námi. Nyní mohu pracovat pro rodiny, které jako pěstouni přijímají do svého středu opuštěné děti, a pro rodiny hostitelské, které seznamují hostitelskou prací děti z ústavní péče s běžným životem. Jako výkonná ředitelka vytvářím zázemí kolegům, kteří umí těmto rodinám a dětem poradit, podpořit je a jsou jim blízko v okamžiku těžké zátěže i v problémech běžného života. Věřím, že je to smysluplná a bohulibá práce, do které budu ráda investovat své úsilí a nápady.

Ne vždy jde všechno v práci i v životě hladce. To mám pak na mysli citát: „Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.“ Konfucius.)

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

koordinátorka provázení

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka
klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala provázet pěstounské rodiny jako klíčová pracovnice. Po mateřské a následně rodičovské dovolené jsem nastoupila na pozici koordinátorky provázení a zaměřila se tak spíše na metodickou činnost a vytváření zázemí pro klíčové pracovníky. V současné době i částečně provázím.  Mám syna Bedřicha a dceru Anežku. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek.

V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: 2022 – 2024 Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči (192h), Etické otázky v doprovázení náhradní rodinnou péčí (8), Bezpečná náhradní rodina – bezpečí dítěte v náhradní rodině, bezpečí klíčového pracovníka v systému NRP, bezpečí náhradního rodiče a vlastního dítěte v systému NRP (24h), Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Příležitostně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky aj.

aktualizace 7/2023

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná konzultantka

odborná konzultantka
lektorka
mentorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupný omezeně, nejlépe po předchozí domluvě)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem byla od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji již jen omezeně jako lektorka a odborná konzultantka. Mým hlavním zájmem je rozvoj hostitelské péče pro děti z dětských domovů, a to nejen na přípravách zájemců o hostitelství, ale i šíření informací o hostitelské péči mezi odbornou veřejností. Dále spolupracuji v respitním týmu a v práci s osvojiteli jako mentorka. 

V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodikách k hostitelské péči a k respitní péči. V roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých, s pokračováním příběhů v r. 2020.

aktualizace 7/2023

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

koordinátorka administrativy

členka Správní rady
aktivní členka VH
koordinátorka akcí

Kontakt
Tel: +420 604 369 235
Email: iva@detipatridomu.cz
O Ivče

Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem s nejstarším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách. Zde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC, dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“, a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu setkávat s dětmi a pěstouny přímo nebo na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování). Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů. V současné době se nadále vzdělávám zejména v ekonomické oblasti.

aktualizace 7/2023

Dagmar Rajj Gloserová

Dagmar Rajj Gloserová

účetní

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 607 445 250
Email: dagmar@detipatridomu.cz
O Dáše
Během mé profesní kariéry jsem vždy usilovala, vedle náročné práce, věnovat čas také práci s potřebnými dětmi, která pro mě byla velmi důležitá a dodávala mému životu další rozměr. První kroky mě dovedly k práci hospodářky a pomocné vedoucí na dětských táborech. Po narození vlastních dětí jsem cítila velkou potřebu udělat více a vytvořila jsem Dětské centrum Kašpárek v místě svého bydliště. Později jsem zjistila, že mé priority se stále více přibližují k veřejnému sektoru. Podvědomě jsem hledala obor, ve kterém bych mohla uplatnit své dosavadní zkušenosti a zároveň pomoci jiným. Téma náhradní rodinné péče mě zaujalo natolik, že jsem přečetla všechny dostupné knihy a tím okamžikem, jsem si byla jistá, že v tomto oboru chci pomáhat.

V roce 2016 jsem přijala nabídku pracovat v neziskové organizaci „Děti patří domů, z. s.“ jako výkonná ředitelka, kde jsem mohla dále rozvíjet své dovednosti a odbornost v oblasti náhradní rodinné péče. Během pěti let působení na této pozici jsem se intenzivně věnovala práci na podporu dětí a rodin v této oblasti.

Nyní, po dalších dvou letech, mám to štěstí, že mohu nahlížet na svět očima svého malého syna, a uvědomuji si, jak je důležité rodinné štěstí a zdravý vývoj dětí. Pracuji nyní na pozici účetní a stále jsem zapojena do organizace. Nadále se snažím přinášet podporu a zázemí pro děti a rodiny, protože to vnímám jako své osobní poslání.

Tereza Bednářová

Tereza Bednářová

koordinátorka respitu

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 739 921 122
Email: tereza@detipatridomu.cz
O Tereze

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli a pokračovala studiem speciální pedagogiky na MU v Brně. Od roku 2013 pracuji s dětmi, ať už jako učitelka v MŠ nebo poté jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Zde jsem také zjistila, že práce s dětmi se specifickými potřebami mě naplňuje a dává mi smysl.
Momentálně jsem na rodičovské dovolené, ale možnost zapojit se do činností organizace DPD se nedala odmítnout i proto, že s manželem nad myšlenkou pěstounství do budoucna uvažujeme. Těším se, co nového mně tato spolupráce přinese a věřím, že i mé zkušenosti budou přínosem.

Michaela Pupíková

Michaela Pupíková

koordinátorka HP

asistentka vedení

 

Kontakt
Email: michaela@detipatridomu.cz

Kancelář: každé úterý 8:30 – 12:30

O Míše

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu polygrafickou v Brně. Grafika a kreativní činnost mě v životě stále doprovází jako koníček. Mé pracovní prostředí nějakou dobu tvořily kavárny, kde jsem se krom dobré kávy naučila také lepší komunikaci s lidmi.
S dětmi jsem vždy cítila velmi silné pouto. Jsou to pro mě čisté listy papíru, do kterých se propisují životní okolnosti, zkušenosti a taky jednání nás dospělých.
Za nejzásadnější události svého života považuji především to, že jsem se stala matkou dvou úžasných dětí, se kterými jsme si vzájemně učiteli každý den.
Problematika dětí, které vyrůstají v dětských domovech mě vždy přitahovala, možná už z vyprávění mé babičky, která si to sama prožila. Často se mi hlavou honily otázky pěstounství a adopce.
Pracovní příležitost v organizaci Děti patří domů beru jako úžasnou možnost dozvědět se o tomto tématu něco víc a jsem moc vděčná za to, že můžu být součástí něčeho, co má obrovský smysl.

