Kontakt

Děti patří domů, z. s.

Sídlo: náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
IČO: 22682660
Datová schránka: p3xvkb2
číslo účtu: 2100552338/2010, Fio banka, a.s.
sbírkový účet: 2400725499/2010, Fio banka, a.s.
Registrace: Veřejný rejstřík vedený Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka L6559

Kancelář Svitavy

náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
Schůzku si, prosím, sjednejte předem telefonicky.

+420 607 445 250
detipatridomu@detipatridomu.cz

Kancelář Teplice

Vrchlického 9, Teplice 415 02
Schůzku si, prosím, sjednejte předem telefonicky.

+420 735 764 961

Naši pracovníci

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová

Jiřina Kryštůfková Hlaváčová

výkonná ředitelka

aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 607 445 250
Email: jirina@detipatridomu.cz
O Jiřině

Do pracovního prostředí neziskové organizace Děti patří domů, z. s. jsem v roce 2021 vstoupila ze soukromého sektoru, kde jsem se dlouhodobě starala především o obchod, servis a služby. Bylo to náročné, užitečné a získala jsem zde mnoho zkušeností. Jsem přesvědčená, že člověk má vést každé jednání s čistým svědomím a na rovinu, a snažila jsem se toho v životě držet. Snad díky tomu jsem navázala dobré pracovní i přátelské vztahy s kolegy a zákazníky. Z dosavadní praxe si kromě obchodních a manažerských dovedností přináším velkou potřebu mít z práce dobrý pocit a dělat věci naplno.

Jelikož pocházím z velké křesťanské rodiny, potkávám se celý život s dobročinnými aktivitami podporujícími slabší a potřebné mezi námi. Nyní mohu pracovat pro rodiny, které jako pěstouni přijímají do svého středu opuštěné děti, a pro rodiny hostitelské, které seznamují hostitelskou prací děti z ústavní péče s běžným životem. Jako výkonná ředitelka vytvářím zázemí kolegům, kteří umí těmto rodinám a dětem poradit, podpořit je a jsou jim blízko v okamžiku těžké zátěže i v problémech běžného života. Věřím, že je to smysluplná a bohulibá práce, do které budu ráda investovat své úsilí a nápady.

Ne vždy jde všechno v práci i v životě hladce. To mám pak na mysli citát: „Je lepší zapálit svíčku, než si stěžovat na tmu.“ Konfucius.)

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

koordinátorka provázení

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence
K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčová pracovnice provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž jsem se specializovala na přechodnou pěstounskou péči. Na mateřské a následně rodičovské dovolené jsem od roku 2017. Mám dvouletého syna Bedřicha a další potomek je na cestě. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek. V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Aktuálně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky.

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná konzultantka

lektorka
aktivní členka VH
vedoucí akcí

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupná v pracovní dny od 16 hodin do 20 hodin)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektorka. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce.

Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.
V roce 2018 jsem společně se svými kolegy připravila metodiku integrovaných pobytů pro děti z pěstounských rodin.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, ADHD a poruchy pozornosti, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči, popř. další témata dle osobní domluvy.

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

koordinátorka administrativy

členka Správní rady
aktivní členka VH
koordinátorka akcí

Kontakt
Tel: +420 604 369 235
Email: iva@detipatridomu.cz
O Ivče
Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“, a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo nebo na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování). Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován ( 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Účetnictví neziskové organizace organizace v příkladech (7h), Účetnictví pro NNO (24h), Prezentační dovednosti (7h), Üčetnictví a daně pro NNO za rok 2017 a novinky 2018 (7h), Sdílení praxe (8h), Arteterapie (8h).

Kateřina Pešinová

Kateřina Pešinová

účetní
Kontakt
Tel: +420 739 674 866
Email: katka@detipatridomu.cz
O Katce

Na práci v naší organizaci mě přivedla moje nynější kolegyně Ivča, jejíž zapálení pro celou činnost organizace bylo cítit v každém jejím slovu. I když jsem nastoupila „pouze na pozici administrativní pracovnice”, hluboce vnímám problematiku, kterou naše organizace řeší. Od dětství mám velmi blízký vztah k dětem, který jsem získala díky mé o 13 let starší sestře, která ze mě v 6 letech udělala tetu. Další cesta k malým dětem byl kojenecký ústav, vedle kterého jsem celý život bydlela a ve kterém pracuje mnoho let moje teta. Návštěvy u těchto dětí mě často vedly k otázce pěstounství a adopce. Nyní, když vše vidím ještě z bližšího pohledu, mohu říci, že jsem si neuměla představit, kolik úsilí to všechny zaangažované lidi stojí. Na druhou stranu je velká škoda, že značná část společnosti nemá nejmenší povědomí o práci naší a podobných organizací. Věřím, že do budoucna se povědomí rozšíří a více dětských příběhů se bude ubírat dobrým směrem.

