kontakt2018-12-13T13:04:49+00:00

Kontakt

Děti patří domů, z. s.

Sídlo: náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
IČO: 22682660
Datová schránka: p3xvkb2
číslo účtu: 2100552338/2010, Fio banka, a.s., nový transparentní účet u Fio banky
zapsáno u MVČR pod č.j. VS/1-1/70 535/08-R

Kancelář Svitavy

náměstí Míru 108/28, Svitavy 568 02
Schůzku je možné si telefonicky sjednat i v jiný čas.

+420 607 445 250
detipatridomu@detipatridomu.cz

Pondělí 8 – 17h
Úterý 8 – 14h
Středa 8 – 17h
Čtvrtek 8 – 17h
Pátek 8 – 14h

Kancelář Teplice

Vrchlického 9, Teplice  415 02
Středa 13:00 – 15:00 nebo dle domluvy

Alexandra Tichánková,
+420 608 715 844
tichankova@detipatridomu.cz

Naši pracovníci

Dagmar Gloserová

Dagmar Gloserová

výkonná ředitelka
Kontakt
Tel: +420 607 445 250
Email: gloserova@detipatridomu.cz
O Dáše
Během své profesní kariéry v soukromém sektoru jsem se vždy snažila náročnou práci vyvážit časem s dětmi, který byl pro mě velmi důležitý a dodával do mého života další rozměr. První kroky mě dovedly k práci hospodářky a pomocné vedoucí na dětských táborech, po narození dětí jsem cítila velkou potřebu udělat více, vytvořila jsem Dětské centrum Kašpárek v místě svého bydliště. Později jsem zjistila, že mé priority jsou stále více posunuty pro veřejný sektor. Podvědomě jsem hledala obor, ve kterém bych mohla uplatnit své dosavadní zkušenosti a zároveň pomoci jiným. Téma náhradní rodinné péče mě zaujalo natolik, že jsem přečetla všechny dostupné knihy a tím okamžikem, jsem si byla jistá, že v tomto oboru chci pomáhat.
V září 2016 jsem přijala nabídku pracovat v neziskové organizaci Děti patří domů, z. s.. Pozice výkonné ředitelky je místem, kde sice nejsem v přímém kontaktu s dětmi, ale vím, že správným rozhodnutím a vytvořením funkčního zázemí organizace jim mohu prostřednictvím skvělých klíčových pracovnic a ostatních pracovníků pomoci.
Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

účetní

členka Správní rady
aktivní členka VH
koordinátorka akcí

 

Kontakt
Tel: +420 604 369 235
Email: dvorakova@detipatridomu.cz
O Ivče
Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“ a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo buď na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování). Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován (3 semináře, celkem 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h).

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná garantka

lektorka
aktivní členka VH
vedoucí akcí respitu

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova@detipatridomu.cz
O Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Helena Zugarová-Zezulová

Helena Zugarová-Zezulová

administrativní pracovnice
Kontakt
Tel: +420 607 241 511
Email: helca@detipatridomu.cz
O Helče
I přesto, že moje mamka je spoluzakladatelkou organizace Děti patří domů, z. s., k práci v ní jsem se dostala teprve začátkem roku 2018. V současné době pracuji na pozici administrativní pracovnice v kanceláři ve Svitavách. Mým cílem je doplnit si vzdělávání a stát se klíčovou pracovnicí. Jsem ráda, že jsem se připojila ke skvělému týmu Děti patří domů, z. s. a věřím, že moje vlastní zkušenosti s pěstounskou péčí budou pro mne velkým přínosem pro budoucí práci s dětmi a jejich pěstouny.

Od sedmi let jsem vyrůstala v pěstounské rodině, která se postupně rozrůstala až nás bylo dohromady 6 sourozenců. Nyní jsem já sama hrdou maminkou dvou úžasných dětí. Vystudovala jsem umělecký obor Malbu skla a keramiky na škole ve Světlé nad Sázavou a nyní dokončuji dálkově maturitní nástavbový obor Podnikání.

Ivona Naskopulosová

Ivona Naskopulosová

koordinátorka akcí
Kontakt
O Ivoně
O organizaci Děti patří domů jsem se dozvěděla v roce 2014, kdy jsem se právě v této organizaci, v kanceláři v Teplicích, zúčastnila svého prvního vzdělávání co by pěstounka. Její práce a přístup k pěstounským rodinám mě zaujaly, proto jsem v roce 2015 začala v organizaci pomáhat jako dobrovolnice v administrativě a při přípravě akcí pro pěstounské rodiny.