Toufik Dallal

Toufik Dallal

revizní expert

revizní expert Děti patří domů, z. s.
Senior Business Consultant ve společnosti PowerHUB

 

O Toufikovi
Většinu své kariéry jsem strávil vytvářením, vývojem a správou výkonných prodejních týmů v mezinárodním prostředí B2B. Zastával jsem několik řídících a výkonných pozic. V oblasti prodeje, se zaměřuji na poskytování udržitelných výnosů se ziskem na konkurenčních trzích, udržení zákazníka v srdci všeho, co děláme, a zároveň identifikace nových obchodních příležitostí. Při práci se zaměřuji na cíl, orientaci na hodnoty a detaily projektu postavené na dobré organizaci. Rád se zabývám podporou komunit, prostřednictvím neziskových projektů a mentoringu.

Klíčoví pracovníci

Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči.

Od roku 2011 jsem měla možnost začít jezdit na respitní pobyty, které mě naprosto pohltily a daly mi možnost poznat řadu dětí , k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 působím v Děti patří domů, z. s. na pozici klíčové pracovnice rodin. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr.

Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), Arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h), Romské dítě v NRP (4h), Vhled do problematiky práv dítěte v NRP (8h), Konference za dveřmi (8h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Biologická rodina dětí v NRP (8h), Zvládání náročných situací v komunikaci (16h), Základní kurz krizové intervence (16h), Asistované kontakty (4h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h), Výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí (48h)

Adéla

Adéla

Mgr. Bodo Novotná

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 730 521 156
Email: adela@detipatridomu.cz
O Adéle

Provázení pěstounů se věnuji od roku 2017. Vystudovala jsem bakalářský obor Sociální pedagogika a poradenství a navazující magisterský obor Sociální politika a sociální práce. Jsem matka a pěstounka. V rámci provázení nemám úzké zaměření, průběžně se vzdělávám skrze různorodé semináře nebo krátkodobé programy v oblastech jako, vztahová vazba, citová deprivace, specifické potřeby dětí v PP a metody práce s nimi atp. Při práci s rodinami jsou pro mě důležité jak potřeby dětí, tak pěstounů.

aktualizace 7/2023

Barbora

Barbora

Mgr. Minaříková Doubková

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 731 419 687
Email: bara@detipatridomu.cz
O Báře
Už jako malá jsem ráda pozorovala lidi, sledovala jejich chování a domýšlela si u toho příběhy, co je k té či oné reakci vede. Aniž bych v dětství měla vysněný cíl, čím chci být, přirozeně jsem vyhledávala činnosti spojené s lidmi a prací s nimi. Po gymnáziu jsem vystudovala Sociálně – právní činnost na Vyšší odborné škole v Mostě a v následném vysokoškolském studiu se specializovala na poruchy chování. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Během studia jsem zároveň úspěšně dokončila pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii BIG SUR (507h). Měla jsem to štěstí, že mým supervizorem byl vyhlášený odborník na adiktologii a jeden ze zakladatelů psychoterapie v Čechách Doc. MUDr. Jaroslav Skála. Během studií jsem dělala několik brigád, např. pracovala na horách jako učitel snowboardingu či barmanka. Myslím, že i tato „škola života“ mě hodně dala pro pochopení lidského chování. Po dokončení školy jsem měla potřebu Čechy na chvíli opustit. Mým cílem byla Catanie na Sicílii, krásné živé město pod Etnou, kde jsem pracovala jako asistentka pro autistického chlapce. S ním jsem absolvovala i několik táborů pro autistické děti. Toto přátelství vydrželo dodnes. Jezdím za ním 2x ročně i nyní, když rodiče potřebují načerpat síly. Po návratu do Čech jsem nastoupila na dva roky do speciální mateřské školky v Ústí nad Labem, jako garant auti-třídy. Poté můj čas vyplnily mateřské povinnosti, které jsem si jako máma dvou dcer užívala a užívám naplno.

V současné době pracuji jako terapeut pro děti z NRP a pro klienty azylového domu, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V rámci své práce se setkávám s lidmi, kteří pěstounskou péčí prošli a o svých zkušenostech mi vyprávějí. Jsem ráda, že díky organizaci Děti patří domů se mohu zapojit jako klíčový pracovník do systému pěstounské péče. Dává mi to možnost dělat práci, ve které vidím velký smysl a dělat práci, která dává smysl, je radost. V jednom citátu se píše „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Souhlasím, jen bych zde rodinu chápala trochu šířeji – tedy jako prostředí, které dokáže poskytnout stabilní, bezpečné a přijímající místo pro ty, kteří do něj přicházejí . A v tom vidím krásné poslání pěstounské péče.

A s tímto citátem od Miroslava Horníčka souzním: „Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Absolvovala jsem také řadu kurzů a seminářů: Výukový program v psychoterapii a sociálně-psychologickém výcviku se zaměřením na Rogerovský přístup (161h), Výcvik v rodinných konstalacích (288h), Sebepoškozování u dětí a mladistvých (24h), několik kurzů k diagnostice a vzdělávání dětí s autismem, kurz Relaxační techniky a techniky zvládání stresu (16h) a mnohé další.

Jana

Jana

Mgr. Kubíčková

klíčová pracovnice

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 733 615 728
Email: jana@detipatridomu.cz
O Janě
Vystudovala jsem Gymnázium ve Svitavách a pak vyšší odbornou školu, obor sociální práce. Po tomto studiu jsem začala pracovat na Městském úřadu ve Svitavách na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zde jsem v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi pomáhala klientům řešit jejich různé problémy a složité životní situace. Při práci na úřadě jsem dálkově vystudovala magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor sociální pedagogika. Poté přišlo období rodinného života, ze kterého se pomalu navracím zpět do pracovního prostředí.

Od osmnácti let jsem jezdila s turistickým oddílem na čtrnáctidenní letní tábory jako vedoucí oddílu nebo jako výpomoc v kuchyni, pomáhala jsem s organizováním akcí pro veřejnost i s víkendovými akcemi pro děti.