Tereza Bednářová

Tereza Bednářová

koordinátorka respitu
Kontakt
Tel: +420 739 921 122
Email: tereza@detipatridomu.cz
O Tereze

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Litomyšli a pokračovala studiem speciální pedagogiky na MU v Brně. Od roku 2013 pracuji s dětmi, ať už jako učitelka v MŠ nebo poté jako učitelka na Speciální základní škole a střední škole Svitavy. Zde jsem také zjistila, že práce s dětmi se specifickými potřebami mě naplňuje a dává mi smysl.
Momentálně jsem na rodičovské dovolené, ale možnost zapojit se do činností organizace DPD se nedala odmítnout i proto, že s manželem nad myšlenkou pěstounství do budoucna uvažujeme. Těším se, co nového mně tato spolupráce přinese a věřím, že i mé zkušenosti budou přínosem.

Michaela Pupíková

Michaela Pupíková

koordinátorka HP

koordinátorka projektu Hostitelská péče

 

Kontakt
Tel: +420 608 748 217
Email: michaela@detipatridomu.cz

Kancelář: každé úterý 8:30 – 12:30

O Míše

Vystudovala jsem Integrovanou střední školu polygrafickou v Brně. Grafika a kreativní činnost mě v životě stále doprovází jako koníček. Mé pracovní prostředí nějakou dobu tvořily kavárny, kde jsem se krom dobré kávy naučila také lepší komunikaci s lidmi.
S dětmi jsem vždy cítila velmi silné pouto. Jsou to pro mě čisté listy papíru, do kterých se propisují životní okolnosti, zkušenosti a taky jednání nás dospělých.
Za nejzásadnější události svého života považuji především to, že jsem se stala matkou dvou úžasných dětí, se kterými jsme si vzájemně učiteli každý den.
Problematika dětí, které vyrůstají v dětských domovech mě vždy přitahovala, možná už z vyprávění mé babičky, která si to sama prožila. Často se mi hlavou honily otázky pěstounství a adopce.
Pracovní příležitost v organizaci Děti patří domů beru jako úžasnou možnost dozvědět se o tomto tématu něco víc a jsem moc vděčná za to, že můžu být součástí něčeho, co má obrovský smysl.

Toufik Dallal

Toufik Dallal

revizní expert

revizní expert Děti patří domů, z. s.
Senior Business Consultant ve společnosti PowerHUB

 

O Toufikovi
Většinu své kariéry jsem strávil vytvářením, vývojem a správou výkonných prodejních týmů v mezinárodním prostředí B2B. Zastával jsem několik řídících a výkonných pozic. V oblasti prodeje, se zaměřuji na poskytování udržitelných výnosů se ziskem na konkurenčních trzích, udržení zákazníka v srdci všeho, co děláme, a zároveň identifikace nových obchodních příležitostí. Při práci se zaměřuji na cíl, orientaci na hodnoty a detaily projektu postavené na dobré organizaci. Rád se zabývám podporou komunit, prostřednictvím neziskových projektů a mentoringu.

Klíčoví pracovníci

Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem začínala jako klíčová pracovnice několika rodinám a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Jednou novinkou v letošním roce je ta, že v měsíci lednu odcházím na mateřskou dovolenou a v březnu mě čeká nejkrásnější role v životě každé ženy a to role matky. Po dobu mé mateřské dovolené mě v rodinách budou zastupovat mé kolegyně a kolega, v měsíci červenci plánuji svůj návrat na částečný úvazek jako klíčová pracovnice rodin.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy:Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h), Romské dítě v NRP (4h), Vhled do problematiky práv dítěte v NRP (8h), Konference za dveřmi (8h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Biologická rodina dětí v NRP (8h), Zvládání náročných situací v komunikaci (16h), Základní kurz krizové intervence (16h), Asistované kontakty (4h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h).

Jitka

Jitka

Vorochtová, DiS.

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 735 764 961
Email: jitka@detipatridomu.cz
O Jitce
Vystudovala jsem SŠ sociální v oboru Sociální péče a pak vyšší odbornou školu v oboru Sociální práce. Během studia jsem vykonávala praxe ve státních i neziskových organizacích a zapojila se do mnoha projektů. Po ukončení studia jsem pracovala jako sociální sestra v nemocnici následné péče, tam jsem se setkávala s nejrůznějšími lidskými osudy a pomáhala klientům při řešení jejich obtížných životních situací. Dále jsem pracovala jako kurátorka pro děti a mládež na OSPOD. Práce kurátorky byla nesmírně zajímavá a pestrá, ale přiznám se, že mi přišlo skličující to, s jakým málem „dobrých konců“ jste se při této práci mohli setkat…

Po skončení rodičovské dovolené má volba zaměstnání padla na organizaci Děti patří domů, kde od podzimu 2016 pracuji na pozici klíčová pracovnice rodin v Teplicích a okolí.