Nyní pracuji jako administrativní pracovnice a koordinátor akcí v kanceláři v Teplicích.

Klíčoví pracovníci

Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem klíčovou pracovnicí několika rodin a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

V poslední době se sama vzdělávám v těchto oblastech: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h).

Lenka

Lenka

Mgr. Patočková

statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
realizace vzdělávacích a osvětových akcí
v současné době na mateřské dovolené

 

Kontakt
Tel: +420 608 491 059
Email: patockova@detipatridomu.cz
O Lence
K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, o. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčový pracovník provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž se specializuji na pěstounskou péči na přechodnou dobu a dále se v oblasti NRP vzdělávám.

V poslední době jsem absolvovala tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Alexandra

Alexandra

Tichánková

statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
klíčová pracovnice pro Ústecký kraj – specializace příbuzenská PP
realizace vzdělávacích akcí pro Ústecký kraj

 

Kontakt
Tel: +420 608 715 844
Email: tichankova@detipatridomu.cz
O Alex
Jsem maminka dvou již dospělých synů a náctileté slečny, kterou máme spolu s manželem v pěstounské péči. V době, kdy jsme naši dceru přijímali, jsem měla o pěstounské péči hodně naivní představy. A problémy, které proto naše pěstounství od začátku provázely, a které nejspíš po přijetí dítěte zažívá převážná většina pěstounů; problémy, se kterými jsme si sami neuměli poradit, mne přivedly k organizaci Děti patří domů. V té době byla Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí teprve ve schvalovacím procesu a o pomoci, kterou náhradním rodičům poskytují neziskové organizace se tolik nevědělo. Tehdy jsem si uvědomila, jak je tato podpora důležitá. A že to je přesně to, čím bych se chtěla nadále zabývat. Začala jsem vyhledávat semináře a kurzy zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče a postupně jsem si doplnila kvalifikaci potřebnou pro práci provázejícího pracovníka.

V poslední době jsem absolvovala tato další vzdělávání: Efektivní komunikace (64h), NRP očima rodinného terapeuta (100h), Krizová intervence (13h), Jak uspořádat Případovou konferenci (12h), Citové připoutání – attatchement (18h), Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů (40hod), Příbuzenská PP (12hod), Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat (6h), Výchova láskou podle Jiřiny Prekopové (8h). Komunikace s dospívajícími (8), Emoce a jak s nimi pracovat (8). V roce 2018 procházím výcvikem Narativní práce s dětským traumatem.

Karolína

Karolína

Mgr. Kubicová

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 734 695 464
Email: kajca@detipatridomu.cz
O Kajče
S dětmi jsem začala pracovat už jako středoškolačka, která svůj volný čas vyplňovala dobrovolničením pro Nízkoprahový klub Wu-wej v Kyjově. Po střední škole jsem vystudovala obor Sociální patologie a prevence v Opavě, v rámci kterého jsem se zapojila do projektu Patologové dětem, který jsme se spolužáky vymysleli. V rámci tohoto projektu jsme se snažili pracovat s dětmi ZŠ v Opavě tak, aby rozvíjely svoji osobnost zdravě a neupadaly v nástrahy drog, šikany a dalších patologických jevů. Po skončení studia jsem nastoupila na magisterské studium oboru Psychoterapeutická studia. Současně jsem na poloviční úvazek vedla Nízkoprahový klub pro děti a mládež Jonáš v Brně Bystrci. Tam jsem na vlastní kůži viděla, jak může být dětství a dospívání matoucí pro děti ze sociálně slabých rodin.

Po ukončení studia jsem odjela do Velké Británie, kde jsem nějaký čas pracovala v kuchyni a pak se dostala k hlídání dětí. Tento čas byl krásný i náročný, protože jsem pořád musela zkoumat sebe a svoje vzorce ve vztahu k dětem a zároveň se věnovat velice individuálním potřebám dětí. Následující rok po návratu jsem strávila na Islandu a následně na Novém Zélandu. I na cestách jsem se setkávala s tím, že se mi lidé často svěřovali se svými životními příběhy, a já jsem začala vidět, že neexistuje jediný správný vzorec, jak pohlížet na lidi, ale že každý procházíme v životě sbírkou zkušeností určených jen nám.