V průběhu rodičovské dovolené jsem se aktivně podílela na zakládání lesního klubu pro děti nedaleko Svitav. Tato zkušenost mi přinesla cenné poznatky a příležitost poznat spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Pochopila jsem, jak velkou roli hraje ve vývoji dítěte respektující přístup, volná hra, pravidelný pobyt ve volné přírodě a smysluplné činnosti.
Osobní zkušenost s pěstounskou péčí nemám, ale vždy mě bavilo povídat si s lidmi a „řešit“ jejich problémy. Doufám, že tuto svoji přirozenost uplatním v roli klíčového pracovníka.

Tereza

Tereza

Bc. Koutská

klíčová pracovnice

 

O Tereze
V oblasti náhradní rodinné péče jsem se pohybovala již od dětství. Vyrůstala jsem v rodině se čtyřmi přijatými dětmi, jakožto biologické dítě rodičů pěstounů. Díky svým rodičům jsem tedy mohla poznat mnoho pěstounských rodin a mohla tak nahlédnout na náhradní rodinnou péči perspektivou očima dítěte. Účastnila jsem se prvních odlehčovacích pobytů tehdy nově vznikající organizace Děti patří domů, z. s. ještě jako dítě. Poté jsem od roku 2012 jezdila na tyto pobyty na pozici respitní pracovník. V roce 2016 jsem dokončila studium vysoké školy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně oboru Sociální pedagogika. V roce 2017 se mi narodil první syn Radim a následně v roce 2019 druhý syn Eliáš. Mateřství změnilo můj pohled na svět a navedlo mě na cestu doprovázení těhotných žen k porodu a následně k péči o nově vzniklou rodinu. Vnímám, jak je důležité, když se mohou rodiče v jakékoliv chvíli obrátit na někoho s kým mohou bezpečně sdílet, načerpat podporu, sílu a nadhled. V organizaci Děti patří domů, z. s. od roku 2023 působím na pozici průvodce osvojitelů. Jsem ráda, že mohu podpořit i rodiny, kterým se děťátko narodilo v srdci.

Životní motto : „Máš-li lásku, máš všechno“ John Lennon

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

koordinátorka provázení

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka
klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala provázet pěstounské rodiny jako klíčová pracovnice. Po mateřské a následně rodičovské dovolené jsem nastoupila na pozici koordinátorky provázení a zaměřila se tak spíše na metodickou činnost a vytváření zázemí pro klíčové pracovníky. V současné době i částečně provázím.  Mám syna Bedřicha a dceru Anežku. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek.

V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: 2022 – 2024 Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči (192h), Etické otázky v doprovázení náhradní rodinnou péčí (8), Bezpečná náhradní rodina – bezpečí dítěte v náhradní rodině, bezpečí klíčového pracovníka v systému NRP, bezpečí náhradního rodiče a vlastního dítěte v systému NRP (24h), Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Příležitostně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky aj.

aktualizace 7/2023

Pracovníci na respitních a vzdělávacích akcích

Kateřina

Kateřina

Mgr. Barillová

respitní pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 736 736 239
Email: katerina@detipatridomu.cz
O Katce
Vystudovala jsem SŠUP Ústí nad Orlicí a dále jsem pokračovala na bakalářském a magisterském studiu v Hradci Králové. Ještě než jsem začala spolupracovat s Děti patří domů, účastnila jsem se respitních pobytů jako dítě. Vždy se tam mně a mým kamarádům moc líbilo, a tak jsem postupně začala jezdit jako instruktor. Účastnila jsem se jak táborů, tak víkendových pobytů a vždy se pro mě jednalo o zajímavá a obohacující setkání. S pěstounskou péčí mám zkušenosti již od svého dětství. Rodiče si vzali do pěstounské péče moji sestru, když jsem byla ještě malá. Vidina nového sourozence se mi zdála krásná. Značnou část dětství jsem tak strávila s ní a se vším, co k pěstounské péči patří. Je to nejen mnoho radosti, ale také mnoho péče o specifické potřeby. V té době ještě neexistovala žádná organizace, která by byla schopna pomoci dítěti začlenit se do rodiny. To byla velká škoda. Na štěstí jsme se potkali s velkým množstvím pěstounských rodin, které nám předaly mnoho zkušeností. Jak rodičům, tak i nám dětem. Teď, když se na sestru podívám, vidím, že tato péče měla smysl, a to mi dodává motivaci pro spolupráci s Děti patří domů. Od roku 2011 pracuji v organizaci jako respitní pracovník. V roce 2020 jsem poprvé jela jako vedoucí akce a začala pracovat jako koordinátor respitů. Snažím se propojit veškeré mé zkušenosti. V této práci vidím nové možnosti, zábavu a hlavně smysl.
Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči.

Od roku 2011 jsem měla možnost začít jezdit na respitní pobyty, které mě naprosto pohltily a daly mi možnost poznat řadu dětí , k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 působím v Děti patří domů, z. s. na pozici klíčové pracovnice rodin. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr.

Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), Arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h), Romské dítě v NRP (4h), Vhled do problematiky práv dítěte v NRP (8h), Konference za dveřmi (8h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Biologická rodina dětí v NRP (8h), Zvládání náročných situací v komunikaci (16h), Základní kurz krizové intervence (16h), Asistované kontakty (4h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h), Výcvik ve facilitaci a organizaci případových konferencí (48h)

Jan

Jan

Mgr. Mazák

respitní pracovník
terapeut

 

Kontakt
O Jendovi
K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. Od roku 2014 pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped a orientuji se více na psychoterapii dětí (mám stohodinové výcviky v Sandplay a Hypnoterapii a terapii zaměřené na řešení). Od roku 2017 se vzdělávám v Rodinné terapii a terapii psychosomatických poruch v Liberci ve velkém psychoterapeutickém výcviku. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.
Zuzana

Zuzana

Šípková

respitní pracovnice
asistentka k dítěti

Kontakt
O Zuzce
Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.
Eda

Eda

Šípek

respitní pracovník

 

Kontakt
O Edovi
Vystudoval jsem uměleckoprůmyslovou školu v Ústí na Orlicí, a k DPD jsem se dostal přes filmový tábor v roce 2011. Od té doby pracuji v DPD jako respitní pracovník. Účastním se víkendových pobytů a letních táborů na pozici instruktora. Hrál jsem dva roky v divadle pro školy a školky v Hradci Králové. Nyní si dodělávám sociálně pedagogické minimum na vyšší odborné škole v Litomyšli, se zaměřením na předškolní vzdělávání. Rád dělám práci, která má smysl. A služby, které DPD poskytuje smysl rozhodně mají.
Lukáš Daniš, Dis.