Mým největším cílem v práci s rodinami je navazovat a udržet kvalitní a upřímné vztahy s pěstouny a jejich dětmi, abych rodinám mohla efektivně poskytovat poradenství, popř. pomoci/pokud o to stojí. Abych svou práci mohla kvalitně vykonávat ve prospěch dětí a pěstounů, dále se v oboru NRP vzdělávám prostřednictvím vybraných seminářů a konferencí zaměřených na práci s rodinami a dětmi v pěstounské péči (např. Bezpečná síť – Šafrán dětem, Konference Za dveřmi – Velký vůz Sever).

Při řešení problémů se nejčastěji řídím mottem: „Kde je vůle, je i cesta.“

Adéla

Adéla

Mgr. Bodo Novotná

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 730 521 156
Email: adela@detipatridomu.cz
O Adéle
Jako studentka střední ekonomické školy jsem velmi brzy pochopila, že mé smýšlení o světě se neodehrává v číslech, ale týká se lidí a jejich životů. Vydala jsem se proto cestou sociální pedagogiky a poradenství, a po té sociální politiky a sociální práce, kterou jsem v roce 2009 zpečetila magisterským titulem na Masarykově univerzitě v Brně. Mým snem bylo odjet do nějaké z afrických zemí a tam pracovat. To se mi podařilo v období 2009 – 2012, kdy jsem v rámci rozvojových projektů působila v Keni a Jižním Súdánu. Tam jsem mimo jiné nahlédla do života dětí z ulice, které měly možnost vstoupit do dětského centra, mnohé se tam naučit a následně nastoupit do školy. K tomu jim dopomohlo místní dětské centrum a program adopce na dálku, jenž jsem jistou dobu vedla. Tehdy jsme se s mým partnerem shodli na tom, že jednou i my přijmeme dítě do rodiny, které se nenarodilo nám. Po návratu jsem se pustila do asistence s koordinováním podobných projektů nebo do práce s lidmi bez domova. Nyní jsem matkou. S manželem jsme absolvovali přípravu na to, abychom se i my stali jednou pěstouny. Dříve, než se tak stane, jsem ráda, že mohu svou energii vložit do práce klíčové pracovnice v DPD, kde pracuji od podzimu 2017.

Jako přínosné v mé práci vnímám přípravu pěstounů, kterou jsem prošla v roce 2017. Tam jsem vyslechla několik příběhů pěstounů, setkala se s pracovníky neziskových organizací, získala vstupní informace o problematice pěstounské péče. V rámci vzdělávání klíčové pracovnici jsem absolvovala: kurz Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky (64h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h).

Barbora

Barbora

Mgr. Minaříková Doubková

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 731 419 687
Email: bara@detipatridomu.cz
O Báře
Už jako malá jsem ráda pozorovala lidi, sledovala jejich chování a domýšlela si u toho příběhy, co je k té či oné reakci vede. Aniž bych v dětství měla vysněný cíl, čím chci být, přirozeně jsem vyhledávala činnosti spojené s lidmi a prací s nimi. Po gymnáziu jsem vystudovala Sociálně – právní činnost na Vyšší odborné škole v Mostě a v následném vysokoškolském studiu se specializovala na poruchy chování. Vystudovala jsem Sociální pedagogiku se zaměřením na etopedii na Univerzitě Hradec Králové. Během studia jsem zároveň úspěšně dokončila pětiletý výcvik ve skupinové psychoterapii BIG SUR (507h). Měla jsem to štěstí, že mým supervizorem byl vyhlášený odborník na adiktologii a jeden ze zakladatelů psychoterapie v Čechách Doc. MUDr. Jaroslav Skála. Během studií jsem dělala několik brigád, např. pracovala na horách jako učitel snowboardingu či barmanka. Myslím, že i tato „škola života“ mě hodně dala pro pochopení lidského chování. Po dokončení školy jsem měla potřebu Čechy na chvíli opustit. Mým cílem byla Catanie na Sicílii, krásné živé město pod Etnou, kde jsem pracovala jako asistentka pro autistického chlapce. S ním jsem absolvovala i několik táborů pro autistické děti. Toto přátelství vydrželo dodnes. Jezdím za ním 2x ročně i nyní, když rodiče potřebují načerpat síly. Po návratu do Čech jsem nastoupila na dva roky do speciální mateřské školky v Ústí nad Labem, jako garant auti-třídy. Poté můj čas vyplnily mateřské povinnosti, které jsem si jako máma dvou dcer užívala a užívám naplno.