Po návratu z cest jsem začala pracovat s lidmi s duševním onemocněním v rámci služby sociální rehabilitace. Každý člověk byl úplně jiný a tak jsem začala uvažovat o tom, že diagnóza je vlastně jen nálepka, kterou se potřebujeme zorientovat, ale vždy je potřeba vidět člověka v jeho souvislostech.

Nyní se dostávám do oblasti NRP. Setkala jsem se s dětmi, které odcházely z SOS dětských vesniček v rámci natáčení televizního dokumentu s kamarádkou. S pěstounskou péčí a s pěstounskou péčí na přechodnou dobu mám pocit, že se věci začínají hýbat tím správným směrem.

Další vzdělávání, která jsem absolvovala:
První pomoc od Červeného kříže, 100 h výcvik Systemický přístup v práci s krizí, Sociální rehabilitace, Systém dávek státní sociální podpory, Psychiatrické minimum, Kurz muzikoterapie a konference Arteterapie v Bratislavě.

Jitka

Jitka

Bendová, DiS.

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 735 764 961
Email: jitka@detipatridomu.cz
O Jitce
Vystudovala jsem SŠ sociální v oboru Sociální péče a pak vyšší odbornou školu v oboru Sociální práce. Během studia jsem vykonávala praxe ve státních i neziskových organizacích a zapojila se do mnoha projektů. Po ukončení studia jsem pracovala jako sociální sestra v nemocnici následné péče, tam jsem se setkávala s nejrůznějšími lidskými osudy a pomáhala klientům při řešení jejich obtížných životních situací. Dále jsem pracovala jako kurátorka pro děti a mládež na OSPOD. Práce kurátorky byla nesmírně zajímavá a pestrá, ale přiznám se, že mi přišlo skličující to, s jakým málem „dobrých konců“ jste se při této práci mohli setkat…

Po skončení rodičovské dovolené má volba zaměstnání padla na organizaci Děti patří domů, kde od podzimu 2016 pracuji na pozici klíčová pracovnice rodin v Teplicích a okolí.

Mým největším cílem v práci s rodinami je navazovat a udržet kvalitní a upřímné vztahy s pěstouny a jejich dětmi, abych rodinám mohla efektivně poskytovat poradenství, popř. pomoci/pokud o to stojí. Abych svou práci mohla kvalitně vykonávat ve prospěch dětí a pěstounů, dále se v oboru NRP vzdělávám prostřednictvím vybraných seminářů a konferencí zaměřených na práci s rodinami a dětmi v pěstounské péči (např. Bezpečná síť – Šafrán dětem, Konference Za dveřmi – Velký vůz Sever).

Při řešení problémů se nejčastěji řídím mottem: „Kde je vůle, je i cesta.“

Adéla

Adéla

Mgr. Bodo Novotná

klíčová pracovnice

 

Kontakt
Tel: +420 730 521 156
Email: adela@detipatridomu.cz
O Adéle
Jako studentka střední ekonomické školy jsem velmi brzy pochopila,že mé smýšlení o světe se neodehrává v číslech, ale týká se lidí a jejich životů. Vydala jsem se proto cestou sociální pedagogiky a poradenství a po té sociální politiky a sociální práce, kterou jsem v roce 2009 zpečetila magisterským titulem na Masarykově univerzitě v Brně. Mým snem bylo odjet do nějaké z afrických zemí a tam pracovat. To se mi podařilo v období 2009 – 2012, kdy jsem odcestovala do Keni a Jižního Súdánu. Tam jsem mimo jiné nahlédla do života dětí z ulice, které měly tu možnost vstoupit do dětského centra, mnohé se tam naučit a po té vstoupit do školy. K tomu jim dopomohl program adopce na dálku, jenž jsem jistou dobu vedla. Tehdy jsme se s mým partnerem shodli na tom, že jednou i my přijmeme dítě do rodiny, které se nenarodilo nám. Po návratu jsem se pustila do asistence s koordinováním podobných projektů nebo do práce s lidmi bez domova. Nyní jsem matkou. S manželem jsme absolvovali přípravu na to, abychom se i my stali jednou pěstouny. Dříve, než se tak stane, jsem ráda, že mohu svou energii vložit do práce klíčové pracovnice v DPD, kde pracuji od podzimu 2017.