Lukáš Daniš, Dis.

lektor

koordinátor projektu Hostitelská péče
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 748 217 (volat mezi 9 – 12h)
Email: lukas@detipatridomu.cz
O Lukášovi

S dětmi pracuji zhruba od roku 2008, kdy jsem začal jezdit na odlehčovací pobyty pro děti žijící v pěstounské péči. Vzhledem k tomu, že jsem část dětství a dospívání strávil v dětském domově, později v pěstounské péči, je mi tato problematika blízká. Z mé zkušenosti z života v dětském domově ostatně čerpám dodnes. Po absolvování VOŠ pedagogické v Litomyšli jsem v roce 2015 nastoupil jako vychovatel do SVP Alfa ve Svitavách, kde jsem pracoval do roku 2019. Následně jsem pokračoval jako klíčový pracovník pro pěstounské rodiny v Děti patří domů, z. s. a koordinátor projektu hostitelské péče pro děti z dětských domovů. V roce 2021 jsem se na plný úvazek vrátil zpět na pozici vychovatele do SVP Alfa ve Svitavách. V Děti patří domů se nadále podílím na lektorování seminářů a kurzů v tématu hostitelské péče a vedu letní pobyty pro děti v NRP.

aktualizace 7/2023

Kristýna

Kristýna

Bc. Hladíková

klíčová pracovnice
asistentka k dítěti

 

Kontakt
Tel: +420 605 492 276
Email: kristyna@detipatridomu.cz
O Kristýně

Vystudovala jsem Obchodní akademii a Střední odbornou školu cestovního ruchu v Chocni. Po maturitě jsem absolvovala roční pomaturitní kurz anglického jazyka, který jsem zakončila zkouškou Cambridge English B1 Preliminary. Následně jsem začala studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj. V roce 2017 se mi naskytla nabídka od organizace Děti patří domů, z. s., konkrétně od Radky Šmardové, která mě oslovila jako asistentku k dítěti na letní tábor. Byla to pro mne nejen nová zkušenost, ale také příležitost, díky které jsem se mohla stát součástí této organizace. Postupně jsem s organizací začala spolupracovat intenzivněji, pravidelně jsem se začala účastnit víkendových pobytů, letních táborů pro děti, začlenila jsem se také do projektu „Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD“, kde jsem externě působila jako dobrovolnice a trávila čas v pravidelných intervalech s holčičkou z náhradní rodinné péče. Díky těmto zkušenostem jsem si začala pohrávat s myšlenkou, že moje nynější studium mi nedává takový smysl, jaký bych očekávala. Z tohoto důvodu jsem studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ukončila a podala si přihlášku na dálkové studium Speciální pedagogiky, na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. S dětmi pracuji od září 2018, nejprve jako asistentka pedagoga na běžné základní škole, poté jako vychovatelka ve školní družině a nyní jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Díky Děti patří domů, z. s. má můj nynějš život konečně smysl. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, neboť dělám to, co bylo vždy mým snem a to co mě baví.

aktualizace 7/2023

Tereza

Tereza

Veitová, Dis.

vedoucí akce

aktivní členka VH

 

Kontakt
O Tereze

Pracuji jako asistent pedagoga na základní škole T.G.Masaryka ve Svitavách, zároveň jsem na této škole i vychovatelkou ve školní družině. V předchozím zaměstnání jsme pracovala jako aktivizační pracovnice. Tato práce mne přivedla ke spolupráci s rodinami a dětmi.

Vystudovala jsem vyšší zemědělsko-ekonomickou školu jako diplomovaný ekonom. V roce 2017 jsem absolvovala vzdělávací program – „Studium pro asistenty pedagoga“ – NIDV ČR. V roce 2019 jsem studovala na Masarykově univerzitě v Brně v rámci celoživotního vzdělávání DPS vychovatelství. Ve svém oboru se neustále vzdělávám. Navštěvuji kurzy, webináře. Od roku 2017 úzce spolupracuji s organizací Děti patří domů, z.s., kde pracuji jako respitní pracovník. Mé druhé já je tvořivé, plné nápadů, které ráda předávám v rámci své práce. Své dovednosti si neustále zdokonaluji na kreativních a výtvarných kurzech. Životní motto: „Věřím, že každý kousek lásky, rozdaný kolem sebe, se mi nejenom vrátí, ale posílí i úsilí budovat lepší cestu ke společné budoucnosti“.

aktualizace 7/2023

Martin

Martin

Večerek

respitní pracovník

 

Kontakt
O Martinovi
Na základní škole, kterou jsem navštěvoval v Dolním Benešově, mě přepadla láska k hudbě. Bylo to tak silné, že jsem se během pár let zcela sám naučil ovládat několik hudebních nástrojů. Po opuštění základní školy jsem nastoupil na střední průmyslovou školu stavební, kterou jsem úspěšně absolvoval. Během studia jsem byl součástí farní scholy v Dolním Benešově, kde jsem aktivně doprovázel ostatní hrou na kytaru a zpěvem. V té době se ve mně vštípila myšlenka pomáhat druhým. Po ukončení střední školy jsem nastoupil na povinnou vojenskou základní službu v délce 12-ti měsíců. Poté jsem 2 roky pracoval pro firmu Lanex v Bolaticích. Tam jsem se rozhodl, že nejlepší způsob, jak můžu pomáhat lidem, je stát se policistou. Tím jsem se stal v roce 2004 a jsem jím do dnešního dne. Na začátku policejní kariéry jsem musel absolvovat roční kurz, ve kterém jsem vynikal v předmětech jako je psychologie, zdravověda, právo a sebeobrana. Čím jsem starší, tím více chci pomáhat dětem. Díky Radce Šmardové, se kterou jsem se seznámil v roce 2015 a letos spolu čekáme miminko, jsem se dostal do kontaktu s organizací Děti patří domů z.s. Velice mě nadchlo, co vše dělají pro děti z pěstounských rodin. Čím více mě do toho Radka začleňovala, tím více mě to začalo naplňovat. Jsem jí a vedení společnosti Děti patří domů z.s. vděčný, že mi umožnili být součástí jejich týmu, kde jsem se mohl zúčastnit různých letních respitních a víkendových pobytů. V letošním roce se mi naskytla možnost se stát vedoucím na letním a víkendovém respitním pobytu. Tuto funkci vedoucího jsem s velkou radostí přijal. Již nyní se těším na spolupráci s dětmi a pracovníky DPD.
Michaela