V současné době pracuji jako terapeut pro děti z NRP a pro klienty azylového domu, kteří se ocitli ve složité životní situaci. V rámci své práce se setkávám s lidmi, kteří pěstounskou péčí prošli a o svých zkušenostech mi vyprávějí. Jsem ráda, že díky organizaci Děti patří domů se mohu zapojit jako klíčový pracovník do systému pěstounské péče. Dává mi to možnost dělat práci, ve které vidím velký smysl a dělat práci, která dává smysl, je radost. V jednom citátu se píše „Rodina je jednou z nevyhnutelných podmínek štěstí“. Souhlasím, jen bych zde rodinu chápala trochu šířeji – tedy jako prostředí, které dokáže poskytnout stabilní, bezpečné a přijímající místo pro ty, kteří do něj přicházejí . A v tom vidím krásné poslání pěstounské péče.

A s tímto citátem od Miroslava Horníčka souzním: „Domov – vždycky to budu opakovat – není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“

Absolvovala jsem také řadu kurzů a seminářů: Výukový program v psychoterapii a sociálně-psychologickém výcviku se zaměřením na Rogerovský přístup (161h), Výcvik v rodinných konstalacích (288h), Sebepoškozování u dětí a mladistvých (24h), několik kurzů k diagnostice a vzdělávání dětí s autismem, kurz Relaxační techniky a techniky zvládání stresu (16h) a mnohé další.

Jana

Jana

Mgr. Kubíčková

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 733 615 728
Email: jana@detipatridomu.cz
O Janě
Vystudovala jsem Gymnázium ve Svitavách a pak vyšší odbornou školu, obor sociální práce. Po tomto studiu jsem začala pracovat na Městském úřadu ve Svitavách na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Zde jsem v rámci dávek pomoci v hmotné nouzi pomáhala klientům řešit jejich různé problémy a složité životní situace. Při práci na úřadě jsem dálkově vystudovala magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně, obor sociální pedagogika. Poté přišlo období rodinného života, ze kterého se pomalu navracím zpět do pracovního prostředí.

Od osmnácti let jsem jezdila s turistickým oddílem na čtrnáctidenní letní tábory jako vedoucí oddílu nebo jako výpomoc v kuchyni, pomáhala jsem s organizováním akcí pro veřejnost i s víkendovými akcemi pro děti.

V průběhu rodičovské dovolené jsem se aktivně podílela na zakládání lesního klubu pro děti nedaleko Svitav. Tato zkušenost mi přinesla cenné poznatky a příležitost poznat spoustu zajímavých a inspirativních lidí. Pochopila jsem, jak velkou roli hraje ve vývoji dítěte respektující přístup, volná hra, pravidelný pobyt ve volné přírodě a smysluplné činnosti.
Osobní zkušenost s pěstounskou péčí nemám, ale vždy mě bavilo povídat si s lidmi a „řešit“ jejich problémy. Doufám, že tuto svoji přirozenost uplatním v roli klíčového pracovníka.

Pracovníci na respitních a vzdělávacích akcích

Kateřina

Kateřina

Barillová

respitní pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 736 736 239
Email: katerina@detipatridomu.cz
O Katce
Vystudovala jsem SŠUP Ústí nad Orlicí a dále jsem pokračovala na bakalářském a magisterském studiu v Hradci Králové. Ještě než jsem začala spolupracovat s Děti patří domů, účastnila jsem se respitních pobytů jako dítě. Vždy se tam mně a mým kamarádům moc líbilo, a tak jsem postupně začala jezdit jako instruktor. Účastnila jsem se jak táborů, tak víkendových pobytů a vždy se pro mě jednalo o zajímavá a obohacující setkání. S pěstounskou péčí mám zkušenosti již od svého dětství. Rodiče si vzali do pěstounské péče moji sestru, když jsem byla ještě malá. Vidina nového sourozence se mi zdála krásná. Značnou část dětství jsem tak strávila s ní a se vším, co k pěstounské péči patří. Je to nejen mnoho radosti, ale také mnoho péče o specifické potřeby. V té době ještě neexistovala žádná organizace, která by byla schopna pomoci dítěti začlenit se do rodiny. To byla velká škoda. Na štěstí jsme se potkali s velkým množstvím pěstounských rodin, které nám předaly mnoho zkušeností. Jak rodičům, tak i nám dětem. Teď, když se na sestru podívám, vidím, že tato péče měla smysl, a to mi dodává motivaci pro spolupráci s Děti patří domů. Od roku 2011 pracuji v organizaci jako respitní pracovník. V roce 2020 jsem poprvé jela jako vedoucí akce a začala pracovat jako koordinátor respitů. Snažím se propojit veškeré mé zkušenosti. V této práci vidím nové možnosti, zábavu a hlavně smysl.
Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem začínala jako klíčová pracovnice několika rodinám a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

