Knihy jsou k dispozici našim pracovníkům, dobrovolníkům a klientům (těm slouží také jako forma plnění individuálního vzdělávání pěstounů). Zapújčka se řídí jednoduchými pravidly.

Podívejte se na aktuální seznam a v případě zájmu kontaktujte Lenku Patočkovou na 608 491 059 nebo lenka@detipatridomu.cz.

Seznam knih v naší knihovně se neustále rozrůstá o různé zajímavé tituly z oblasti náhradní rodinné péče. Jsme pyšní, že máme v knihovně novinky, ale také „staré“ dobré klasiky o vývojovém traumatu a jeho terapii. Patří sem autoři Hughes, Levin, Kolk, Matějček, Bowlby, Golding, Siegel, Perry, Hayden a další.

Dlouhodobě nás podporuje Nakladatelství Portál https://obchod.portal.cz/ , které nám poskytuje recenzní výtisky knih z naší oblasti zdarma. Nejnovější přírůstek z Portálu je od MUDr. Petera Pötheho, který se věnuje vývojové a vztahové terapii u dětí.

Část knih pořizuje organizace, tak aby rozšiřovala možnost čerpat kvalitní informace k práci s ohroženými dětmi a jejich pečovateli.