Michaela

Mgr. Vávrová

respitní pracovnice

 

O Míše

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli, poté následovalo studium na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika. Během navazující magisterského studia jsem nastoupila jako asistent pedagoga na základní školu, kde jsem se poprvé v praxi seznámila s tématem žáka s mimořádným nadáním. Díky této zkušenosti působím prvním rokem v nadačním fondu, který se věnuje právě této skupině žáků. Má spolupráce spočívá především v tvorbě vzdělávacích materiálů. Mou celoživotní zálibo je tanec a ráda se obklopuji uměním vyjádřeným jakoukoliv formou. První zkušenost s organizací Děti patří domů byla záskok na letním táboře v Obořících, kde jsem byla součástí týmu jako asistent k dítěti. Atmosféra a naladění lidí, kteří zde působí mě takřka ihned okouzlila a ze záskoku se stala každoroční táborová tradice. V životě je mým snem pohybovat se na místech, kde se snoubí radost, smysl a laskavost. To vše jsem v DPD našla.

aktualizace 7/2023

Svatopluk

Svatopluk

Havíř

respitní pracovník

 

Kontakt
O Svatoplukovi

Vystudoval jsem školu v České Třebové, obor truhlář. Protože mě práce se dřevem baví, rozhodl jsem se pokračovat ve studiu a to na maturitním oboru nábytkář. K DPD jsem se dostal, když jsem dělal autoškolu a bylo mi nabídnuto, jestli nechci být instruktorem. Protože jsem 10 let jezdil na tábor jako dítě a rád na to vzpomínám, nabídku jsem přijal. Účastním se letních táborů i víkendových akcích během celého roku. Práce s dětmi mě baví a rád dělám věci, které mají smysl.

aktualizace 7/2023

Jakub

Jakub

Dvořák

respitní pracovník

 

Kontakt
O Kubovi

V organizaci Děti patří domů se pohybuji už od svého dětství a dá se říct i od začátku organizace. Jezdil jsem na pobyty nejprve jako dítě, později jsem se propracoval na pozici respitního pracovníka. Jezdím na stanové tábory i na víkendové akce. Mám rád nové věci, výzvy a úkoly. Absolvoval jsem kurz Respit není hlídání.

aktualizace 7/2023

Eva

Eva

Franzová

respitní pracovnice

 

Kontakt
Email: evca.franze@seznam.cz
O Evče

Už od mala mám k dětem blízko a tak jsem i své vzdělání vedla tímto směrem. Na střední pedagogické škole jsem v rámci studia hledala vhodnou praxi a našla jsem ji na jednom ze stanových táborů organizace Děti patří domů. Zaujal mě přístup organizace k dětem a také její rodinná atmosféra. Od té doby ráda jezdím na respitní tábory a hlídám děti při víkendovém vzdělávání pěstounů, dnes už jako vyškolený respitní pracovník. Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, ale vnímám toto téma jako aktuální a důležité. Jsem ráda, že se můžu podílet na této práci…

aktualizace 7/2023

Dagmar

Dagmar

Bajková

respitní pracovnice

 

Kontakt
O Dáše

Žiji v Brně, kde i podnikám a spolek Děti patří domů je moje srdeční záležitost už od roku 2018. Na respitní pobyty jezdím jako provozní a nyní také jako respitní pracovník. Mám ráda nové věci, do všeho jdu po hlavě a miluji práci s lidmi, ať už jsou dospělí nebo ještě děti.

aktualizace 7/2023

Vlastimil

Vlastimil

Bednář

vedoucí na respitních akcích

aktivní člen VH

 

O Vlastimilovi

Přestože jsem vystudoval střední školu obor Průmyslová ekologie, měl jsem vždy blízko k oblasti pedagogické. Dlouhé roky jsem byl aktivním členem skautského hnutí, odkud stále čerpám inspiraci a přístup k životu. V současnosti působím jako asistent pedagoga ve školce, dříve také jako asistent a vychovatel ve školní družině – ať už ve škole běžné či speciální. Spolupráce s organizací DPD tak pro mne je takovým dalším smysluplným propojením. Je to takový „můj“ střípek, kterým se snažím přispět dobré věci.

aktualizace 7/2023

Dominik

Dominik

Mifek

respitní pracovník

 

O Dominikovi

Jmenuji se Dominik Mifek. Je mi 21 let a práce s dětmi mě nesmírně naplňuje. S organizací děti patří domů mám až rodinný vztah, protože jsem organizaci poznal poprvé jako dítě na jejich táboře. Snažím se jim pomáhat na táborech, abych jim určitým způsobem vrátil to, jak se o nás na táborech starali.

aktualizace 7/2023

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

koordinátorka administrativy

členka Správní rady
aktivní členka VH
koordinátorka akcí

Kontakt
Tel: +420 604 369 235
Email: iva@detipatridomu.cz
O Ivče

Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem s nejstarším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách. Zde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC, dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“, a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu setkávat s dětmi a pěstouny přímo nebo na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování). Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů. V současné době se nadále vzdělávám zejména v ekonomické oblasti.

aktualizace 7/2023

Lektoři

Lukáš Daniš, Dis.