Jednou novinkou v letošním roce je ta, že v měsíci lednu odcházím na mateřskou dovolenou a v březnu mě čeká nejkrásnější role v životě každé ženy a to role matky. Po dobu mé mateřské dovolené mě v rodinách budou zastupovat mé kolegyně a kolega, v měsíci červenci plánuji svůj návrat na částečný úvazek jako klíčová pracovnice rodin.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy:Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h), Romské dítě v NRP (4h), Vhled do problematiky práv dítěte v NRP (8h), Konference za dveřmi (8h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Biologická rodina dětí v NRP (8h), Zvládání náročných situací v komunikaci (16h), Základní kurz krizové intervence (16h), Asistované kontakty (4h), Kniha života jako nástroj v práci s identitou dítěte v náhradní rodinné péči (16h).

Marie

Marie

Mgr. Divoka

klíčová pracovnice
respitní pracovnice
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 602 699 163
Email: mardivoka@gmail.com
O Marušce
Pedagogika a životní poradenství je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů sociálně osobnostního charakteru, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Centrem mého zájmu se poté stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách, na základě rzp jsem spolupracovala na výstavbě nemála metodických materiálů (např. v oblasti náhradní rodinné péče, nebo sociálně osobnostní výchovy). Vystudovala jsem filosofii a učitelství občanské výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci a vzdělání si postupně rozšiřovala jak praxí, tak metodickými kurzy zaměřenými na obecnou pedagogiku i náhradní rodinnou péči. Stále hledám nové cesty, jak nejlépe přistupovat k dětem a mladistvým, k jejich potřebám a výlučným osobnostem – v tomto směru jsou i dospělí, nejčastěji pěstouni, obdobným oříškem. I přesto, že nedokážu nikomu nahradit, co bylo ztraceno, věřím i v malé radosti a příležitosti, kterými můžu díky poradensko-pedagogické činnosti v “Děti patří domů” působit na životní pohodu, jistoty a naděje našich klientů.
Jan

Jan

Mgr. Mazák

respitní pracovník
lektor
terapeut

 

Kontakt
Tel: +420 702 073 567
Email: jenda@detipatridomu.cz
O Jendovi
K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. Od roku 2014 pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped a orientuji se více na psychoterapii dětí (mám stohodinové výcviky v Sandplay a Hypnoterapii a terapii zaměřené na řešení). Od roku 2017 se vzdělávám v Rodinné terapii a terapii psychosomatických poruch v Liberci ve velkém psychoterapeutickém výcviku. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.
Eva

Eva

Karlová

asistentka k dítěti
provozní

 

Kontakt
O Evě
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor pedagogické lyceum v Litomyšli. Dále jsem vystudovala Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor pedagogika specifických činností ve volném čase taktéž v Litomyšli, kde si momentálně rozšiřuji studium o obor speciální pedagogiky. Kromě studia pracuji ve školním klubu. Tři roky před tím jsem pracovala ve školní družině. K práci v DPD jsem se dostala díky Lukáši Danišovi, který mne přizval do týmu na letní tábor v roce 2013. Práce s dětmi z pěstounské péče, které vyžadují mnohdy individuální a speciální přístup, mě naplňuje a dělá mě šťastnou. Díky Děti patří domů, z. s., jsem získala nejen nový pohled na svět, ale také spoustu zkušeností a hlavně přesvědčení, že každý člověk si zaslouží lásku a život v rodině.
Zuzana

Zuzana

Přímanová

asistentka k dítěti
lektorka

 

Kontakt
O Zuzce
Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.
Jan

Jan

Šípek

respitní pracovník

 

Kontakt
Tel: +420 603 358 916
Email: sipek.j@seznam.cz
O Edovi
Vystudoval jsem uměleckoprůmyslovou školu v Ústí na Orlicí, a k DPD jsem se dostal přes filmový tábor v roce 2011. Od té doby pracuji v DPD jako respitní pracovník. Účastním se víkendových pobytů a letních táborů na pozici instruktora. Hrál jsem dva roky v divadle pro školy a školky v Hradci Králové. Nyní si dodělávám sociálně pedagogické minimum na vyšší odborné škole v Litomyšli, se zaměřením na předškolní vzdělávání. Rád dělám práci, která má smysl. A služby, které DPD poskytuje smysl rozhodně mají.
Jakub

Jakub

Mgr. Vávra

respitní pracovník
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 853 174
Email: indi@detipatridomu.cz
O Indiánovi
K práci s Děti patří domů z. s., jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým bydlím a hraji v kapele. Nabídka pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky.