Jako přínosné v mé práci vnímám přípravu pěstounů, kterou jsem prošla v roce 2017. Vyslechla jsem několik jejich příběhů, setkala se s pracovníky neziskových organizací, získala vstupní informace o problematice pěstounské péče. Nyní mě jako člověka začínajícího v DPD čeká kurz Efektivní komunikace a rodinné diagnostiky.

Lukáš

Lukáš

Daniš, DiS.

klíčový pracovník
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 773 602 463
Email: chazz21@seznam.cz
O Lukášovi
Ve sdružení Děti patří domů působím již přes 5 let. Pracuji zde jako programový vedoucí a instruktor. Od 8 let jsem vyrůstal v DD a od sedmnácti let jsem v pěstounské péči. Tyto životní události mi pomáhají porozumět dětem, o které se staráme.

Pracovníci na respitních a vzdělávacích akcích

Radka

Radka

Bc. Šmardová

klíčová pracovnice – specializace děti s hendikepem
respitní pracovnice
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 873
Email: radka@detipatridomu.cz
O Radce
Vystudovala jsem Integrovanou střední školu v Moravské Třebové – obor Sociální péče-pečovatelská činnost a později pedagogické asistentství na Palackého univerzitě v Olomouci. Od roku 2006 jsem vykonávala pedagogickou asistenci u dětí s handicapem, jak fyzickým tak psychickým (např. Castellům syndrom, poruchy autistického spektra, specifické poruchy učení a DMO) a absolvovala jsem několik kurzů zaměřených na tuto problematiku. S dětmi s raným traumatem pracuji od roku 2007, kdy jsem byla pedagogickou asistentkou dívky s vysokofunkčním autismem vyrůstající v pěstounské péči. V roce 2011 mne Dáša Zezulová přizvala k pořádání letního respitního pobytu, což mne nadchlo a na respitní pobyty jsem začala pravidelně jezdit. Od té doby jsem poznala řadu dětí, k nimž nebyl život lehký, ale dostaly druhou šanci v podobě pěstounů a láskyplného domova. Od roku 2013 jsem klíčovou pracovnicí několika rodin a od září 2014 jsem do DPD nastoupila na plný úvazek jako klíčová a respitní pracovnice. Děti patří domů mi dalo nový smysl života a ukázalo nový směr. Má práce mne naplňuje, baví a dodává naději, že každé dítě má právo vyrůstat v rodině.

V poslední době se sama vzdělávám v těchto oblastech: Kontakt s biologickou rodinou (8h), Kniha života (8h), arteterapeutické techniky při práci s dítětem v PP (14h), metody sociální práce a rodinné konference (6h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Strukturované učení pro žáky s poruchou autistického spektra (4h), Pracovnice v sociálních službách (204h), Zvyšování osobní efektivity (48h).

Marie

Marie

Bc. Šlápotová

klíčová pracovnice
respitní pracovnice
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 734 695 465
Email: maruska@detipatridomu.cz
O Marušce
Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Ve středisku jsem se postupem času dostala do vedení sportovních a dramatických táborů, ve kterých pracuji na tvorbě programů sociálního a osobnostního rozvoje dítěte. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Studuji učitelství občanské výchovy a filosofie a obecnou pedagogiku. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu. Jsem přesvědčená, že to nejlepší zázemí k výše zmíněným cílům nalézám právě v „Děti patří domů“.
Jan

Jan

Mgr. Mazák

vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 702 073 567
Email: jendamazaku@gmail.com
O Jendovi
K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. V současnosti dálkově studuji doktorandské studium na Univerzitě Palackého a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.
Kateřina

Kateřina

Barillová

respitní pracovníce

 

Kontakt
Tel: +420 736 736 239
Email: katabarill@seznam.cz
O Katce
Vystudovala jsem střední uměleckou školu. Nyní studuji v Hradci Králové Textilní tvorbu, součástí studia je pedagogické minimum. Poznávat jak se stavět k dětem, jak je motivovat, pozorovat jejich výtvarný rozvoj mě velice baví a těší. Když jsem byla v páté třídě, moji rodiče se rozhodli, že přijmou dítě do pěstounské péče. Vidina nového sourozence se mi zdála krásná, když k nám moje sestra přišla, bylo vše mnohem náročnější, než jsem si myslela. V té době, ještě neexistovali žádné organizace, která by byla schopna pomoci dítěti začlenit se do rodiny. To byla velká škoda. Na štěstí, jsme se potkali s velkým množstvím pěstounských rodin, které nám předali mnoho zkušeností. Jak rodičům, tak i nám dětem. Nyní spojuji veškeré své zkušenosti a jsem ráda, že mohu spolupracovat se sdružení Děti patří domů. Mám radost z práce s dětmi a jsem ráda, že sdružení pomáhá tolika rodinám, které to potřebují.
Eva