Lukáš Daniš, Dis.

lektor

koordinátor projektu Hostitelská péče
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 748 217 (volat mezi 9 – 12h)
Email: lukas@detipatridomu.cz
O Lukášovi

S dětmi pracuji zhruba od roku 2008, kdy jsem začal jezdit na odlehčovací pobyty pro děti žijící v pěstounské péči. Vzhledem k tomu, že jsem část dětství a dospívání strávil v dětském domově, později v pěstounské péči, je mi tato problematika blízká. Z mé zkušenosti z života v dětském domově ostatně čerpám dodnes. Po absolvování VOŠ pedagogické v Litomyšli jsem v roce 2015 nastoupil jako vychovatel do SVP Alfa ve Svitavách, kde jsem pracoval do roku 2019. Následně jsem pokračoval jako klíčový pracovník pro pěstounské rodiny v Děti patří domů, z. s. a koordinátor projektu hostitelské péče pro děti z dětských domovů. V roce 2021 jsem se na plný úvazek vrátil zpět na pozici vychovatele do SVP Alfa ve Svitavách. V Děti patří domů se nadále podílím na lektorování seminářů a kurzů v tématu hostitelské péče a vedu letní pobyty pro děti v NRP.

aktualizace 7/2023

Mgr. Zuzana Larsson

Mgr. Zuzana Larsson

lektorka

koordinátorka hostitelské péče
lektorka

 

O Zuzaně

Je mi 39 let, jsem maminka 2 dětí a v hostitelské péči mám 3 děti. Ráda cestuji, čtu, trávím čas v přírodě a cvičím jógu. Hodně času trávím plánováním a rekonstrukcí našeho domu, v němž žijeme jako pátá generace naší rodiny. V současné době pracuji jako projektová manažerka pro Unicef v následné péči o ukrajinské děti a rodiny s dětmi.

Pěstounská péče a vlastně všechny formy náhradní rodinné péče pro mě vždy byly velmi zajímavé a i z toho důvodu jsem se jako dobrovolník připojila k neziskovce Dobré víly dětem. Ta navštěvuje děti v dětských domovech, tráví s nimi čas, pořádá různé pobyty. Během doučování jsem poznala před dvěma a půl lety dvě děti z DD Dolní Počernice, v té době dvanáctiletého chlapce a patnáctiletou slečnu. Po pár měsících a společně strávených dnech jsme se s manželem rozhodli zažádat o hostitelskou péči u obou dětí. Sama HP není zcela obvyklá a u dvou dětí naráz už vůbec ne, ale vše proběhlo hladce a probíhá dodnes.

Letos v létě na táboře, který jsme s kolegyní pořádaly, jsem potkala patnáctiletého chlapce z DD Olomouc a velmi rychle jsme k sobě našli cestu a od listopadu k nám jezdí každý druhý víkend.

aktualizace 7/2023

Mgr. Klára Kappala

Mgr. Klára Kappala

lektorka

lektorka

 

O Kláře

V patnácti letech jsem prý nechtěla děti. Extravagantní jsem na to byla dost. Já sama si nepamatuji, že bych to říkala. Ale moje maminka to často vypráví, když se někdo podivuje nad počtem našich potomků. Když jsem poznala manžela, děti už jsem chtěla. Vždy to byly čtyři vlastní a páté přijaté. Myšlenka osvojení byla má, ale můj muž se s ní sžil. Čtyři těhotenství bez komplikací, čtyři přirozené porody, čtyři zdravé děti. Dvě holčičky, dva kluci. Vděkem a pokorou jsem stále zaplavena. Jelikož jsem rodila děti jedno za druhým, většina známých se i po čtvrtém miminku ptala, kdy bude další. Odpovídala jsem, že fyzicky rodit už se nechystám, ale že bychom rádi přijali do rodiny starší holčičku. Většinou následovala otázka: “Proč si chceš vzít cizí dítě, když jsi plodná žena?” Odpovídala jsem: “Protože vidím, nepomohu slepci přes cestu?” 

Na můj záměr přibrat do rodiny starší dítě dodnes většina lidí pohlíží s nedůvěrou. Za jakousi maskou obdivu prosvítá názor, že jsem nezodpovědná, a ani s velkým úsilím nedokáží opravdu pochopit, proč riskuji své rodinné štěstí pro “cizí a problémové” dítě. Mají předsudky a vidí jen to špatné. Trpělivě vysvětluji, že nechci od života jen brát, ale i dávat. A že mi přijde normální otevřít náruč dítěti, kterému se lásky nedostává, když na to mám podmínky i citovou kapacitu. Ráda bych, aby mé děti jednou uvažovaly podobně, a tak jdu příkladem. Nebýt lhostejný je základem pro lepší svět a soucit je jedna z nejkrásnějších lidských vlastností.

Dlouho jsem byla striktně proti tomu, abychom si vzali dítě do pěstounské péče. Pěstouny jsem obdivovala, ale neuměla si představit, že bychom se jako rodina připoutali k dítěti, které nám někdo může vzít. Přišel ale den, kdy jsem si velmi silně uvědomila, že právní forma vlastně není důležitá. Že důležitá je stabilita vztahu, který dítěti poskytneme. A tak se mi ke čtyřem malým dětem (3, 5, 8 a 10 let) narodilo páté. Sedmnáctiletá slečna, která celý život toužila po milující rodině, ale štěstí se jí zdaleka vyhýbalo. Prožila za těch sedmnáct let mnoho krutého a ošklivého a mě by nikdy nenapadlo, že by to mohla být „ona“. Osud nás ale svedl dohromady a všechno teď dává smysl. 

Není důležité, jak se kdo narodí, ale v co vyroste. Dnes už je dcera právně dospělá, ale může si dovolit zůstat dítětem tak dlouho, dokud bude potřebovat. Kdo nezažil, nedokáže si představit tu nepřipravenost, se kterou jsou děti z dětských domovů vypuštěny do života. Až polovina z nich končí na ulici. Obrovské selhání státu. Je děsivé si představit, o kolik jiný by byl její život, kdyby nás neměla. Ale ona nás má a už o nás nepřijde. Není to vždy jednoduché. Absence lásky, blízké osoby a rodinného modelu po tak dlouhou dobu v kombinaci s těžkým životním osudem jsou velkou výzvou. Ale to, co dělám(e) dává smysl a já jsem dnes šťastnější než jsem kdy byla. Moje motto: Ten, koho miluješ, je tvou rodinou.

aktualizace 7/2023

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

koordinátorka provázení

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka
klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala provázet pěstounské rodiny jako klíčová pracovnice. Po mateřské a následně rodičovské dovolené jsem nastoupila na pozici koordinátorky provázení a zaměřila se tak spíše na metodickou činnost a vytváření zázemí pro klíčové pracovníky. V současné době i částečně provázím.  Mám syna Bedřicha a dceru Anežku. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek.