K pedagogice začala na střední pedagogické škole v Litomyšli a pokračovala na Univerzitu Palackého do Olomouce. Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů. Životní láskou je mi hudba, kterou vyhledávám vždy a za každých okolností.

Lukáš

Lukáš

Daniš, DiS.

koordinátor projektu Hostitelská péče
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 748 217 (volat mezi 9 – 12h)
Email: lukas@detipatridomu.cz
O Lukášovi
Ve sdružení Děti patří domů působím od roku 2008. Pracuji zde jako klíčový pracovník, lektor a vedoucí pobytů pro děti. Jsem absolventem VOŠ Pedagogické v Litomyšli.
Načerpat nové zkušenosti s prací s dětmi mi také přinesla pozice vychovatele v SVP Alfa Svitavy.

Skutečnost, že jsem od 8 let vyrůstal v dětském domově a později jsem byl svěřen do pěstounské péče mi umožňuje vidět tuto problematiku i z druhé strany a vím, jak moc důležité je vyrůstat v rodinném prostředí.

Každému dítěti, které zatím nemělo takové štěstí jako já, bych přál, aby se dočkalo a prožilo spokojené dětství v rodině, která jej bude milovat.

Kristýna

Kristýna

Hladíková

asistentka k dítěti

 

Kontakt
Tel: +420 731 035 152
Email: kristyna@detipatridomu.cz
O Kristýně
Vystudovala jsem Obchodní akademii a Střední odbornou školu cestovního ruchu. Následně jsem začala studovat na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Environmentální studia a udržitelný rozvoj. V roce 2017 se mi naskytla nabídka od organizace Děti patří domů, z. s., konkrétně od Radky Šmardové, která mě oslovila jako asistentku k dítěti na letní tábor. Byla to pro mne nejen nová zkušenost, ale také příležitost, díky které jsem se mohla stát součástí této organizace. Postupně jsem s organizací začala spolupracovat intenzivněji, pravidelně jsem se začala účastnit víkendových pobytů, letních táborů pro děti, začlenila jsem se také do projektu „Pomáhá mi VELKÝ KAMARÁD“, kde externě působím jako dobrovolnice a trávím čas v pravidelných intervalech s holčičkou z náhradní rodinné péče. Díky těmto zkušenostem jsem si začala pohrávat s myšlenkou, že moje nynější studium mi nedává takový smysl, jaký bych očekávala. Z tohoto důvodu jsem studium na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ukončila a podala si přihlášku na dálkové studium. Nyní studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, obor Speciální pedagogika – intervence. Od září 2018 jsem začala pracovat jako asistentka pedagoga v 1. třídě běžné základní školy. Díky Děti patří domů, z. s. má můj nynější život konečně smysl. Práce s dětmi mě baví a naplňuje, neboť dělám to, co bylo vždy mým snem a to, co mě baví.
Tereza

Tereza

Veitová

vedoucí akce

Kontakt
Tel: +420 603 310 426
Email: terca.veitova@gmail.com
O Tereze
Pracuji jako asistent pedagoga na ZŠ T.G.Masaryka ve Svitavách, třetím rokem. V předchozím zaměstnání jsem byla aktivizační pracovnicí, konzultantkou, lektorkou. V Mateřském a rodinném centru Krůček Svitavy, z.s., kde jsem pracovala od roku 2011.
Tato práce mne přivedla ke spolupráci s rodinami a dětmi. Propaguji principy demokratické výchovy a pozitivního rodičovství.
Jsem absolventkou kursů Efektivního rodičovství, kursu Respektovat a být respektován, seminářů o slaďování rodiny, práce a osobního života, komunikace v rodině. Absolventka „ Školení moderátorek vzdělávání“ v rámci projektu M_ANIMA – flexibilní vzdělávání pro ženy v aktivní fázi rodičovství. Akreditovaný kurz MPSV – Choreografie rozhovoru- rozhovor je cesta ke změně, akreditovaný kurz MŠMT, Jak na školní vzdělávací program. Absolventka pilotního kurzu „Využití muzikoterapeutických technik při lektorské činnosti, „Kurz efektivního rodičovství – rozšíření kompetencí a prohloubení kvalifikace pracovníků pro práci s rodinou“. Absolvovala jsem kurz pro nové respitní pracovníky, „Základní principy a specifika vzdělávání dětí s poruchami autistického spektra“, „Skupinové řešení problému a bezpečné klima ve skupině, „ADHD, dítě s hyperaktivní poruchou ve škole“, MŠMT – Metodická poradna – v rámci „Inkluzivního vzdělávání v Pardubickém kraji“. V roce 2017 jsem absolvovala rekvalifikační program „Zdravotník zotavovacích akcí“.