Eva

Karlová

asistentka k dítěti

 

Kontakt
O Evě
Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu, obor pedagogické lyceum v Litomyšli. Nyní studuji Vyšší odbornou školu pedagogickou, obor pedagogika specifických činností ve volném čase taktéž v Litomyšli. K práci v DPD jsem se dostala díky Lukáši Danišovi, který mne přizval do týmu na letní tábor v roce 2013. Práce s dětmi z pěstounské péče, které vyžadují mnohdy individuální a speciální přístup, mě naplňuje a dělá mě šťastnou. Díky Děti patří domů, o. s., jsem získala nejen nový pohled na svět, ale také spoustu zkušeností a hlavně přesvědčení, že každý člověk si zaslouží lásku a život v rodině.
Zuzana

Zuzana

Přímanová

asistentka k dítěti
lektorka

 

Kontakt
O Zuzce
Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.
Jan

Jan

Šípek

respitní pracovník

 

Kontakt
Tel: +420 603 358 916
Email: sipek.j@seznam.cz
O Edovi
Vystudoval jsem uměleckoprůmyslovou školu v Ústí na Orlicí, a k DPD jsem se dostal přes filmový tábor v roce 2011. Od té doby pracuji v DPD jako respitní pracovník. Účastním se víkendových pobytů a letních táborů na pozici instruktora. Hrál jsem dva roky v divadle pro školy a školky v Hradci Králové. Nyní si dodělávám sociálně pedagogické minimum na vyšší odborné škole v Litomyšli, se zaměřením na předškolní vzdělávání. Rád dělám práci, která má smysl. A služby, které DPD poskytuje smysl rozhodně mají.
Jakub

Jakub

Mgr. Vávra

respitní pracovník
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 853 174
Email: JazzIndi@gmail.com
O Indiánovi
K práci s Děti patří domů o. s., jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým bydlím a hraji v kapele. Nabídka pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky.

K pedagogice začala na střední pedagogické škole v Litomyšli a pokračovala na Univerzitu Palackého do Olomouce. Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů. Životní láskou je mi hudba, kterou vyhledávám vždy a za každých okolností.

Lukáš

Lukáš

Daniš, DiS.

klíčový pracovník
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 773 602 463
Email: chazz21@seznam.cz
O Lukášovi
Ve sdružení Děti patří domů působím již přes 5 let. Pracuji zde jako programový vedoucí a instruktor. Od 8 let jsem vyrůstal v DD a od sedmnácti let jsem v pěstounské péči. Tyto životní události mi pomáhají porozumět dětem, o které se staráme.
Ivana Dvořáková

Ivana Dvořáková

účetní

členka Správní rady
aktivní členka VH
koordinátorka akcí

 

Kontakt
Tel: +420 604 369 235
Email: dvorakova@detipatridomu.cz
O Ivče
Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“ a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo buď na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování). Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován (3 semináře, celkem 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h).

MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná garantka

lektorka
aktivní členka VH
vedoucí akcí respitu

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova@detipatridomu.cz
O Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Kristýna

Kristýna

Hladíková

asistentka k dítěti

 

O Kristýně
Jsem studentkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci – obor Environmetální studia a udržitelný rozvoj. Děti patří domů, z. s. jsem poznala díky Radce Šmardové, která mě oslovila jako asistentku k dítěti na letní tábor v roce 2017. Byla to pro mne nejen nová zkušenost, ale také příležitost, díky které jsem se mohla stát součástí této organizace.

Absolvovala jsem vzdělávací program pro nové respitní pracovníky. Tím jsem nahlédla do tajů náhradní rodinné péči. Tato oblast mě láká a chci se dále vzdělávat a zdokonalovat v práci s dětmi.

