Kontakty

Děti patří domů, z. s.

Sídlo: nám. Míru 28, Svitavy 568 02
IČO: 22682660
Datová schránka: p3xvkb2
číslo účtu: 2100552338/2010, Fio banka, a.s., nový transparentní účet u Fio banky
zapsáno u MVČR pod č.j. VS/1-1/70 535/08-R

emaildetipatridomu@detipatridomu.cz
respit@detipatridomu.cz
vzdelavani@detipatridomu.cz
poradna@detipatridomu.cz

Kancelář Svitavy

nám. Míru 28, Svitavy 568 02
Schůzku je možné si telefonicky sjednat i v jiný čas.
+420 607 445 250
detipatridomu@detipatridomu.cz

Pondělí 8 – 17h
Úterý 8 – 14h
Středa 8 – 14h
Čtvrtek 8 – 14h
Pátek 8 – 14h

mapa

Kancelář Teplice

Vrchlického 9, Teplice  415 02
Středa 13,00 – 15,00 nebo dle domluvy
Alexandra Tichánková,
+420 608 715 844
tichankova@detipatridomu.cz

mapa

Naši pracovníci

14

Mgr. Lenka Patočková

Tel: +420 608 491 059
Email: patockova@detipatridomu.cz
Statutární zástupkyně a předsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
Klíčová pracovnice, Realizace vzdělávacích a osvětových akcí
V současné době na mateřské dovolené

více

K tématu NRP jsem se dostala v roce 2010 prostřednictvím své diplomové práce na téma Problematika odchodu mladých lidí z ústavní péče prostřednictvím techniky Legislativního divadla, čímž jsem roku 2011 ukončila obor sociální pedagogika a volný čas na Masarykově univerzitě v Brně. Od konce roku 2011 do června roku 2014 jsem pracovala jako sociální pracovnice s lidmi s dlouhodobým duševním onemocněním (cílová skupina lidé se schizofrenií a afektivními poruchami) a získala tak cenné zkušenosti z oblasti sociální práce a psychosociální rehabilitace v praxi. Do Děti patří domů, o. s. jsem přišla na jaře 2013, kdy jsem začala pracovat se dvěma rodinami jako klíčový pracovník provázení, od podzimu 2014 pak v této pozici pokračuji na plný úvazek, přičemž se specializuji na pěstounskou péči na přechodnou dobu a dále se v oblasti NRP vzdělávám.

V poslední době jsem absolvovala tyto odborné kurzy: Kniha života (8h), Průvodce fázemi pěstounské péče (16h), ZdrSem  – záchrana života a první pomoc (42h), Způsoby zvládání obtížných situací ve spolupráci s klientem (25h), Psychiatrické minimum (4h), Komunikace verbální a neverbální (8h), Metoda psychosociální rehabilitace (14h), Komunikační dovednosti a zvládání zátěže v krizových okamžicích (8h), Focusing dialog mysli a těla (24h), Instruktorský kurz Prázdninové školy Lipnice, Review (20h), Cílená zpětná vazba (20h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty
Alex_Tichankova

Alexandra Tichánková

Tel: +420 608 715 844
Email: tichankova@detipatridomu.cz
Statutární zástupkyně a místopředsedkyně Správní rady, aktivní členka VH
Klíčová pracovnice pro Ústecký kraj – specializace příbuzenská PP
Realizace vzdělávacích akcí pro Ústecký kraj