Vystudovala jsem vyšší zemědělsko-ekonomickou školu jako diplomovaný ekonom. V roce 2017 jsem absolvovala vzdělávací program „Studium pro asistenty pedagoga“ – NIDVČR. V současné době studuji na MÚ v Brně v rámci celoživotního vzdělávání DPS vychovatelství.

Žiji v malé vesničce nedaleko od Svitav, kde provozuji se svými rodiči malý rodinný ranč. Preferuji zdravý životní styl, který je mým životním elánem a velkým bonusem pro mé tři děti.

Mé druhé já je tvořivé a kreativní, plné nápadů, které ráda předává v rámci své práce. Kreativní práci a různé dostupné techniky se učím již od roku 2003. Nejvíce mne oslovil pedig a práce s ním. Své dovednosti si stále zdokonaluji na kreativních kurzech po celé ČR.
Od roku 2017 úzce spolupracuji s organizací Děti patří domů, z.s.

Životní motto: „Věřím, že každý kousek lásky, rozdaný kolem sebe, se mi nejenom vrátí, ale posílí i úsilí budovat lepší cestu ke společné budoucnosti.“

Martin

Martin

Večerek

respitní pracovník

 

Kontakt
Tel: +420 776 754 301
Email: martin@detipatridomu.cz
O Martinovi
Na základní škole, kterou jsem navštěvoval v Dolním Benešově, mě přepadla láska k hudbě. Bylo to tak silné, že jsem se během pár let zcela sám naučil ovládat několik hudebních nástrojů. Po opuštění základní školy jsem nastoupil na střední průmyslovou školu stavební, kterou jsem úspěšně absolvoval. Během studia jsem byl součástí farní scholy v Dolním Benešově, kde jsem aktivně doprovázel ostatní hrou na kytaru a zpěvem. V té době se ve mně vštípila myšlenka pomáhat druhým. Po ukončení střední školy jsem nastoupil na povinnou vojenskou základní službu v délce 12-ti měsíců. Poté jsem 2 roky pracoval pro firmu Lanex v Bolaticích. Tam jsem se rozhodl, že nejlepší způsob, jak můžu pomáhat lidem, je stát se policistou. Tím jsem se stal v roce 2004 a jsem jím do dnešního dne. Na začátku policejní kariéry jsem musel absolvovat roční kurz, ve kterém jsem vynikal v předmětech jako je psychologie, zdravověda, právo a sebeobrana. Čím jsem starší, tím více chci pomáhat dětem. Díky Radce Šmardové, se kterou jsem se seznámil v roce 2015 a letos spolu čekáme miminko, jsem se dostal do kontaktu s organizací Děti patří domů z.s. Velice mě nadchlo, co vše dělají pro děti z pěstounských rodin. Čím více mě do toho Radka začleňovala, tím více mě to začalo naplňovat. Jsem jí a vedení společnosti Děti patří domů z.s. vděčný, že mi umožnili být součástí jejich týmu, kde jsem se mohl zúčastnit různých letních respitních a víkendových pobytů. V letošním roce se mi naskytla možnost se stát vedoucím na letním a víkendovém respitním pobytu. Tuto funkci vedoucího jsem s velkou radostí přijal. Již nyní se těším na spolupráci s dětmi a pracovníky DPD.
MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná konzultantka

lektorka
aktivní členka VH
vedoucí akcí

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupná v pracovní dny od 16 hodin do 20 hodin)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektorka. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce.

Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.
V roce 2018 jsem společně se svými kolegy připravila metodiku integrovaných pobytů pro děti z pěstounských rodin.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, ADHD a poruchy pozornosti, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči, popř. další témata dle osobní domluvy.

Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

koordinátorka administrativy

členka Správní rady
aktivní členka VH
koordinátorka akcí

Kontakt
Tel: +420 604 369 235
Email: iva@detipatridomu.cz
O Ivče
Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“, a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo nebo na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování). Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován ( 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h), Příbuzenská pěstounská péče (8h), Účetnictví neziskové organizace organizace v příkladech (7h), Účetnictví pro NNO (24h), Prezentační dovednosti (7h), Üčetnictví a daně pro NNO za rok 2017 a novinky 2018 (7h), Sdílení praxe (8h), Arteterapie (8h).