Martina

Martina

Janalíková

realizace vzdělávacích akcí pro Olomouc
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 773 788 455 po 15.hod
Email: janalikova@detipatridomu.cz
O Martině
Někdy v letech 1993-1994 začali do oddílu, který jsem v té době vedla, docházet děti z dětského domova. Tenkrát mě přímo udeřil do očí obrovský rozdíl mezi nimi a dětmi vyrůstajícími v rodinách. Od té doby začal můj zájem o děti vyrůstající mimo rodinu. Postupně jsem si hledala informace, literaturu a hlavně kontakty. Takto jsem se propracovala, až ke sdružení Děti patří domů a stala jsem se jeho členkou. Práce sdružení mi připadala velmi smysluplná a potřebná, lidé, kteří v něm pracují, jsou naladěni na podobnou strunu a protože jsem opravdu přesvědčena, že děti patří domů, zapojila jsem se i aktivně a v roce 2012 jsem převzala od Blanky Krausové pobočku v Olomouci. Protože mám své zaměstnání a početnější rodinu, pracuji pro Děti patří domů jen částečně a mou „parketou„ jsou převážně vzdělávací semináře pro náhradní rodiče pořádané v Olomouci a podzimní setkávání maminek, pěstounek a dalších zájemkyň – tzv. „Maminky“. Žiji s rodinou v Olomouci, kde s manželem vychováváme pět dětí, z nichž jedno máme v pěstounské péči.

V poslední době jsem absolvovala např. tato školení: Kontakt s biologickou rodinou dítěte (8 hod.), Attachment (6 h.), Problémové a rizikové chování (8 h), Vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči (8 h), Osamostatňování dospívajících dětí z náhradních rodin (8 h.), Péče o vlastní děti, děti dříve přijaté, péče o rodinu jako celek (6 h.), Poruchy připoutání, jak s nimi pracovat, možnosti terapie (10 h.)

Lektoři

Marie

Marie

Bc. Šlápotová

klíčová pracovnice
respitní pracovnice
lektorka

 

Kontakt
Tel: +420 734 695 465
Email: maruska@detipatridomu.cz
O Marušce
Pedagogika je moji inspirací, cestou objevování a touhou blízké budoucnosti. Vztah k vedení dětí jsem poprvé navázala jako instruktor v outdoorovém středisku, kde jsem načerpala zkušenosti jak s vytvářením smysluplných vzdělávacích programů, tak s objevováním skrytých tajů dětských duší. Ve středisku jsem se postupem času dostala do vedení sportovních a dramatických táborů, ve kterých pracuji na tvorbě programů sociálního a osobnostního rozvoje dítěte. Centrem mého zájmu se v nynější době stala zkušenostně reflexivní pedagogika a její možné příspěvky k celkové kultivaci osobnosti po všech jejích stránkách. Studuji učitelství občanské výchovy a filosofie a obecnou pedagogiku. Stále hledám nové vhledy, jak nejlépe přistupovat k dětem, k jejich potřebám, výlučným osobnostem a také jak pečovat o jejich psychickou i fyzikou pohodu. Jsem přesvědčená, že to nejlepší zázemí k výše zmíněným cílům nalézám právě v „Děti patří domů“.
Pavla

Pavla

Bažantová

klíčová pracovnice
lektorka
koordinátorka provázení
aktivní členka VH

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 874 (volat po 15h)
Email: bazantova@detipatridomu.cz
O Pavle
Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem referentkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2010 doposud, Středočeský kraj), v aktivitách DPD nebo jiných organizacích. V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě, nyní se věnuji několika rodinám z pozice klíčové pracovnice a svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirují a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči. V poslední době jsem se stala lektorkou systému PRIDE.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik pro lektory PRIDE (250 h, 2014), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