více

Jsem maminka dvou již dospělých synů a náctileté slečny, kterou máme spolu s manželem v pěstounské péči. V době, kdy jsme naši dceru přijímali, jsem měla o pěstounské péči, stejně jako většina čerstvých náhradních rodičů, hodně naivní představy. A problémy, které proto naše pěstounství od začátku provázely, a které po přijetí dítěte zažívá převážná většina pěstounů; problémy, se kterými jsme si sami neuměli poradit, mne přivedly k organizaci Děti patří domů. V době, kdy Novela zákona o sociálně právní ochraně dětí byla teprve ve schvalovacím procesu a o práci neziskových organizací se tolik nevědělo, jsem si uvědomila, jak je tato práce důležitá a velmi potřebná. A že to je přesně to, čím bych se chtěla nadále zabývat. Začala jsem vyhledávat semináře a kurzy zaměřené na problematiku náhradní rodinné péče a postupně jsem si doplnila kvalifikaci potřebnou pro práci provázejícího pracovníka. Této se již několik let věnuji na plný úvazek, pracuji s rodinami v Ústeckém kraji.

V poslední době jsem absolvovala toto další vzdělávání: Efektivní komunikace (64h), NRP očima rodinného terapeuta (100h), Krizová intervence (13h), Jak uspořádat Případovou konferenci (12h), Citové připoutání – attatchement (18h), Závislost a trauma pohledem rodinných terapeutů (40hod), Příbuzenská PP (12hod), Hlas dítěte v NRP a jak mu naslouchat (6h), Výchova láskou podle Jiřiny Prekopové (8h).

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty
iva_dvorakova

Ivana Dvořáková

Tel: +420 607 445 250
Email: dvorakova@detipatridomu.cz
Členka Správní rady, aktivní členka VH
Koordinátorka akcí, Účetní

více

Činnost neziskových organizací mě zaujala již na rodičovské dovolené, kdy jsem se starším synem začala navštěvovat Mateřské centrum Krůček ve Svitavách, kde jsem se zapojila do aktivní činnosti centra a díky vystudované střední škole s ekonomickým zaměřením i do administrativy. Když jsem po 8 letech dobrovolnictví a později i placené práce v MC dostala možnost pracovat v o. s. Děti patří domů, ráda jsem ji využila a nastoupila v létě 2011 na pozici ekonomická a administrativní pracovnice. Hlavní náplní mé práce je „papírování“ a proto jsem velmi ráda, když se na našich pobytech mohu potkávat s dětmi a pěstouny přímo buď na pozici zajišťující provoz akce (strava, ubytování).  Osobní zkušenost s náhradní rodinnou péčí nemám, svoji zkušenost s prací s dětmi jsem získala výchovou tří synů, prací v mateřském centru a absolvováním nejrůznějších kurzů.

Absolvované odborné kurzy:Obsluha PC dle ECDL (140 h), Laktační poradce, Respektovat a být respektován (3 semináře, celkem 42h), PC kurz (40h), Práce na standardech kvality soc. služeb (14h), Hlavní vedoucí dětských pobytů, Sociální komunikace (8h), Obsluha PC pro pokročilé (82h), Základy vedení rozhovoru s dítětem (8h), Jak aktivně nacházet náhradní rodiče (12h), Poruchy připoutání (10h), Kontakt dítěte v PP s biologickou rodinou (6h), Romské dítě v NRP (8h), Pracovní právo (3h), Občanské právo v prostředí rodiny (32h).

Označeno v Kontakty, Respitní tým
janalikova_marina

Martina Janalíková

Tel: +420 773 788 455 po 15.hod
Email: janalikova@detipatridomu.cz
Realizace vzdělávacích akcí pro Olomouc
Aktivní členka VH

více

Někdy v letech 1993-1994 začali do oddílu, který jsem v té době vedla, docházet děti z dětského domova. Tenkrát mě přímo udeřil do očí obrovský rozdíl mezi nimi a dětmi vyrůstajícími v rodinách.  Od té doby začal můj zájem o děti vyrůstající mimo rodinu. Postupně jsem si hledala informace, literaturu a hlavně kontakty.  Takto jsem se propracovala, až ke sdružení Děti patří domů a stala jsem se jeho členkou.  Práce sdružení mi připadala velmi smysluplná a potřebná, lidé, kteří v něm pracují, jsou naladěni na podobnou strunu a protože jsem opravdu přesvědčena, že děti patří domů, zapojila jsem se i aktivně a v roce 2012 jsem převzala od Blanky Krausové pobočku v Olomouci.  Protože mám své zaměstnání a početnější rodinu, pracuji pro  Děti patří domů jen částečně a mou „parketou„ jsou převážně vzdělávací semináře pro náhradní rodiče pořádané v Olomouci a podzimní setkávání maminek, pěstounek a dalších zájemkyň – tzv. „Maminky“. Žiji s rodinou v Olomouci, kde s manželem vychováváme pět dětí, z nichž jedno máme v pěstounské péči.