V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: 2022 – 2024 Komplexní vzdělávací program zaměřený na problematiku práce s dětmi vyrůstajícími v náhradní rodinné péči (192h), Etické otázky v doprovázení náhradní rodinnou péčí (8), Bezpečná náhradní rodina – bezpečí dítěte v náhradní rodině, bezpečí klíčového pracovníka v systému NRP, bezpečí náhradního rodiče a vlastního dítěte v systému NRP (24h), Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Příležitostně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky aj.

aktualizace 7/2023

Pavla Bažantová

Pavla Bažantová

lektorka

lektorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 607 561 869 (volat po 15h)
Email: bazantova@detipatridomu.cz
O Pavle
Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem specialistkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2000 do 2010 Středočeský kraj), v aktivitách DPD i jiných organizací. V poslední době spolupracuji s Organizací na pomoc uprchlíkům v projektu Hostitelská péče pro děti cizince. Jsem lektorkou systému PRIDE.V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě DPD a poté se věnovala několika rodinám z pozice klíčové pracovnice. Svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirujeme a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků (108 h), Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (100 h), výcvik pro lektory PRIDE (250 h), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná konzultantka

odborná konzultantka
lektorka
mentorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupný omezeně, nejlépe po předchozí domluvě)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem byla od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji již jen omezeně jako lektorka a odborná konzultantka. Mým hlavním zájmem je rozvoj hostitelské péče pro děti z dětských domovů, a to nejen na přípravách zájemců o hostitelství, ale i šíření informací o hostitelské péči mezi odbornou veřejností. Dále spolupracuji v respitním týmu a v práci s osvojiteli jako mentorka. 

V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodikách k hostitelské péči a k respitní péči. V roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých, s pokračováním příběhů v r. 2020.

aktualizace 7/2023

Hostitelská péče

Lukáš Daniš, Dis.

Lukáš Daniš, Dis.

lektor

koordinátor projektu Hostitelská péče
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 748 217 (volat mezi 9 – 12h)
Email: lukas@detipatridomu.cz
O Lukášovi

S dětmi pracuji zhruba od roku 2008, kdy jsem začal jezdit na odlehčovací pobyty pro děti žijící v pěstounské péči. Vzhledem k tomu, že jsem část dětství a dospívání strávil v dětském domově, později v pěstounské péči, je mi tato problematika blízká. Z mé zkušenosti z života v dětském domově ostatně čerpám dodnes. Po absolvování VOŠ pedagogické v Litomyšli jsem v roce 2015 nastoupil jako vychovatel do SVP Alfa ve Svitavách, kde jsem pracoval do roku 2019. Následně jsem pokračoval jako klíčový pracovník pro pěstounské rodiny v Děti patří domů, z. s. a koordinátor projektu hostitelské péče pro děti z dětských domovů. V roce 2021 jsem se na plný úvazek vrátil zpět na pozici vychovatele do SVP Alfa ve Svitavách. V Děti patří domů se nadále podílím na lektorování seminářů a kurzů v tématu hostitelské péče a vedu letní pobyty pro děti v NRP.

aktualizace 7/2023

Mgr. Zuzana Larsson

Mgr. Zuzana Larsson

lektorka

koordinátorka hostitelské péče
lektorka

 

O Zuzaně

Je mi 39 let, jsem maminka 2 dětí a v hostitelské péči mám 3 děti. Ráda cestuji, čtu, trávím čas v přírodě a cvičím jógu. Hodně času trávím plánováním a rekonstrukcí našeho domu, v němž žijeme jako pátá generace naší rodiny. V současné době pracuji jako projektová manažerka pro Unicef v následné péči o ukrajinské děti a rodiny s dětmi.

Pěstounská péče a vlastně všechny formy náhradní rodinné péče pro mě vždy byly velmi zajímavé a i z toho důvodu jsem se jako dobrovolník připojila k neziskovce Dobré víly dětem. Ta navštěvuje děti v dětských domovech, tráví s nimi čas, pořádá různé pobyty. Během doučování jsem poznala před dvěma a půl lety dvě děti z DD Dolní Počernice, v té době dvanáctiletého chlapce a patnáctiletou slečnu. Po pár měsících a společně strávených dnech jsme se s manželem rozhodli zažádat o hostitelskou péči u obou dětí. Sama HP není zcela obvyklá a u dvou dětí naráz už vůbec ne, ale vše proběhlo hladce a probíhá dodnes.

Letos v létě na táboře, který jsme s kolegyní pořádaly, jsem potkala patnáctiletého chlapce z DD Olomouc a velmi rychle jsme k sobě našli cestu a od listopadu k nám jezdí každý druhý víkend.

aktualizace 7/2023

Mgr. Klára Kappala

Mgr. Klára Kappala

lektorka

lektorka

 

O Kláře

V patnácti letech jsem prý nechtěla děti. Extravagantní jsem na to byla dost. Já sama si nepamatuji, že bych to říkala. Ale moje maminka to často vypráví, když se někdo podivuje nad počtem našich potomků. Když jsem poznala manžela, děti už jsem chtěla. Vždy to byly čtyři vlastní a páté přijaté. Myšlenka osvojení byla má, ale můj muž se s ní sžil. Čtyři těhotenství bez komplikací, čtyři přirozené porody, čtyři zdravé děti. Dvě holčičky, dva kluci. Vděkem a pokorou jsem stále zaplavena. Jelikož jsem rodila děti jedno za druhým, většina známých se i po čtvrtém miminku ptala, kdy bude další. Odpovídala jsem, že fyzicky rodit už se nechystám, ale že bychom rádi přijali do rodiny starší holčičku. Většinou následovala otázka: “Proč si chceš vzít cizí dítě, když jsi plodná žena?” Odpovídala jsem: “Protože vidím, nepomohu slepci přes cestu?” 

Na můj záměr přibrat do rodiny starší dítě dodnes většina lidí pohlíží s nedůvěrou. Za jakousi maskou obdivu prosvítá názor, že jsem nezodpovědná, a ani s velkým úsilím nedokáží opravdu pochopit, proč riskuji své rodinné štěstí pro “cizí a problémové” dítě. Mají předsudky a vidí jen to špatné. Trpělivě vysvětluji, že nechci od života jen brát, ale i dávat. A že mi přijde normální otevřít náruč dítěti, kterému se lásky nedostává, když na to mám podmínky i citovou kapacitu. Ráda bych, aby mé děti jednou uvažovaly podobně, a tak jdu příkladem. Nebýt lhostejný je základem pro lepší svět a soucit je jedna z nejkrásnějších lidských vlastností.