Jan

Jan

Mgr. Mazák

vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 702 073 567
Email: jendamazaku@gmail.com
O Jendovi
K pedagogice jsem se dostal nástupem na střední pedagogickou školu v Litomyšli roku 2005 a poté jsem pokračoval ve studiu na Univerzitě Palackého a vyprofiloval se ve speciálního pedagoga se zaměřením na etopedii, psychopedii a především na dramaterapii. Dostal jsem se do nejrůznějších pracovních poměrů (např. primární prevence na školách), programů (např. dramaterapeut v psychiatrické nemocnici Kroměříž – práce s pacienty se schizofrenií, neurózou či drogovou závislostí), stáží (v Čínské lidové republice jsem 4 měsíce dělal dramaterapeutický projekt s žáky s mentálním postižením), praxí, nejrůznějších workshopů ohledně expresivních terapií či prevence, instruktorství, apod. V současnosti dálkově studuji doktorandské studium na Univerzitě Palackého a pracuji ve Středisku výchovné péče Svitavska ALFA jako etoped. K Děti patří domů jsem se dostal na pozvání Dáši Zezulové roku 2012. Ihned mě zaujala domácí atmosféra ve sdružení a rád jsem naskočil do již dlouho rozjetého vlaku a nasával informace i zkušenosti a poskytoval ty své, skromné (především osobnostní a instruktorské) na oplátku na respitních víkendech a na táborech. Do budoucna se těším na další spolupráci s tímto skvělým sdružením, protože souzním s jejich přesvědčením, a také obdivuji příjemnou strukturu organizace a přetrvávající zápal lidí, kteří v ní pracují.
Zuzana

Zuzana

Přímanová

asistentka k dítěti
lektorka

 

Kontakt
O Zuzce
Jsem studentkou/maturantkou na Střední pedagogické škole v Mostě, obor Předškolní a mimoškolní pedagogika. Po úspěšném složení maturitní zkoušky se hlásím ke studiu psychologie. Mými zájmy jsou: zpěv, tanec, hra na klavír a kytaru, rekreační sporty a divadlo. Děti patří domů jsem poznala díky Alex Tichánkové, která mne oslovila ke spolupráci s tímto sdružením. V roce 2013 jsem se zúčastnila svého prvního respitního pobytu v Radiměři. Byla to pro mne zkušenost, která mi otevřela dveře do světa pěstounské péče. Získala jsem nový pohled na výchovu a vzdělávání dětí. Zjistila jsem například, jak moc je pro děti se specifickými potřebami nutný individuální přístup, než jak to znám z učebnic. Práce s dětmi mne baví, naplňuje, motivuje a vzdělává. Nyní jezdím s DPD jako asistent k dítěti a ráda poskytnu dětem v Ústeckém kraji společné odpoledne.
Jakub

Jakub

Mgr. Vávra

respitní pracovník
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 608 853 174
Email: JazzIndi@gmail.com
O Indiánovi
K práci s Děti patří domů o. s., jsem se dostal dvěma cestami, první vedla přes Honzu Mazáka, s kterým jsem studoval a druhá přes Dana Zezulu s kterým bydlím a hraji v kapele. Nabídka pro mne byla zajímavá hned od začátku, jelikož sám žiji v rodině s vlastním bráchou a se sestrou, kterou mají rodiče v pěstounské péči. Rád pracuji s lidmi, kteří mají co předat a proto byla práce zde jasná volba. Nejdříve jsem jezdil jako dobrovolník a postupně si našel místo na společné cestě spolu s ostatními pracovníky.

K pedagogice začala na střední pedagogické škole v Litomyšli a pokračovala na Univerzitu Palackého do Olomouce. Vystudoval jsem speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii a nyní ukončuji magisterské studium speciální pedagogiky etopedie. Pracuji jako lektor primární prevence na školách a zároveň vzdělávám primární preventisty. Pravidelně jezdím též dělat dramaterapii do psy. nemocnice Kroměříž. Mezi koníček i mé zaměstnání patří expresivní terapie a pravidelně se účastním všemožných vzdělávání a workshopů. Životní láskou je mi hudba, kterou vyhledávám vždy a za každých okolností.

Lukáš

Lukáš

Daniš, DiS.

klíčový pracovník
vedoucí akcí respitu
lektor

 

Kontakt
Tel: +420 773 602 463
Email: chazz21@seznam.cz
O Lukášovi
Ve sdružení Děti patří domů působím již přes 5 let. Pracuji zde jako programový vedoucí a instruktor. Od 8 let jsem vyrůstal v DD a od sedmnácti let jsem v pěstounské péči. Tyto životní události mi pomáhají porozumět dětem, o které se staráme.
MUDr. Dagmar Zezulová

MUDr. Dagmar Zezulová

odborná garantka

lektorka
aktivní členka VH
vedoucí akcí respitu

 

Kontakt
Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova@detipatridomu.cz
O Dáše
Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006, byly v r. 2006 souborně vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.