V poslední době jsem absolvovala např. tato školení: Kontakt s biologickou rodinou dítěte (8 hod.), Attachment (6 h.), Problémové a rizikové chování (8 h), Vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči (8 h), Osamostatňování dospívajících dětí z náhradních rodin (8 h.), Péče o vlastní děti, děti dříve přijaté, péče o rodinu jako celek (6 h.), Poruchy připoutání, jak s nimi pracovat, možnosti terapie (10 h.)

Označeno v Kontakty
dagmar_zezulova

MUDr. Dagmar Zezulová

Tel: +420 777 925 871
Email: zezulova@detipatridomu.cz
Odborná garantka, lektorka
Aktivní členka VH

více

Můj zájem o děti bez domova vznikl někdy v době staršího školního věku, kdy jsem se s touto problematikou poprvé setkala v rámci školní docházky. Pěstounkou jsem od r. 1997, do rodiny jsme postupně přijali k našim dvěma synům další 4 děti do pěstounské péče. V době, kdy jsme děti přijímali, nebyla žádná příprava ani možnost sdílení zkušeností, proto jsme jako rodina sami vyhledávali kontakty, abychom lépe porozuměli našim dětem a hloubce jejich zranění. O svých zkušenostech jsem později začala psát na server Rodina, kde jsem poznala další angažované pěstounky a lidi se zájmem o tuto problematiku. Články o našich zkušenostech s NRP, které na Rodině vycházely v letech 2003-2006,  byly  v r. 2006 souborně  vydány v publikaci s názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí. Díky této knize a možnostem internetu jsem se začala v  oblasti pěstounské péče více angažovat, což vyústilo v založení NNO Děti patří domů, o.s., jejíž jsem spoluzakladatelkou. V současné době v organizaci pracuji na pozici odborného metodika respitní péče. Mým hlavním úkolem je vedení a vzdělávání respitního týmu tak, aby každý pracovník dobře porozuměl hloubce raného traumatu a naučil se s těmito dětmi pracovat, předvídat a zvládat krizové situace a současně spolupracovat s dalšími kompetentními osobami kolem dítěte (pěstouni, klíčoví pracovníci). Dále jsem odborný garant pro poskytování krizové intervence a lektor. V r. 2012 jsem vydala pokračování knihy Domov je místo, odkud tě nevyhodí … doplněné o dospívání a dospělost našich přijatých dětí pod názvem Domov je místo, odkud tě nevyhodí, ani když vyrosteš (SmartPress). Ve stejném roce vyšla v Portálu moje kniha Pěstounská péče a adopce. Spolupracovala jsem také na metodice Hostitelská péče a příprava k ní (2011) a v roce 2015 jsem připravila  publikaci Kruh mladých.

Lektoruji jak vzdělávání pěstounů, tak odborníků z jiných organizací. Mezi témata, která nejčastěji předávám patří rané trauma, deprivace, hostitelská péče, rizikové chování dítěte, sexualizované chování dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, rozvoj ženské identity u dívek v PP, autismus, práce respitního pracovníka a týmu, přístup k dítěti se zvýšenou potřebou péče, dospívání a dospělost v pěstounské péči a mnohé další.