Dlouho jsem byla striktně proti tomu, abychom si vzali dítě do pěstounské péče. Pěstouny jsem obdivovala, ale neuměla si představit, že bychom se jako rodina připoutali k dítěti, které nám někdo může vzít. Přišel ale den, kdy jsem si velmi silně uvědomila, že právní forma vlastně není důležitá. Že důležitá je stabilita vztahu, který dítěti poskytneme. A tak se mi ke čtyřem malým dětem (3, 5, 8 a 10 let) narodilo páté. Sedmnáctiletá slečna, která celý život toužila po milující rodině, ale štěstí se jí zdaleka vyhýbalo. Prožila za těch sedmnáct let mnoho krutého a ošklivého a mě by nikdy nenapadlo, že by to mohla být „ona“. Osud nás ale svedl dohromady a všechno teď dává smysl. 

Není důležité, jak se kdo narodí, ale v co vyroste. Dnes už je dcera právně dospělá, ale může si dovolit zůstat dítětem tak dlouho, dokud bude potřebovat. Kdo nezažil, nedokáže si představit tu nepřipravenost, se kterou jsou děti z dětských domovů vypuštěny do života. Až polovina z nich končí na ulici. Obrovské selhání státu. Je děsivé si představit, o kolik jiný by byl její život, kdyby nás neměla. Ale ona nás má a už o nás nepřijde. Není to vždy jednoduché. Absence lásky, blízké osoby a rodinného modelu po tak dlouhou dobu v kombinaci s těžkým životním osudem jsou velkou výzvou. Ale to, co dělám(e) dává smysl a já jsem dnes šťastnější než jsem kdy byla. Moje motto: Ten, koho miluješ, je tvou rodinou.

aktualizace 7/2023

Ing. Lenka Kubzová

Ing. Lenka Kubzová

odborný pracovník

odborný pracovník projektu hostitelské péče

 

Kontakt
O Lence

Už jako malá jsem citlivě vnímala sebemenší nespravedlnost světa. Když se mi pak narodily dvě vlastní děti a pozorovala jsem z první ruky, jak jsou citlivé, lačné lásky a přijetí, začala jsem pociťovat čím dál větší touhu pomáhat také dětem, jimž nebyl osud nakloněn. Možná jsem tam směřovala vždycky, protože už na vysoké škole jsem si vedle ekonomicky-technického oboru jako koníček vystudovala magisterský obor sociální práce se zaměřením na etopedii a odešla „na zkušenou“ do výchovného ústavu.

Živí mě techničtější disciplíny, profesí jsem průmyslová inženýrka, ale v srdci si už roky nosím ohrožené děti. A tak mě život přes instruktorku lyží a snowboardingu a organizátorku aktivit v domově seniorů na Novém Zélandu dovedl až do organizace Dobré víly dětem, kde jsem několik let měla na starost na jedné straně organizování pobytových akcí a management regionu Morava a Mladá Boleslav, a na straně druhé technické záležitosti typu NFT. A pak jsem jednou narazila na termín Hostitelská péče a bylo mi jasné, jak to své altruistické snažení pozdvihnout na další úroveň. Tím se otevřela má nová životní kapitola s Děti patří domů.

A kromě toho? Miluju lyžování, hory, divočejší cyklistiku, valašské kopce, cestování, gastro, hipsterská zákoutí, motorsport a k tomu milion jiných věcí. A také jsem certifikovaný zdravotník zotavovacích akcí. 🙂

aktualizace: 1/2024

Bc. Kateřina Halászová

Bc. Kateřina Halászová

odborný pracovník

odborný pracovník projektu hostitelské péče

 

O Kateřině

I přes původně ekonomické vzdělání jsem začala pracovat s dětmi se specifickými poruchami chování a učení a poté jsem působila v neziskové organizaci věnující se dětem v dětských domovech.Účastnila jsem se pravidelných návštěv v domovech, jezdila s dětmi na víkendy nebo letní tábory a zároveň se podílela na chodu organizace především v oblasti fundraisingu. Poté jsem v humanitární organizaci Adra koordinovala rozvojový program, díky

kterému mohou děti ze znevýhodněných rodin v Bangladéši chodit do školy a získat tak šanci na lepší životní podmínky. Když jsem dostala možnost vrátit se zpět k dětem v dětských domovech, dlouho jsem neváhala. Díky hostitelské péči mají možnost navázat zdravé sociální vazby a zjistit, jak funguje život za zdmi ústavů. Ze zkušeností a zážitků, které díky hostitelské péči získají, mohou čerpat i v pro ně velmi kritickém období, kdy ústavní péči opouštějí nebo když se sami stávají rodiči. Věřím, že touto formou, která sice právně zatím neexistuje (ale i to je jeden z našich cílů), můžeme dát dětem vyhlídky na lepší život.

aktualizace: 1/2024

Pavla Bažantová

Pavla Bažantová

lektorka

lektorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 607 561 869 (volat po 15h)
Email: bazantova@detipatridomu.cz
O Pavle
Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem specialistkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2000 do 2010 Středočeský kraj), v aktivitách DPD i jiných organizací. V poslední době spolupracuji s Organizací na pomoc uprchlíkům v projektu Hostitelská péče pro děti cizince. Jsem lektorkou systému PRIDE.V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě DPD a poté se věnovala několika rodinám z pozice klíčové pracovnice. Svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirujeme a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků (108 h), Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (100 h), výcvik pro lektory PRIDE (250 h), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná konzultantka

odborná konzultantka
lektorka
mentorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupný omezeně, nejlépe po předchozí domluvě)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem byla od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji již jen omezeně jako lektorka a odborná konzultantka. Mým hlavním zájmem je rozvoj hostitelské péče pro děti z dětských domovů, a to nejen na přípravách zájemců o hostitelství, ale i šíření informací o hostitelské péči mezi odbornou veřejností. Dále spolupracuji v respitním týmu a v práci s osvojiteli jako mentorka. 

V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodikách k hostitelské péči a k respitní péči. V roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých, s pokračováním příběhů v r. 2020.

aktualizace 7/2023