Lektoři

Marie

Marie

Mgr. Divoka

klíčová pracovnice
respitní pracovnice
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 602 699 163
Email: mardivoka@gmail.com
O Marušce
Pedagogika a životní poradenství je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů sociálně osobnostního charakteru, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Centrem mého zájmu se poté stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách, na základě rzp jsem spolupracovala na výstavbě nemála metodických materiálů (např. v oblasti náhradní rodinné péče, nebo sociálně osobnostní výchovy). Vystudovala jsem filosofii a učitelství občanské výchovy na Univerzitě Palackého v Olomouci a vzdělání si postupně rozšiřovala jak praxí, tak metodickými kurzy zaměřenými na obecnou pedagogiku i náhradní rodinnou péči. Stále hledám nové cesty, jak nejlépe přistupovat k dětem a mladistvým, k jejich potřebám a výlučným osobnostem – v tomto směru jsou i dospělí, nejčastěji pěstouni, obdobným oříškem. I přesto, že nedokážu nikomu nahradit, co bylo ztraceno, věřím i v malé radosti a příležitosti, kterými můžu díky poradensko-pedagogické činnosti v “Děti patří domů” působit na životní pohodu, jistoty a naděje našich klientů.
Jan

Jan

Mgr. Mazák

respitní pracovník
lektor
terapeut

 

Kontakt
Tel: +420 702 073 567
Email: jenda@detipatridomu.cz
O Jendovi
K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. Od roku 2014 pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped a orientuji se více na psychoterapii dětí (mám stohodinové výcviky v Sandplay a Hypnoterapii a terapii zaměřené na řešení). Od roku 2017 se vzdělávám v Rodinné terapii a terapii psychosomatických poruch v Liberci ve velkém psychoterapeutickém výcviku. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.
Zuzana

Zuzana

Přímanová

asistentka k dítěti
lektorka

 

Kontakt
O Zuzce
Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.
Jakub

Jakub

Mgr. Vávra

respitní pracovník
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 853 174
Email: indi@detipatridomu.cz
O Indiánovi
K práci s Děti patří domů z. s., jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým bydlím a hraji v kapele. Nabídka pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky.

K pedagogice začala na střední pedagogické škole v Litomyšli a pokračovala na Univerzitu Palackého do Olomouce. Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů. Životní láskou je mi hudba, kterou vyhledávám vždy a za každých okolností.

Lukáš

Lukáš

Daniš, DiS.

koordinátor projektu Hostitelská péče
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 748 217 (volat mezi 9 – 12h)
Email: lukas@detipatridomu.cz
O Lukášovi
Ve sdružení Děti patří domů působím od roku 2008. Pracuji zde jako klíčový pracovník, lektor a vedoucí pobytů pro děti. Jsem absolventem VOŠ Pedagogické v Litomyšli.
Načerpat nové zkušenosti s prací s dětmi mi také přinesla pozice vychovatele v SVP Alfa Svitavy.

Skutečnost, že jsem od 8 let vyrůstal v dětském domově a později jsem byl svěřen do pěstounské péče mi umožňuje vidět tuto problematiku i z druhé strany a vím, jak moc důležité je vyrůstat v rodinném prostředí.

Každému dítěti, které zatím nemělo takové štěstí jako já, bych přál, aby se dočkalo a prožilo spokojené dětství v rodině, která jej bude milovat.

Mgr. Lenka Patočková

Mgr. Lenka Patočková

koordinátorka provázení

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
koordinátorka provázení
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: lenka@detipatridomu.cz
O Lence
K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, z. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčová pracovnice provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž jsem se specializovala na přechodnou pěstounskou péči. Na mateřské a následně rodičovské dovolené jsem od roku 2017. Mám dvouletého syna Bedřicha a další potomek je na cestě. Mateřství mi nabídlo další díl do mé pracovní skládačky, další úhel pohledu a spoustu vlastních zkušeností. A to je vlastně teprve začátek. V organizaci jsem od roku 2016 předsedkyní Správní rady.

Absolvovala jsem tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Aktuálně také lektoruji vzdělávací kurz Klíčovou dírkou pro začínající klíčové pracovníky.

Pavla Bažantová

Pavla Bažantová

lektorka

lektorka
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 607 561 869 (volat po 15h)
Email: bazantova@detipatridomu.cz
O Pavle
Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem specialistkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2000 do 2010 Středočeský kraj), v aktivitách DPD i jiných organizací. V poslední době spolupracuji s Organizací na pomoc uprchlíkům v projektu Hostitelská péče pro děti cizince. Jsem lektorkou systému PRIDE.V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě DPD a poté se věnovala několika rodinám z pozice klíčové pracovnice. Svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirujeme a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik Rozvoj kompetencí sociálních pracovníků (108 h), Náhradní rodinná péče pohledem rodinných terapeutů (100 h), výcvik pro lektory PRIDE (250 h), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná konzultantka

lektorka
aktivní členka VH
vedoucí akcí

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871 (dostupná v pracovní dny od 16 hodin do 20 hodin)
Email: dasa@detipatridomu.cz
O Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektorka. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce.

Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.
V roce 2018 jsem společně se svými kolegy připravila metodiku integrovaných pobytů pro děti z pěstounských rodin.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, ADHD a poruchy pozornosti, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči, popř. další témata dle osobní domluvy.