Označeno v Kontakty, Respitní tým, Vzdělávací tým
pavla_bazantova2

Pavla Bažantová

Tel: +420 777 925 874 volat po 15h
Email: bazantova@detipatridomu.cz
Klíčová pracovnice, Lektorka
Koordinátorka provázení
Aktivní členka VH

více

Narodila jsem se a žiji v Praze, kde jsme společně s manželem vychovali celkem čtyři děti, z toho tři osvojené a jedno v pěstounské péči. Naše děti jsou velmi odlišné, takže se dá říci, že máme doma takový vzorník, ať už, co se týká vzdělávání (osmileté gymnázium a pak studium na VŠ, střední škola, učňovské zařízení i speciální školství), věkem, ve kterém přišly do naší rodiny (od 14 dnů do 16 let), životními osudy i tím, jak se se svým životem porovnávají. O náhradní rodinnou péči se zajímám od roku 1988, to byl rok, kdy jsme podali první žádost o zprostředkování a nabídli své síly a domov dítěti, které nemá svůj vlastní. Profesí jsem referentkou informačních technologií, tuto práci dělám moc ráda. Náhradní rodinná péče a vzdělávání v ní je mi ale celoživotním koníčkem, a to ať v rámci příprav nových náhradních rodičů (Kolpingova rodina Smečno od 2010 doposud, Středočeský kraj), v aktivitách DPD nebo jiných organizacích. V letech 2009-2016 jsem působila ve správní radě, nyní se věnuji několika rodinám z pozice  klíčové pracovnice a svoje zkušenosti předávám jako lektorka. Ráda se setkávám s ostatními náhradními rodiči, s nimiž si vyměňují zkušenosti a vzájemně se inspirují a současně si velice vážím toho, že mohu spolupracovat s tolika báječnými lidmi v DPD.

Jako lektorka se zaměřuji na témata rodinných kořenů a identity dítěte, pozice dětí v pěstounské rodině, deprivaci a její projevy, hostitelskou péči. V poslední době jsem se stala lektorkou systému PRIDE.

Mezi mé absolvované vzdělání a kurzy patří: výcvik pro lektory PRIDE (250 h, 2014), Efektivní rodičovství (24h), Efektivní komunikace a rodinná diagnostika SPOD (64h), Attachment (21h), Kontakt dítěte s biologickou rodinou (8h), Základy krizové intervence (13h), Komunikace v rámci poradenství (7h), Příprava na přemístění mladistvých s výchovnými problémy (9h), Rekvalifikační kurz lektor / konzultant (100h) a mnoho a mnoho dalších v předešlých letech.

Označeno v Klíčový pracovníci, Kontakty, Vzdělávací tým
dagmar_gloserova

Dagmar Gloserová

Tel: +420 607 445 250
Email: gloserova@detipatridomu.cz
Výkonná ředitelka

více

Během své profesní kariéry v soukromém sektoru jsem se vždy snažila náročnou práci vyvážit časem s dětmi, který byl pro mě velmi důležitý a dodával do mého života další rozměr. První kroky mě dovedly k práci hospodářky a pomocné vedoucí na dětských táborech, po narození dětí jsem cítila velkou potřebu udělat více, vytvořila jsem Dětské centrum Kašpárek v místě svého bydliště. Později jsem zjistila, že mé priority jsou stále více posunuty pro veřejný sektor. Podvědomě jsem hledala obor, ve kterém bych mohla uplatnit své dosavadní zkušenosti a zároveň pomoci jiným. Téma náhradní rodinné péče mě zaujalo natolik, že jsem přečetla všechny dostupné knihy a tím okamžikem, jsem si byla jistá, že v tomto oboru chci pomáhat.
V září 2016 jsem přijala nabídku pracovat v neziskové organizaci Děti patří domů, z. s.. Pozice výkonné ředitelky je místem, kde sice nejsem v přímém kontaktu s dětmi, ale vím, že správným rozhodnutím a vytvořením funkčního zázemí organizace jim mohu prostřednictvím skvělých klíčových pracovnic a ostatních pracovníků pomoci.

Označeno v Kontakty